Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Bredeplaats 108-0638-0638-069E-059E-052


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 10
ten oostenGrote Bredeplaats 12
ten zuidende Hondenstraat
ten westende Grote Bredeplaats
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 10, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0371v van 10 jul 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0066v van 2 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]875‑00‑00 gghuis
koperGerrit Buwes Schiere c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTieerdt Reiners zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepkes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Oude Vismarkt]
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Jurriens Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere c.u. kopen een huis zz. oude vismarkt. Ten O. zeilmaker Tieerd Reiners, ten W. erven Jan Tiepckes. Grondpacht 6 cg aan de Stad. Gekocht van erven Trijntie Jurriens Fonteyn voor 875 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 5rGrote Bredeplaats 10Gerrit Schierf. 2500-00-00


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004ra van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]750‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerryt Schiere
huurderburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus
naastligger ten oostenGerryt Schiere hoosbrijder
naastligger ten zuidenSymon Smacht schuitvoerder
naastligger ten westenGerlof kaarsenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoper ten profijte vanGerryt Stoffels Middagtenexecuteur van de stad Harlingen
verkoper q.q.burgervaandrig Dirck Sjoerdts, curator over
verkoperWybe Sjoerdts Wildschut
verkoperFoppe Foppes jr., weduwnaar van
verkoperwijlen Stijntie Jans


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Ages


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0250v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost_voor, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Gerrit Bouwes Schiere


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0036v van 20 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Schiere


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0235r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ bij de blauwe trappen350‑09‑00 gghuis
koperEdger Cornelis c.u.kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Hendrix gortmaker
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Jurrien Harmens
naastligger ten westenHubert Wijngaarden kapitein
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Grote Bredeplaats
verkoperBouwe Gerrits Schieretrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Cornelis, kooltjer c.u. koopt een huis zz. Bredeplaats omtrent de blauwe trappen. Ten O. gortmaker Pieter Hendrix, ten Z. [moet zijn: N] de straat, ten W. kapitein Hubert Wijngaarden, ten N. [moet zijn: Z] Jurrien Harmens. Grondpacht 6 cg aan de Stad. Gekocht van trekschipper op Leeuwarden Bouwe Gerrits Schiere voor 350 gg 9 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 152Grote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
gebruikerEdsger Cornelis
opmerkingheeft pro deo begeert
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 100rGrote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
opmerkingpro deo
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0165r van 4 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEdger Cornelis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio Grote Bredeplaats 10huis
eigenaarEdsger Cornelis
gebruiker
opmerkingpro deo begeerd
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0132v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEdsger Cornelis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 100vGrote Bredeplaats 10
eigenaarEdsger Cornelis
gebruikerEdsger Cornelis
opmerkingpro deo begeert
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0155r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannis Potkast


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-063Grote Bredeplaats 10wed. Edsger Cornelis, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 100vGrote Bredeplaats 10
eigenaarwed. Edsger Cornelis
gebruikerwed. Edsger Cornelis
opmerkingonvermogende
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 101vGrote Bredeplaats 10huis
eigenaar van 3/5Jan Wybes
eigenaar van 2/5Wopke Edsges
gebruikerJan Wybes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0081r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats bij de blauwe trappen200‑00‑00 cg2/5 huis
koperAntje Edsges, gehuwd met
koperJan Wybes stuurman van het Admiraliteitsjacht van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes Potkast
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEeltje Travaile
naastligger ten noordenstraat en de Bredeplaats
verkoperBaukjen Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Edsges, en als moeder en voogd van
verkoperTrijntje Wopkes
verkoperDoede Wopkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Edsgers x Jan Wybes, stuurman op het Admiraliteitsjacht, koopt 2/5 deel van een huis zz. Grote Bredeplaats. Ten O. wd. Johannes Potkast, ten W. Eeltje Travaille, ten N. de straat. Gekocht van Baukje Doedes wv Wopke Edsgers.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0039r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0059v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-063 , folio 101vGrote Bredeplaats 10huis
eigenaarJan Wybes
gebruikerJan Wybes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0110r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Wybes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0066r van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wybes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069 , folio 170rGrote Bredeplaats 10huis
eigenaarJan Wybes wed.
gebruikerJan Wybes wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0011v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ395‑00‑00 gghuis
koper door niaarVrouwkjen Jans, gehuwd met
koper door niaarGeert Hansen kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
geniaarde koperCoert Hendriks Duman, gehuwd metmr. schoenmaker
geniaarde koperMarijke Foppes
naastligger ten oostenJan Paulus
naastligger ten zuidenAntie Edsgers, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Wybes
naastligger ten westenScheltinga
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperAntie Edsgers, weduwe van
verkoperwijlen Jan Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. H.P. Stambke koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis zz. Grote Bredeplaats. Ten O. Jan Paulus (Lansenberg), ten W. de ontvanger Scheltinga, ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Antie Edsgers wv Jan Wybes, voor 395 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0028v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Hansen


