Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 76-0416-0416-044E-126E-124


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 7
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 9
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 7naamloze steeg ten noorden


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats [staat: stadsplaetse]52‑10‑00 cg1/24 huis
koperTomas Wibes, gehuwd metkoopman
koperAeltie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAriaen Juriaens
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Jansen hoedenmaker
verkoperweduwe Neel Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Wibes x Aeltie Harmens koopt 1/24 huis op de Stadsplaets. Ten Z. Ariaen Juriaens, ten N. hoedenmaker Hendrick Jansen. Grondpacht (voor 1/1) 24 st. Gekocht van wd. Neel Jacobs, voor 52 cg 10 st.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTomas Wytses


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTomas Wybes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Pyter Evert
naastligger ten noordenTonis Wybes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Pyter Evert
naastligger ten noordenTonis Wybes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054v van 26 okt 1679 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 7[niet vermeld]24‑00‑00 cggrondpacht van 1-04-00 cg
koperde weduwe van wijlen Thomas Wybes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de koper Thomas Wybes1‑04‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0105v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Thomas Wybes
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0130r van 30 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Tomas contrarolleur


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 115Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarRoeloffke Joostens
gebruikerRoeloffke Joostens
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 75rKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarHarmen Tomas wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats OZ [staat: de Plaats]450‑00‑00 gghuis met twee kamers erachter
koperElsje Hendrix ten Brink, weduwe van
koperwijlen Syds Pyters Schaeff
naastligger ten oostende hof van vroedsman Ripema
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Dekett] n.f.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordensteeg, vrije eigen
naastligger ten noordenThomas Jansen
verkoperoud hopman Alge Claesen n.u. en c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio Kleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElske Schaeff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Livius Rypema
naastligger ten noordenvroedsman Henricus Schaeff


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0296v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Livius Rypema
naastligger ten noordenvroedsman Henricus Schaeff


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester L. Rypema
naastligger ten noordenvroedsman Schaef


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0062r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester L. Rypema
naastligger ten noordenvroedsman Schaef


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 75vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-041Kleine Bredeplaats 7Rein Hoytes Brouwer, bestaande uit 3 personen14‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 75vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerRein Hoytes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-041, fol. 104rKleine Bredeplaats 7Rein Hoytes Brouwer cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenwaegmeester72:1:00 cg12:0:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 76vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarRein Hoites
gebruikerRein Hoites
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 7Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarkt1320‑00‑00 cghuis en tuin
koperPhilippus Olgard, gehuwd methovenier
koperTeuntje Barmond
naastligger ten oostenhr. R. Rypema c.s.
naastligger ten zuidenAge Reinalda n.u.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2Benjamin Brouwer, erfgenaam van zijn oudersnotaris en fiscaal van het Bild te Sint Annaparochie
erflaterwijlen Rein Hoites Brouwer, gehuwd metoud waagmeester
erflaterwijlen Sydske Schaaff
verkoper q.q.Syds Schaaff, administrator
verkoper q.q.Benjamin Brouwer, administratoren over
verkoper van 1/2kleinzoon Rein Hendriks Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Olgard, hovenier x Teuntje Barmond koopt huis en tuin. Ten O. R. Rijpema (Voorstraat 8), ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Age Reinalda, ten N. de steeg waardoor dit huis vrije uit- en ingang heeft. Gekocht van Benjamin Brouwer, notaris, als erfgenaam voor 1/2 van zijn ouders Rein Hoites Brouwer x Sydske Schaaff, en Rein Hendriks Brouwer voor 1/2 als erfgenaam van zijn grootouders.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-041 , folio 76vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarRein Hoites
gebruikerRein Hoites
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0099r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilip Oolgaart, gehuwd methovenier
naastligger ten zuidenTheuntje Barmond


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044 , folio 132vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarPhilip Oolgard
gebruikerPhilip Oolgard
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten noordenPh. Oolgard


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0020r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. Zijlstra havenmeester
naastligger ten noordenPh. Oolgard


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044 , folio 132vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarPh. Oolgaard
gebruikerPh. Oolgaard
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-044 , folio 132vKleine Bredeplaats 7huis
eigenaarPh. Ohlgard
gebruikerPh. Ohlgard
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-039, pag. 91Kleine Bredeplaats 7Ph. Oligardt


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098r van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilip Ohlgard hovenier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-044 , pag. 129Kleine Bredeplaats 7B. Ohlgard 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Bonne Oolgaard... 1817, ovl 1837, huw 1841 1845 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; eigenaar van wijk E-126; gebruiker H.R. Snijder, koopman, 1814. (GAH204); B. Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Hendrik Reynier Snijder... S, (gk), en Alletha Reinders, (gk); BS huwafk. en huw 1811, huw 1840, ovl 1875; gebruiker ban wijk E-126, koopman; eigenaar is Bonne Oolgaard, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-126Kleine Bredeplaats 7Bonne OolgaardH R Snijderkoopman


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 131 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-126Kleine Bredeplaats 7Johannes Harmanus Groenewegen, overleden op 14 mei 18271 dg, zoon van Harmanus Groenewegen, Evangelisch-Luters predikant Kleine Bredeplaats E 126 en Maria Janssen, broer van minderjarige Harmanus-Gerardus-Hendrikus Harmanus Groenewegen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1154Kleine Bredeplaats 7Daniel Oolgaard distelateurHarlingenhuis en erf (150 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-126Kleine Bredeplaats 7D Snijder stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-126Kleine BreedeplaatsDaniel Snijder24 jheel en vroedmeesterHarlingenm, protestant, gehuwd
E-126Kleine BreedeplaatsEva Margaretha Trampen19 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
E-126Kleine BreedeplaatsHendrik R Snijder8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-126Kleine BreedeplaatsHitje Groen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-126Kleine Bredeplaats 7Hendrik Hendriks Snijder, overleden op 23 maart 1844levenloos kind van Hendrik Snijder (Kleine Bredeplaats E 126) en Anna-Geertruy Nijdhold. (ongenummerde aangifte) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Jetje Johannes de Boer... Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Neeltje Adams Lentz... Reltjes Jongeboer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-221; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-126Kleine Bredeplaats 7Pieter C Martens... DG, zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146, wijk E-126; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-221; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1154Kleine Breedeplaats E-126Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2492Kleine Breedeplaats E-124 Anna en Dorothea Margaretha Snijder woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4762Kleine Bredeplaats 7 (E-124)A.A. Snijder (en Cons.)woonhuis en schuur


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
E-126Kleine Bredeplaats 7Het Heerenhuis met tuin, vrije steeg en steenen schuurtje c.a. aan de Kleine Breedeplaats no. 7, in eigen gebruik bij den heer g., dijkstra. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 6381.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 7A.J.C. Tamleeraar h.b.s.


1964 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 7, HarlingenKleine Bredeplaats 7Jan Roukemamuziekhandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 7J. (Jan) Roukema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 7rijksmonument 20469


2023
0.085206031799316


  terug