Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grutterstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Grutterstraat 2(niet bekend)(niet bekend)E-070E-094


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 van 12 feb 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-070Grutterstraat 2koopaktepaardenstal en koetshuis E-070
 
verkoperDirk Vellinga
koperPieter Franzen Rikkers


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-070Grutterstraat 2Pieter Fransen Rikkers... huw 1814, huw 1815, huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-070Grutterstraat 2Pieter Rikkers pakhuis


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 86 van 3 dec 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-070Grutterstraat 2koopaktefl. 20oud en ingevallen pakhuis E-070
 
verkoperPieter Franzen Rikkers
koperDirk Hiddes de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1175Grutterstraat 2Pieter Fransen RikkersbakkerHarlingenstal (40 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-070Grutterstraat 2Anneus Wygers Harmens... dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1826, huw 1827, ovl 1827, huw 1839, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk E-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-061; VT1839; A.W.H. eigenaar van percelen ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1175Hondenstraat E-070Hidde Dirks de Vriespakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1175Grutterstraat E-094Erven Hidde Dirks de Vriespakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grutterstraat 2A. (Antoon) Scheffer
  terug