Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hondenstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) E-253 E-098
Naastliggers vanHondenstraat 13
ten oostenGrote Bredeplaats 24
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 9
ten noordenGrote Bredeplaats 22


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Eebel Sybrants


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164v van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEbel Sybrants


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0223r van 19 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: oude Vijverstraat][grondpacht uit het?] huis daer de Vergulden Credentie uuthanght
 
koper provisioneelN. N. 35-13-08 CG
huurderHarmen Aesgens
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenChristoffel Claessen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de kerkvoogdTerschelling
crediteur (triumphant)de ontvanger van de geestelijke goederenTerschelling
verkoper q.q.Cornelis Ydes Feytema, uit naam van zijn moeder
verkoper (gesuccumbeerde)Ybel Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de olde Viverstraat


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001v van 17 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]grondpacht
 
koperN. N.
huurderHarmen Aesges Pheltens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jacob Hendricx Ducis
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jacob Hendricx Ducis en tot nadeel van Cornelis Eedes Feytema, zo veel eeuwige rente uit het huis waar Harmen Aesges Pheltens nu in woont in de Vieverstraat totdat Cornelis uit de schulden is.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004v van 22 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]grondpacht
 
koper provisioneelClaes Hansen Kimswerd
huurderHarmen Aesges Phelten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Jacob Hendrich
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedes Feytema
eerdere samenvatting door Yde Elsingagrondpacht uit een huis in de Vijverstraat.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189v van 28 aug 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis daer de Gulden Credentz uuthanght
 
koper provisioneelN. N.
bewonerJan Beerns, gehuwd met
bewonerSydtske Sydses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Saeff Hendricks
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Edis Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van (oud-burgemeester Saeff Hendricks als crediteur van) Cornelis Edis Feytema, (b) een huis in de Vieverstraet waar nu Jan Beerns x Sydtscke Sydses in wonen, daer de vergulden Credentz uuthanght.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0215r van 12 feb 1620 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis daer de Vergulden Credentz uuthanckt
 
koperN. N.
bewonerJan Beernts, gehuwd met
bewonerSydtske Sydses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)oud burgemeester Saeff Hendrixs
verkoper (gesuccumbeerde)Cornelis Eedis Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild ten verzoeke van (oud-burgemeester Saeff Hendricks als crediteur van) Cornelis Eedis Feytema, (b) een huis waar de vergulden credentz wthanckt, nu bewoond door eenen Jan Beernts x Sydscke Sytses, in de Vieverstraat


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]1/2 huis
 
koperEvert Jacobs brouwer200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordende koper Evert Jacobs
verkoperMaycke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Edes Feytema


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: tussen Voorstraat ZZ en Vijverstraat bij de blauwe trappen]twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande
 
koperNanne Rinses c.u.mr. kuiper0-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Adriaen Schaft
naastligger ten oostenMeynert Feyes
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nu 7, vroeger 9 en daarachter 11) Nanne Rinses, mr. kuiper, koopt 2 huizen met de ledige plaets, camer en loods, achter en aanelkaar, tussen zz. Voorstraat en Vijverstr. (Hondenstraat), bij de Blauwe Trappen. Ten O. Andries Schaft en Meynert Feyes, ten W. de koper en Aeltie Stoffels. Verkoper en prijs niet vermeld.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Jacobs
naastligger ten westenClaes Jonas


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperBuue Annes grootschipper375-10-00 GG
verpachter grondYdtie Gerbrants 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSytske Gerlofs
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178r van 12 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Jans


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014ra van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenYbel Sybrandts


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis of kamer
 
koperAugustinus Siersma, gehuwd metchirurgijn466-10-00 CG
koperWeintien Huiberts van Ris
naastligger ten oostenBotie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Here koster
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenMeinert Sickes* bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeick Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claas Clasen Jonas de oude


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeynert bakker


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0262r van 18 feb 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van mr. Augustinus Siersma


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0261v van 18 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLeeuckjen Meinderts 163-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende hof van burgemeester Wijngaerden
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende oud rentmeester Wassenaer c.s.
naastligger ten noordenWouter Harmens
verkoper van 1/5Cornelia Stansen c.m.Amsterdam
verkoper van 1/5Maritie Stansen c.m.Amsterdam
verkoper van 1/5minderjarige dochter Pietie Stansen
verkoper van 1/5Nanningus Stansenmr. brouwer
verkoper van 1/5meerderjarige ongehuwde dochter Berbertie Stansen


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0278r van 8 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Leukjen melkverkoopster


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat [staat: naast het vorige huis]grondpacht van 0-15-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Leukjenmelkverkoopster0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Nolles


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarvroedsman Jan Nolles 250-00-00 GG
geniaarde koperTieerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenhet tuintie van de vroedsman Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenvroedsman Nollides
verkoperLeeukjen Meinerts, moeder van
verkoperMeinert Hendrix


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Nollides


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0322r van 9 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0334v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]4/9 huis
 
koperoud burgemeester Jan Nollides 222-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Nollides
verkoper van 5/9Janke Jans, weduwe van
verkoper van 5/9wijlen Jan Billenberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Nollides, oud-burgemeester, koopt 4/9 van een woning in de Vijverstraat (Hondenstraat). Ten O. en N. de koper, wiens huis in die woning beklemd is, ten Z. die straat. Gekocht van Janke Orsinga?, voor 222 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Nollides


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBernardus Dreyer


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0210v van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Nollides


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer J. Nollides


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-253Hondenstraat 13Harm Wennekes... koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-253Hondenstraat 13H Wennekes spinderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1166Hondenstraat 13erven Cornelis Jans de GrootHarlingenpakhuis (54 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1166E-253 (Hondenstraat)Jo?l Simons de Leeuwstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1166E-098 (Hondenstraat)Emanuel van Dantzigwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3466Hondenstraat 13 (E-098)Bartele Posthumawoonhuis
  terug