Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 8 6-154 6-153 E-118 E-118
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 8noord 6-154 6-153 E-118 E-118
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 8zuid 6-154 6-153 E-118 E-118
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 8
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 10
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordenKleine Bredeplaats 6


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 8, HarlingenKleine Bredeplaats 8tegeltableaus


 


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0108v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ [staat: stads plaats WZ]1/2 huis
 
koper provisioneelmr. Heere Tyaardts 450-00-00 GG
eerdere bewonerBouue Jacobsgoudsmid
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild op 20 april 1598 1/2 huis wz. van de stadts plaets, waar nu goudsmit Bouwe Jans in woont. Nu onlangs provisioneel gekocht door mr. Heere Tyaerdts voor 415 GG.


 


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0098r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ [staat: op de plaats]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
bewonerBouue Jacobsgoudsmid
verpachter grondN. N. 0-14-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAnna Jarichs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJannicken, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Dirck Lucas
verkoperJan Jansen, legitimus administrator overkoekbakker
verkoperzijn kinderen bij wijlen zijn voorvrouw Gryet Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van koekenbakker Jan Jansen als vader en ligitimus administrator over zijn kinderen bij sijn wl. voorwijff Gryet Jacobs, 1/2 huis op de Plaats, waar nu goudsmid Bouue Jacobs in woont. Ten Z. Anna Jarichs, ten N. Jannicken Dirck Lucas. Grondpacht (1/1) 14 st aan de Stad.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0060r van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: stadsplaatse strekkende westwaarts tot aan de scheidsmuur van de steeg tussen het huis van wijlen kuiper Frans en dit huis]huis daer den Witten Scheer uuytsteeckt
 
koperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmaker760-00-00 GG
koperPytrick Bientgies
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Pyter Upckes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans kuiper
naastligger ten noordenmr. Hero Tziaerts
verkoper van 1/4Trijn Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Feddrick Jarichs
verkoper van 1/4Gerryt Feddricx ouder dan 25 jaar, gehuwd met
verkoper van 1/4Eelck Beernts
verkoper van 1/4Trijn Feddricx maiores
verkoper van 1/4Jan Feddricx maiores
erflaterwijlen hun grootmoeder Anna Jarichs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Reyns, schoenmaker x Pytrick Buenties kopen een huis wz. van de stads plaats, daar den witten scheer uytsteeckt, streckende westwaerts tot aenden scheydmuyr vanden steigh betusschen wl. Frans cuypers huis en dit huis. Geen grondpacht. Gekocht van Trijn Jans wv Feddrick Jarichs voor een deel, en van Gerryt Feddricx x Gelck Beernts, en van Jan Feddricx en Trijn Feddricx, allen nagelaten kinderen van wl. Feddrick Jarichs x Trijn Jans, voor drie delen, als gezamenlijke erfgenamen van Anna Jarichs hun overleden respective mans moeder en bestemoeder, voor 760 gg.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0070r van 5 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Breeplaats]huis
 
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. goudsmid540-00-00 GG
koperTrijntgie Riencx
toehaakeen zilveren kroes van tien lood, en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenmr. Hero Tziaerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Arians koperslager
verkoperWybrant Reyns, gehuwd metschoenmaker
verkoperPytrick Bientgies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jans, mr. goudsmid x Trijntgie Riencx kopen een huis wz. Bredeplaats. Ten Z. mr. Hero Tziaerts, ten N. koperslager Arian Arians. Gekocht van schoenmaker Wybrant Reyns x Pytrick Buentgiedr. voor 540 gg en een zilveren kroes van tien lood en vier zilveren lepels van twee lood en een varndel zwaar tot een geschenk.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Beerns


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206v van 26 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaatshuis
 
koperDirck Fransen Visscher c.u.577-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaeycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperTrijntie Riencx, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Jansengoudsmid


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0046v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperHendrick Jansen Hengevelt c.u.bakker680-00-00 GG
huurderN. N. mesmaker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaycke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems metselaar
verkoperDirck Fransen Fisscher c.u.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0201r van 6 dec 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperJacobus Jansen, gehuwd metmr. metselaar1025-00-00 CG
koperJanneke Gerrits
toehaakvier ducaten
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMayke bakster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Willems mr. metselaar
verkoperHendrik Jansen Hingevelt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Jansen, mr. mesmaker x Janneke Gerrits kopen een huis op de [Kleine] Bredeplaats. Ten Z. bakster Mayke, ten N. mr. metselaar Jan Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Hendrik Jansen Hingevelt c.u. voor 1025 cg en vier ducatons tot een verering.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Jansen


1675 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 275r van 25 feb 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 8
 
overledeneAntje Jacobs, weduwe van
wijlen Jan Willemsmr. metselaar
mr. Beernt Stint, geauthoriseerde curator over
Sara Minnes universele erfgename van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0275r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Simon Willems Sloterdijck als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Antje Jacobs weduwe van wijlen mr. Jan Willems metzelaer van alle de goederen, actien ende credyten bij deselven metter doodt ontruymt ende nagelaten ten versoecke van mr. Beernt Stint als geauthoriseerde curator over Sara Minnes universele erfgenaem van de overledene voornoemt, sijnde de aengevinge gedaen door de erfgenaem seffs [selffs] als altoos den sterfhuysen gefrequenteert hebbende, sijnde daerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren geprocedeert, desen 25e februaris 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Jansen mesmaker


