Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 16 6-145 6-145 E-057 E-050


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 16, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 16
ten oostenGrote Bredeplaats 18
ten zuidenHondenstraat 7
ten westenGrote Bredeplaats 14
ten noordende Grote Bredeplaats


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0002r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurian Pybes


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0431v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurriaen Pybes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Bentis


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0082v van 3 mrt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Bentes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats [staat: bij de blauwe trappen]grondpacht van 1-08-00 CG
 
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met225-00-00 CG
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Hendrick Bentes1-08-00 CG
verkoperjr. Homme van Camstra c.u.Menaldum


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0172ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuckie Hendricx
naastligger ten oostenWouter Hendricx
naastligger ten oostenhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurjen Groenewolt


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurrien Groenewolt


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0291r van 29 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten kuiper


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Bente Wouters


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-145Grote Bredeplaats 16huis
eigenaarJurrien Groenwold
gebruikerDirck Asbeek cum socio
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperTieerdt Fockes koopman411-00-00 GG
verpachter grondMarten Rozee 1-08-00 CG
naastligger ten oostends. Fr. Botterweg
naastligger ten zuidenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer
naastligger ten westenJ. Velthuis c.u.mr. brouwer
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
verkoperLijntie Bentes, gehuwd met
verkoperburgerhopman Jurrien GroenwoltLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Fockes (van Esta?) koopt? een huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Ten O. Frans Botterweg, ten W. en Z. Jacobus Velthuis, mr. brouwer, ten N. die straat en diept. Gekocht van Wijntie Bentes x Jurrien Groenwolt, voor 411 gg. Het vervolg staat op blz. 0012vs en 0013.


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-145Grote Bredeplaats 16huis
eigenaarTiaard Fockes
gebruikerLieuwe Sioerds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-145 Grote Bredeplaats 16huis
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikersecretaris Wetsens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0344r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis
 
koperAntje Hylkes Hanekuik, gehuwd met1800-00-00 CG
koperClaas Thomas IJsenbeek
verpachter grondPieter Rozee koopman1-08-00 CG
huurderSymon Fockes
naastligger ten oostendr Fredericus Botterwegh
naastligger ten zuidenJacob Velthuys mr. brouwer
naastligger ten westenJacob Velthuys mr. brouwer
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperTjeerd Fockes van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hylkes Hanekuyk x Claas Thomas IJsenbeek koopt huis bij de Blauwe Trappen Ten O. ds. Fredericus Botterwegh, ten W. en Z. Jacob Velthuys, mr. brouwer, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Tjeerd Fockes van Esta.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0145v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes IJsenbeek koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-145 Grote Bredeplaats 16huis
eigenaarClaas Tomas
gebruikerClaas Tomas
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-145 Grote Bredeplaats 16Claas IJsenbeek, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-145 Grote Bredeplaats 16huis
eigenaarClaas Tomas
gebruikerClaas Tomas
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0204r van 10 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Thomas


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0212r van 17 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThomas IJsenbeek koopman


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0058v van 8 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis
 
koperHylke Clases IJzenbeek koopman1435-00-00 GG
naastligger ten oostende heer J. Nollides
naastligger ten zuidenPyter Gunter
naastligger ten westenPyter Gunter
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperThomas Clasen IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Clases IJsenbeek koopt een huis zz. Voorstraat bij de zogen. Blauwe Trappen. Ten O. J. Nollides, ten W. en Z. Pyter Gunter, ten N. de straat en diept. Gekocht van Thomas Clases IJsenbeek voor 1435 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0032r van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. IJsenbeek koopman


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0079r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIJsenbeek


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0124r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van H. IJsenbeek


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0019r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]huis
 
koperDirk Vellinga, gehuwd metsolliciteur1900-00-00 CG
koperYtje Tolsma
huurderde weduwe van Smitt
naastligger ten oostende heer J. Nollides
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat bij de Blauwe trappen]
verkoper van 1/4Hinke Cl. IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4Sjoerd Schrik, vader vankoopman
verkoper q.q.Sjoerd Schrik, vader vankoopman
verkoper van 1/4Maria Schrik
verkoper q.q.Johan D. Toussaint, vader van
verkoper van 1/4J. D. Toussaint
verkoper van 1/4Anna IJsenbeek, gehuwd metAmsterdam
verkoper van 1/4Harmen KlopperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Vellinga, solliciteur bij de Admiraliteit x Ytje Tolsma koopt huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Jan Nollides, ten W. en Z. de kopers, ten N. de straat en diept. Gekocht van Janke Clases IJsenbeek x Sjoerd Schrik voor 1/4, hun dochter Maria Schrik voor 1/4, J.D. Toussaint jr. voor 1/4 en Anna IJsenbeek x Hermanus Klopper te A`dam ook voor 1/4.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0350r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Vellinga


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0001r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenD. Vellinga


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0027r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenVellinga


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0180r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperHendrik Hessels van Dam, gehuwd metsmakschipper1700-00-00 CG
koperIda Jans Sappemeer
huurderWijnands
naastligger ten oostenmejuffrouw de weduwe van J. Nollides
naastligger ten zuidenDirk Vellinga c.u.
naastligger ten westenDirk Vellinga c.u.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperDirk Vellinga, gehuwd met
verkoperYttje Tolsma


