Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 46-0366-0366-039E-051E-044


Naastliggers vanVoorstraat 4
ten oostenVoorstraat 6
ten zuidenKleine Bredeplaats 1
ten westenVoorstraat 2
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0024r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Jacobs


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ975‑00‑00 ggdwarshuis
koperDoede Brants, gehuwd metbakker
koperEelck Heres
verpachter grondJohannes Jacobs 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenDoede Brants c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBruyn Gijsberts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJohannes Jacobs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Doede Brants c.u.bakker


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Brants


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241v van 9 jul 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Doede Brants


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ [staat: Bredeplaats]1000‑00‑00 cg1/2 huis
koperSymen Ariens Cnoop c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten zuidenHector Hoitema
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHendrick Jansen Hengevelt c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ [staat: op de hoek van de Bredeplaats aan de Vismerktspijp]990‑00‑00 cg1/2 hoekhuis
koperHansonius Haulama mr. goudsmid
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brandt
naastligger ten zuidenHector Hoytsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSymen Arjens Cnoop c.u.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe boekbinder


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ422‑00‑00 cgdwarshuis met bakkerij in de kelder
koperTrijntie Cornelis
huurderSjoerdt Dircks c.u.mr. bakker60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenSjoerdt Feddes
naastligger ten westenals huurder Huybert Feddes mr. schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Aeltje Foppes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Doede Jacobs, als wettig vertegenwoordiger van haar dochtermr. bakker en distillateur
verkoperEngeltje Doedes
verkoper q.q.Jacob Romckes Braem, curator over de voordochterkoopman
verkoper van 1/2Neeltje Doedes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0011v van 11 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hoite Hoites


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woninge van Hoite Hoites


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 115Voorstraat 4huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 74vVoorstraat 4huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑4‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHooyte Hooytes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Hoites


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio Voorstraat 4huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikerBroer Hoytes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 75rVoorstraat 4huis
eigenaarBroer Hoytes wed.
gebruikerBroer Hoytes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolkjen Renkes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 75rVoorstraat 4huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 76rVoorstraat 4huis
eigenaarHoite Broers
gebruikerHoite Broers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0094r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Broers


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ788‑00‑00 gghuis
koper door niaarvroedsman Syds Altena, gehuwd met
koper door niaarJanke Nollides
geniaarde koperEkke Fryseman, gehuwd met
geniaarde koperBerbera Symons de Haes
huurderJan van Allema c.u.75‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Ratsma
naastligger ten zuidenvroedsman S. Altena
naastligger ten westenvroedsman S. Altena
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTrijntje Wijngaarden, gehuwd met
verkoperJohannes Wijngaardkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Altena koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat. Ten O. Jacob Ratsma, ten Z. en W. de koper zelf, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Trijntje Sjoerds Wijngaarden, de vrouw van Johannes Wijngaard.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Broers


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Broers


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-036 , folio 76rVoorstraat 4huis
eigenaarHoite Broers erven
gebruikerHoite Broers erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0198v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoekjen Scheltema


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ821‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Jan Wax
huurderLammert Reus mr. bakker60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten westenvroedsman Haenstra
naastligger ten zuidenvroedsman Haenstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperFoekje Pieters Scheltema, gehuwd met te IJlst
verkoperHenne Sannesmr. bakker te IJlst


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijp1050‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperRein Hendriks, gehuwd metbrouwer te Sneek
koperAntje Jans te Sneek
naastligger ten oostenvroedsman Radsma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Haanstra
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Haanstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Jan Wax


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039 , folio 132rVoorstraat 4huis en bakkerij
eigenaarRein Brouwer
gebruikerRein Brouwer
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein Brouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 4Voorstraat ZZ bij de Vismarktpijp1253‑00‑00 ggbakkerij
koperJan Yemes
eerdere bewonerRein Brouwer
naastligger ten oostenBendfort
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman de Reus
naastligger ten zuidenT. Hilarius
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Johan Daniel Toussaint, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Yemes, curatoren overmr. scheepstimmerman
verkoperRein Brouwer, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Jans


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039 , folio 132rVoorstraat 4huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerYede de Ruiter
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Yemes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039 , folio 132rVoorstraat 4huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerCornelis de Groot
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Yemes de Groot


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0246r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Y. de Groot


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen C. de Groot


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-034, pag. 90Voorstraat 4wed. Cornelis de Groot


