Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 4 6-153 6-152 E-120 E-120
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 4
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 6
ten westenGrote Bredeplaats 26
ten noordenKleine Bredeplaats 2


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0096r van 2 dec 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Geersma


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats [staat: de Plaats]1/2 huis
 
koper door niaarJacob Popta c.u., en646-00-00 CG
koper door niaarTiberius Templar
geniaarde koperIsack Pyters Verhagen
eigenaar van 1/4Jacob Popta
eigenaar van 1/4Tiberius Templar
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenIsack Pyters Verhagen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Piers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarkt [staat: Bredeplaats]1/2 huis
 
koperJoannes Tiebbes c.u.400-00-00 CG
verpachter grondJohan Wittert de oudere ?0-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenMayke Martens
naastligger ten westenRintie Claessen
naastligger ten noordenGeert Albarts
verkoperRegnerus Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Tiebbes c.u. kopen 1/2 huis wz [Kleine] Bredeplaats bij de Vismarkt, waarvan Johan Wittert de 1/2 toebehoort. Ten O. de straat, ten Z. Mayke Martens, ten W. Rintie Claessen [Botsma], ten N. Geert Albarts. Geen grondpacht. Gekocht van Regnerus Templar voor 400 CG.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] bij de Vismarkt1/2 huis
 
koperJoannes Tiebbes c.u.412-00-00 CG
eigenaar van 1/2Joannes Tiebbes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoan Wittertsecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Tiebbes c.u. kopen 1/2 huis wz [Kleine] Bredeplaats bij de Vismarkt, waarvan hij al 1/2 bezit. Gekocht van (Eelco Rinnerts als gelastigde van) Johan Wittert, voor 412 CG.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Joannes Tjebbes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0256r van 18 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJoannes Tjebbes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Johannis Tjebbes grootschipper


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Bredeplaats WZ bij de Vismarkthuis
 
koperAlbert Gerryts c.u.400-00-00 CG
bewonerDouweboekbinder
naastligger ten oostenBredeplaats
naastligger ten zuidenGerryt Sybrens mr. bakker
naastligger ten westenClaes Rinties koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden
verkoperJohannes Tjebbes voor zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanoud grootschipper
verkoperwijlen Neeltie Dirx


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats bij de Vismerckt]huis
 
koperHans Fransen, gehuwd met340-00-00 GG
koperLupck Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGerrit Sybrens mr. bakker
naastligger ten westenClaes Rintjes koopman
naastligger ten noordenTaeke Tjerx* mr. hoosbreider
verkoperAlbert Gerrits, gehuwd met
verkoperLijsbeth Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Fransen x Lupck Jans koopt huis. Ten O. de Bredeplaats, ten Z. mr. bakker Gerrit Sybrens, ten W. Claes Rintjes [Botsma], ten N. mr. hoosbreider Taeke?. Het is een winkel. Zie Rooiboek van 12 dec 1684. Gekocht van Albert Gerrits Nauoogh x Lijsbeth Thomas.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Fransen c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-153Kleine Bredeplaats 4huis
eigenaarHaje Fransen
gebruikerHaje Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-153Kleine Bredeplaats 4huis
eigenaarHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0146v van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Fransen


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-153 Kleine Bredeplaats 4huis
eigenaarHans Fransen
gebruikerHans Fransen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperburgervaandrig Claes Haukema, gehuwd metwinkelier353-07-00 GG
koperHiltie Johannes winkelier
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feitema koopman
naastligger ten noordenburgerhopman Benjamin Schaeff
verkoper q.q.Claes Reyers Mahui, curator overkoopman
verkoper van 1/2Lubkien Tjeerds, kleindochter van
verkoperwijlen Hans Fransen
verkoper van 1/2Jetske Hanses, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Johannessleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Haukema, vaandrig x Hiltie Johannes koopt huis Wz., bij Vismarktspijp. Ten O. de Bredeplaats, ten Z. mr. bakker Johannes Jacobs, ten W. erven Pieter Feitama, ten N. Benjamin Schaaff. Gekocht van Lubkien Tjeerds, als erfgenaam van haar grootvader Hans Fransen, en Jetske Hanses x sleper Jan Johannes, elk voor 1/2.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0031r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hans Fransens