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0209v van 26 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappenhuis
 
koperDirk Vellinga 1300-00-00 CG
naastligger ten oostenHubert Jans c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Vellinga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Vellinga, reversaalhouder van
verkoperIda Jans, weduwe vanSappemeer
verkoperwijlen Hendrik Hessels van Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Vellinga koopt huis naast zijn eigen huis. Ten O. Hubert Jans, ten W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van Ida Jans wv Hendrik Hessels van Dam te Sappemeer.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0224v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 16Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis, thans ledig
 
koperTjeerd Meintes, gehuwd metkoopman1550-00-00 CG
koperGeertje Jetzes koopvrouwBaard
naastligger ten oostenHubert Jans
naastligger ten zuidenDirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden
naastligger ten westenDirk Vellinga directeur van het fonds van de O & A zeelieden
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
verkoperDirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeelieden


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0301v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Meintes koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-145 Grote Bredeplaats 16Tjeerd Meintes5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-057Grote Bredeplaats 16Tjeerd Meintes Kooistra... ... ; BS huw 1811, huw 1813, huw 1826, ovl 1830, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk E-057, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-057Grote Bredeplaats 16Tjeerd M Kooistra Tjeerd M Kooistra koopman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 81 en 84 van 28 apr 1819
adressoortbedraggebruik
E-057Grote Bredeplaats 16provisionele en finale toewijzingfl. 869huis E-057
 
verkoperSchelte Jacobus Brouwer
koperWytze Vettevogel


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-057Grote Bredeplaats 16Rinske Romkes Lanting, overleden op 24 december 1823wed. Jelle Agema, moeder van Romke, steenhouwer, Johannes, chrurgijn/vroedmeester, Dirk, slagersknecht Leeuwarden, Bartele, mr. steenhouweren Jelle Jelles Agema, baardscheerder (Voorstraat E 57). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1172Grote Bredeplaats 16Hendrik van VavelHarlingengeamployeerdhuis en erf (168 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-057Grote Bredeplaats 16Hendrik A. Andries van Varel, overleden op 21 oktober 1832A.=Akkersloot, man van Akke Dirks Stalstra (Voorstraat E 57), vader van Tietske-Lourentia (vrouw van Taeke Jans Panbakker), Teunis, winkelier, Petronella-Berendina en minderjarige Dedrika, Jantje, Lourentius, Tietje, Andries en Wilhelmina Hendriks van Varel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 341 en 349 van 4 dec 1833
adressoortbedraggebruik
E-057Grote Bredeplaats 16provisionele en finale toewijzingfl. 715huis aan de Voorstraat bij de Blauwe Trappen E-057
 
verkoperSimon Stinstra
koperHermanus Ouendag
koperYbeltje Jans Repko


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-057Grote Bredeplaats 16Anna Jans Schiere... boeknr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-057Grote Bredeplaats 16Catharina Harmens Schuur... dv Harmen S, en Janke Bisschop; BS huw 1820, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-057; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-057VoorstraatJohs. Schoemaker45 jFranekerm, rooms katholiek, gehuwd, vleeschhouwer
E-057VoorstraatCatharina Schuur40 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-057VoorstraatJan Schoemaker7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-057VoorstraatLeentie Schoemaker16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-057VoorstraatMartie Popma21 jSneekv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 mrt 1846
E-057Grote Bredeplaats 16Eene HUIZINGE en SLAGERIJ met ANNEXEN met ruime zolders, zoo tot berging van Granen als andere Handelsartikelen, en voorzien van een beste Windas aan de Voorstraat bij de Blaauwe Trappen, thans bewoond en in gebruik bij den Slager Johannes, Schoemaker. Provisioneel verkocht op 8 apr 1846 door notaris Goslings..


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 21 apr 1846
E-057Grote Bredeplaats 16Eene HUIZINGE en SLAGERIJ met ANNEXEN met ruime zolders, zoo tot berging van Granen als andere Handelsartikelen, en voorzien van een beste Windas aan de Voorstraat bij de Blaauwe Trappen, thans bewoond en in gebruik bij den Slager Johannes, Schoemaker. Finaal verkocht op 22 apr 1846 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 681..


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-057Grote Bredeplaats 16Hendrik Smit, overleden op 13 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 14 dg (geboren 30/4/1847), overleden Grote Bredeplaats E 57. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1172E-057 (Voorstraat)Abe G. Schipperwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
E-057Grote Bredeplaats 16Johannes Jans Schoenmaker... supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-057; VT1839; J.J.S. eigenaar van perceel nr. 1589 te HRL, vleeschhouwer, woonplaats HRL, legger nr. 606, huis ... (alles)


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 283 van 18 dec 1876
adressoortbedraggebruik
E-057Grote Bredeplaats 16koopaktehuis E-057
 
verkoperJan van Hulst
koperJacob Everts Kroes


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4031E-050 (Voorstraat)Jacob E. Kroeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4031Grote Bredeplaats 16 (E-050)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 16 Lolke Lolkemakapt. schelpenzuiger
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 16H.Leenstraaanspreker
Groote Breedeplaats 16L.Lolkemaschelpenvisscher


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 16H. (Henderikus) Leenstra


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4031Grote Bredeplaats 16
  terug