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen C. de Groot


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-039 , pag. 128Voorstraat 4Jan Yemes wed.4‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-051Voorstraat 4Cornelis Jans de Groot... Lijsbert vd Meulen; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1861, ovl 1873; wed. C. dG. eigenaar en gebruiker van wijk E-051, koekbakkersche, 1814. (GAH204); C. dG. ende Jeltje Wijnsma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 4wed. C. de Grootfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-051Voorstraat 4wed C de Grootwed C de Grootkoekbakkersche


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 46 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-051Voorstraat 4Jeltje Tjeerds Wijnsma, overleden op 14 juni 1824bakkerse, moeder van Pietje, Grietje (vrouw van Douwe Reins Vettevogel, mr. bakker) en Jan Cornelis de Groot, idem (Voorstraat E 51). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 28 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-051Voorstraat 4Jan Cornelis de Groot, overleden op 22 november 1826bakker Voorstraat E 51, broer van Grietje (wed. Douwe Vettevogel), broodbakkersche en Pietje Cornelis de Groot, idem. Saldo fl. 4.774,43. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1149Voorstraat 4erven Cornelis de Groot Harlingenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-051Voorstraat 4Gerrit Klases de Vries... DG; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-055; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-051; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-051Voorstraat 4Pietje Cornelis de Groot... en Jeltje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-051VoorstraatPietje C de Groot44 jkoek- en banketbakker [sic]Harlingenv, protestant, ongehuwd
E-051VoorstraatGerryt K de Vries42 jkoek- en banketbakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-051VoorstraatDirkje J Leyenaar22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-051VoorstraatGeeltie W Stoker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1149Voorstraat 4erven Cornelis Jans de Groot60 gl.3.00 gl.5.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1288 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-051Voorstraat 4Fettje Klaases Bakker, overleden op 18 november 184887 jr, geboren Kollum 6/11/1761, overleden Bredeplaats C 23, winkeliersche, wed. Sake Swart, geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest zusterskinderen Klaaske en Aaltje Lucas Meyer, beiden te Purmerend (elk legaat ad fl. 50,-), enige testamentair erfgenaam zou zijn geweest Jeltje Sjoerds Wijnsma (wed. Cornelis Jans de Groot) en bij vooroverlijden, zo als heeft plaatsgevonden, haar 3 kinderen: Pietje, bakkersche, Grietje, idem (beiden wonend Voorstraat E 51) en wijlen Jan Cornelis de Groot (vader van ook reeds vooroverleden Jan Jans de Groot), verder legaten voor Lieske Cornelis van Beemen en Akke Jans van der Meulen (vrouw van Minne van der Veen), die echter ook vooroverleden zijn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1149Voorstraat E-051Harmen de Graaf woonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49074 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 120 van 16 dec 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-051Voorstraat 4koopaktefl. 2700huis en bakkerij met annexen aan de Voorstraat E-051, kadastraal A 1149
 
verkoperYme Ottos Faber (q.q.)
verkoperSietze Sikkes de Jong
koperHendrik Snijder
koperAdolphus Augustus Snijder


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1149Voorstraat E-044 D. Oolgaard en zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1149Voorstraat 4 (E-044)Hendrik A. Snijderwoonhuis


1926 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50112 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 11 van 18 jan 1926
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-044Voorstraat 4koopaktefl. 2500huis aan de Voorstraat nummer 4, kadastraal bekend sectie A nummer 1149
 
verkoperTheodoor Johan Snijder
verkoperJohan Joachim Snijder
koperLodewijk van Wier


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 4L. van Wiersigarenwinkelier
Voorstraat 4bovenD.Z. Mulderkleermaker


1935 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50085 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 1 van 6 mrt 1935
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-044Voorstraat 4koopaktewoonhuis met vrije bovenwoning, aan de Voorstraat nummers 4 en 4a, kadastraal bekend sectie A nummer 1149
 
verkoperLodewijk van Wier
koperGerrit Krijtenburg


1961 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50085 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 2 van 14 jan 1961
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-044Voorstraat 4koopaktewoonhuis met vrije bovenwoning, aan de Voorstraat nummers 4 en 4a, kadastraal bekend sectie A nummer 1149
 
verkoperGerrit Krijtenburg
koperJan Frik


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 4rijksmonument 20708


2023
0.14411401748657


  terug