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan metselaar


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0042v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidBredeplaatshuis
 
koperdeken van het Grootveerschippersgilde Pieter Hessels, gehuwd met500-00-00 CG
koperJanke Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyner Wybes
verkoper q.q.vroedsman Gerryt Bouwes Schiere, procuratiehebber van
verkoperJacobus Jans c.u.mr. mesmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarGerrit Sibrens
gebruikerGerrit Sibrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-154Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarGerrit Sybrens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Hessels


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinder Wybes


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-154 Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0215v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperReyner Wybes, gehuwd metapotheker260-00-00 GG
koperJochemke Jochums
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Laes Ekes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Botsma koopman
naastligger ten noordenReyner Wybes, gehuwd met
naastligger ten noordenJochemke Jochums
verkoperJanke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Hessels


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReiner Wybes


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-154 Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarJohannes Jacobs
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-154 Kleine Bredeplaats 8Bente Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-154 Kleine Bredeplaats 8huis
eigenaarBente Gerryts
gebruikerBente Gerryts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8noordKleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperGeertruid Nieuwenhuis, gesterkt met haar man762-00-00 GG
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenJ. Roorda n.u.
naastligger ten noordenBente Gerrits
verkoper van 1/3Wybe van der VeldechirurgijnArum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gesterkt met haar manMakkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Nieuwenhuis x Jacob Roorda koopt a)huis bij de Vismarktspijp, wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. Jacob Roorda, ten Z. het volgende perceel, ten N. Bente Gerrits en (b) een huis met ten O. de Kleine Bredeplaats, ten W. de koper, ten Z. Sjoerd Schrik, ten N. perceel a). Gekocht van Wybe v.d. Velde, chirurgijn te A`dam, Aukje v.d. Velde, vrijster te Harlingen en Jochemke v.d. Velde x Rommert Dikland, controleur bij de convooyen en licenten te Makkum, ieder voor 1/3 deel.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0143r van 10 dec 1769 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 8zuidKleine Bredeplaats WZhuis
 
koperGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met762-00-00 GG
koperJacob Roorda
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenS. Schrik
naastligger ten westenGeertruid Nieuwenhuis, gehuwd met
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/3Wybe van der VeldechirurgijnArum
verkoper van 1/3Meerderjarige vrijster Antje van der Velde
verkoper van 1/3Jogchemke van der Velde, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/3Rommert Diklandcontrarolleur convooien en licentenMakkum


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Roorda


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Roorda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-150 Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Roorda


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Roorda


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Heer J. Roorda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-153 Kleine Bredeplaats 8Simke Alberts2-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8J Roorda J Roorda stalling
E-118Kleine Bredeplaats 8noordJ Roorda stalling
E-118Kleine Bredeplaats 8zuidJ Roorda stalling


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8Jacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8noordJacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-118Kleine Bredeplaats 8zuidJacob Roorda, overleden op 2 december 1824Voorstraat E 52/118, wednr NN (overleden 1804: vruchtgebruik vervalt nu aan hun nabestaanden), vader van Evert, Mr. /belastingontvanger Leeuwarden en wijlen Anna Jacobs Roorda (vrouw van Mr. Gerard Gillis Woldringh, moeder van Jan, Mr. /belastinginspecteur Appingedam, afwezige Evert-Rein, 1e luitenant Oost-Indien, Geertruida-Jacoba, vrouw van Mr. Nicolaas Jan van Buttingha-Wichers, belastinginspecteur Groningen, Jacob, Mr. /procureur Appingedam, Gerard, candidaat Hogeschool Groningen, Anna-Maria Gerards Woldringh, aldaar). Legaten voor dienstmeiden Anna Jans en Lutske Jans (elk fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 80 en 98 van 16 mrt 1825
adressoortbedraggebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8provisionele en finale toewijzingfl. 500a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis op de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperEvert Roorda (voor a en b)
koperWillem van Oppen (voor a en b)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57, 65 en 68 van 16 feb 1831
adressoortbedraggebruik
E-118Kleine Bredeplaats 8provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 7455a. huis aan de Voorstraat E-052, b. stalling en wagenhuis aan de Kleine Bredeplaats E-118
 
verkoperWillem Pieters Nauta (q.q.)
koperFrits KLases de Vries


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 feb 1830
E-118Kleine Bredeplaats 8Stalling voor 5 paarden, met wagenhuis, voorzien van knechtekamer enz. Enz. op de Kleine Breedeplaats, gebruiker w. van, oppen. Finaal verkocht op 23 feb 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8Willem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairstal en wagenhuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8noordWillem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairstal en wagenhuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8zuidWillem van OppenHarlingenkargadoor en kommissionairstal en wagenhuis (90 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Aaltje Wopkes van der Stel... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk B-180, wijk D-124, wijk E-118, supp wijk G-402; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-118Kleine Bredeplaats 8Jan Lieuwes Holstein... wijk C-001; VT1839; geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Holstein en Hijlkje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)van Oppens zonenkantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1160E-118 (Kleine Breedeplaats)Jan Steensma c.u.woonhuis


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-118Kleine Bredeplaats 8Een in 1887 nieuw gebouwd, doelmatig ingericht kantoor c.a. aan de Kleine Breedeplaats. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1126..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1160Kleine Bredeplaats 8 (E-118)Willem Koenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 8 Rienk Vlietstrahandelaar
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 8J. de Jongschoenmaker


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Kleermaker M. de Jong, daarvoor: J. de Jong, kapitein Koen, kantoor Faber


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 8M. (Martinus) de Jong


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 8Oud Harlingen Magazine 1994Dependance Albert Heijn
  terug