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-153 Kleine Bredeplaats 4huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerwed. Uyltje Aukes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperJacob Tuininga procureur postulant300-07-00 GG
kopermajoor Symon de Haas
huurderde weduwe van Uilke Aukes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feitema koopman
naastligger ten noordenElsje Schaaf
verkoperburgerhopman Claas Haukema, gehuwd met
verkoperHiltje Johannes


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-153 Kleine Bredeplaats 4huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarSymen de Haas
gebruikerSieuke Bokkes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ1/2 huis
 
koperAnthoni Vink, gehuwd methovenier130-07-00 CG
koperMinke Minnes
eigenaar van 1/2Jacob Tuiningaprocureur postulant
huurderHendrik van Lint c.u.35-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerryts
naastligger ten westende heer Nieuwenhuys
naastligger ten noordende heer burgemeester Schaaf
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
verkoperUilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
verkoperwijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeel
verkoperLydia Ringers, moeder en voogdes van
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperAnna de Haas ongehuwde jongedochter veniam aetatis


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Breedeplaats1/2 huis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar132-14-00 GG
koperGeertje Douwes
eigenaar van 1/2Johannes Mecimaapotheker
huurderHendrik van Lint 24-00-00 CG
naastligger ten oostenBreedeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf
verkoperJetske Bartles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Tuiningaoud procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes [van der Stok], mr. metselaar x Geertje Douwes kopen 1/2 huis. Ten O. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Bente Gerrits, ten W. Jacob Roorda, ten N. burgemeester H. Schaaff. De andere helft van het huis is van Johannes Mecima, apotheker. Gekocht van Jacob Tuininga.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Breedeplaats]1/2 huis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar en koopman250-00-00 CG
koperGeertje Douwes
huurderHendrik van Lint
naastligger ten oostenBreedeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerrits
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf
verkoperAntje Anthonis Vink, gehuwd met
verkopervroedsman Johannes Mecimaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes [van der Stok], koopman x Geertje Douwes kopen 1/2 huis op de Bredeplaats, bewoond door Hendrik van Lint c.u. Geen grondpacht. Ten O. de [Kleine] Bredeplaats, ten Z. Bente Gerrits, ten W. Jacob Roorda, ten N. oud burgemeester H. Schaaf. Gekocht van Antje Anthonis Vink x mede-vroedschap en apotheker Johannes Mecima voor 250 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperHarke Jurjens, gehuwd metmetselaarsknecht900-00-00 CG
koperDieuwke Dirks
huurderHendrik van Lint c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBente Gerryts
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Schaaff
verkoperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar en koopman
verkoperGeertie Douwes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarke Jurjens


