Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hondenstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) E-253 E-098
1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148r van 7 jun 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat ]1/2 huis
 
koperEvert Jacobs brouwer200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordende koper Evert Jacobs
verkoperMaycke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Edes Feytema


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: tussen Voorstraat ZZ en Vijverstraat bij de blauwe trappentwee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande
 
koperNanne Rinses c.u.mr. kuiper0-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Adriaen Schaft
naastligger ten oostenMeynert Feyes
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kopers Nanne Rinses c.u.mr. kuiper
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(nu 7, vroeger 9 en daarachter 11) Nanne Rinses, mr. kuiper, koopt 2 huizen met de ledige plaets, camer en loods, achter en aanelkaar, tussen zz. Voorstraat en Vijverstr. (Hondenstraat), bij de Blauwe Trappen. Ten O. Andries Schaft en Meynert Feyes, ten W. de koper en Aeltie Stoffels. Verkoper en prijs niet vermeld.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0103v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperBuue Annes grootschipper375-10-00 GG
verpachter grondYdtie Gerbrants 1-10-00 CG
naastligger ten oostenSytske Gerlofs
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAeltie Stoffels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056r van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis of kamer
 
koperAugustinus Siersma, gehuwd metchirurgijn466-10-00 CG
koperWeintien Huiberts van Ris
naastligger ten oostenBotie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Here koster
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenMeinert Sickes* bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeick Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claas Clasen Jonas de oude


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0137v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperLeeuckjen Meinderts 163-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende hof van burgemeester Wijngaerden
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende oud rentmeester Wassenaer c.s.
naastligger ten noordenWouter Harmens
verkoper van 1/5Cornelia Stansen c.m.Amsterdam
verkoper van 1/5Maritie Stansen c.m.Amsterdam
verkoper van 1/5minderjarige dochter Pietie Stansen
verkoper van 1/5Nanningus Stansenmr. brouwer
verkoper van 1/5meerderjarige ongehuwde dochter Berbertie Stansen


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat [staat: naast het vorige huis]grondpacht van 0-15-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Leukjenmelkverkoopster0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHondenstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266r van 28 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 13Hondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koper door niaarvroedsman Jan Nolles 250-00-00 GG
geniaarde koperTieerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenhet tuintie van de vroedsman Nollides
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Jacobs
naastligger ten noordenvroedsman Nollides
verkoperLeeukjen Meinerts, moeder van
verkoperMeinert Hendrix


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-253Hondenstraat 13Harm Wennekes... koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-253Hondenstraat 13H Wennekes spinderij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1166Hondenstraat 13erven Cornelis Jans de GrootHarlingenpakhuis (54 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1166E-253 (Hondenstraat)Jo?l Simons de Leeuwstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1166E-098 (Hondenstraat)Emanuel van Dantzigwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3466Hondenstraat 13 (E-098)Bartele Posthumawoonhuis
  terug