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Sybes c.s.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0218r van 14 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats ZZ321‑07‑00 gghuis
koperPhilip Oolgaard gardenier
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jane Paulus
naastligger ten zuidenCornelis Coster
naastligger ten westenvan Straten convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperFroukjen Jans, gehuwd met
verkoperGeert Hansenkooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oolgard, guardenier, koopt huis zz. Bredeplaats, verhuurd aan, en bewoond door de verkoperse en haar man voor 20 cg. Ten O. erven Jan Paulus, ten Z. Cornelis Coster, ten W. de convooymeester Van Straaten, ten N. de Bredeplaats. Grondpacht 6 CG aan de stad. Gekocht van Froukjen Jans, gesterkt met haar man kooltjer Geert Hansen, voor 321 gg. 7 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0250r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 10Grote Bredeplaats950‑00‑00 cghuis
koperJan Frederik Repko
huurderWillem scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Paulus
naastligger ten zuidenCornelis Coster
naastligger ten westenvan der Straten
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperPhilip Olgaardgardenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Repko koopt een huis zz. Grote Bredeplaats. Hij moet de reparaties die door de verkoper aan het huis zijn gedaan terugbetalen. Ten O. erven Jan Paulus, ten W. de heer v.d. Straaten, ten Z. Cornelis Coster, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van Philip Oolgaard, gardenier, voor 950 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069 , folio 170rGrote Bredeplaats 10huis
eigenaarJan Repko
gebruikerJan Repko
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Repco


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Repco


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069 , folio 170rGrote Bredeplaats 10huis
eigenaarJan F. Repko
gebruikerJan F. Repko
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanJan F. Repko
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal06‑00‑00 cg
aanslag grondpacht01‑10‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0157v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. F. Repko


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0162v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 5west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan F. Repko koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-069 , pag. 165Grote Bredeplaats 10Jan Repko 2‑00‑00 cgpakhuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Geertje Dirks de Vries... Grote Kerk HRL, dv Dirk H. de Vries en Weltje de Wit; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk Hiddes de Vries... Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 10Dirk H. de Vriesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk H de VriesDirk H de Vrieskalkkoper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 102 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 10Welmoed Klazen de Wit, overleden op 5 oktober 1824vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman (Grote Bredeplaats E 59), moeder van minderjarige Hidde, bakkersknecht en Grietje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1178Grote Bredeplaats 10Anneus Harmens boterkoperHarlingenpakhuis en erf (78 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1178Grote Bredeplaats 10 Anneus w HarmensHarlingengeamoveerd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Hidde de Vries... de Wit; BS geb en ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-068; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-059; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-059Grote BreedeplaatsDurk H de Vries75 jkalkbranderHarlingenm, protestant, weduwnaar
E-059Grote BreedeplaatsHidde D de Vries34 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-059Grote BreedeplaatsGeertje D de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 341 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-059Grote Bredeplaats 10Dirk Hiddes de Vries, overleden op 7 november 184682 jr (geboren 21/3/1764), overleden Grote Bredeplaats E 59, kalkbrander/koopman, weduwnaar, vader van Hidde en Geertje Dirks de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-059Grote Bredeplaats 10Johannes Rudolphus Schrage... 1842, zv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1834, huw 1842, ovl 1844, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-059; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-010; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2153Grote Breedeplaats E-053 Anneus Harmens plek grond
Sectie A nr. 2153Grote Breedeplaats E-053 Anneus Harmens plek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4843Grote Bredeplaats 10 (E-052)Pieter Westerhuiswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats S. Bosjongens: , meisjes:
vrouwen:
modiste


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 10P. Westerhuiskaashandelaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 10Noord Friesche Middenstandsbank13


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 10Noord Friesche Middenstandsbank652


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. PlaatsNoord Friesche Middenstandsbank652


2023
0.096263885498047


  terug