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperAuke Vogelzang, gehuwd metschipper500-00-00 CG
koperTjietske Pieters
bewonerJurjen van der Stok
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenRoorda
naastligger ten noordenThijs Johannes
verkoperHarke van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Vogelsang, schipper x Tjietske Pieters kopen een huis op de Bredeplaats, nu bewoond door Jurjen van der Stok. Geen grondpacht. Ten O. de [Kleine] Bredeplaats, ten Z. Simke Alberts, ten W. Roorda, ten N. Thijs Johannes [Stoef]. Gekocht van mr. metselaar Harke [Jurjens] van der Stok voor 500 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperHotske Jans, weduwe vankoopvrouw600-00-00 CG
koperwijlen Paulus Schrant
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenThijs Johannes Stoef
verkoperAuke Vogelsang, gehuwd metschipper
verkoperTjietske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotske Jans wv Paulus Schrans, koopt huis wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. J. Roorda, ten Z. Simke Alberts, ten N. Thijs Johannes Stoef. Gekocht van schipper Auke Vogelsang x Tjietske Pieters.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 4Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperBroer Jans scheepstimmerman600-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenSimke Alberts
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenTijs J. Stoeff
verkoperHotske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Paulus Schrans
verkoperHotske Jans, gehuwd met
verkoperJohannes Bruins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-152 Kleine Bredeplaats 4Broer Jans2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Broer Jans van der Plaats... in 1820; BS huw 1811, ovl 1820, huw 1826, ovl 1830, ovl 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-120, timmerknegt, 1814. (GAH204); weduwe B.J. v. d. P. eigenaresse van perceel nr. 1162 te HRL, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-120Kleine Bredeplaats 4Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Taeke Jans Feenstra, overleden op 17 augustus 1823schipper, man van Jitske Aedes (Poortje E 120), vader van Jan Taekes Feenstra, varensgezel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1162Kleine Bredeplaats 4wed. Broer Jans van der PlaatsHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Francina Nicolaas Webber... Nicolaas W, en Aafke Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Jan Berends Arink... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk E-120; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Jetske Johannes Risthuis... Hendriks R, en Geertje Baukes; BS huw 1831, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-120; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Ruurd Leenstra... in 1859, wever in 1851, N.H., zv Pieter L, en Catharina ... ; BS geb en ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Johannes Jans Arink, overleden op 19 april 18397 mnd, overleden Grote Bredeplaats E 120, zoon van Jan B. Arink, timmermansknecht en Jetske Rigthuis, broer van minderjarige Klaaske Jans Arink. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Klaaske Gosses Ringnalda, overleden op 31 mei 183965 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 120, wed. Berend Arink, moeder van Jan, timmermansknecht, Gerhardus, idem, Lijda, tappersche, Aafke, dienstmeid en Johanna Berends Arink, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-120Kleine BreedeplaatsJan B Arink41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, timmerknegt
E-120Kleine BreedeplaatsJetske Ritshuis41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsJohanna Arink26 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-120Kleine BreedeplaatsKlaske Arink4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Jetske Johannes Risthuis, overleden op 18 juni 184346 jr (geboren mei 1797), overleden Kleine Bredeplaats E 120, vrouw van Jan Berends Arink, timmerman, moeder van minderjarige Klaaske Jans Arink. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-120Kleine Bredeplaats 4Johanna Arink, overleden op 28 augustus 184327 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 120, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-120Kleine Bredeplaats 4Ruurdje Forteingeb 24 sep 1798 Sneek, ovl 4 jan 1870 HRL, huwt met Ruurd Leenstra, N.H., dv Wytse F, en Aaltje Fortuin; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1162E-120 (Kleine Breedeplaats)wed. Broer J. van der Plaatswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1162E-120 (Kleine Breedeplaats)Jan Bouwknegtwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1162Kleine Bredeplaats 4 (E-120)Jan Bouwknechtwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Breedeplaats 4A. Sinnemajongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 2
hoedenmaakster


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 4 Harmen D. Voogdkachelmaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 4D. de Vrieszadelmaker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
K. Br. Plaats 4T. de Vries Azn.303Boekhandel


1938 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 4Oud Harlingen Magazine 1997apr: De boek- en papierhandel van T. de Vries Azn. wordt verplaatst van de Kleine Bredeplaats naar de Voorstraat


1938 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 4Oud Harlingen Magazine 1997apr: Mevr. S. Koopmans-Stellingwerff opende een nieuw handwerkhuis op de Kleine Bredeplaats


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 4Oud Harlingen Magazine 1994Wolzaak K. Koopmans, daarvoor: boekhandel T. de Vries, wed. Voogd, mej. Oswald, Van Slooten (scheepsbevrachter)


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 4Oud Harlingen Magazine 1994daarna: Baukema's automatiek


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 4G. (Geertje) de Jong wv Zijlstra


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 4Oud Harlingen Magazine 1994Reisbureau Vonk
  terug