Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) A-211 A-250
Naastliggers vanZeilmakersstraat 7
ten zuidenZeilmakersstraat 9
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordenZeilmakersstraat 5


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Mayke Jans


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0150v van 5 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYefke Huiberts
naastligger ten zuidenYefke Huiberts


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041r van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYefke Huiberts


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0231v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zeilmakersstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Wybrens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7A.R. van Dalsen... rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Pieter Sjoukes Broersma... Vries, stalknecht 1816, sjouwerman in 1826; BS huw 1814, huw 1816, ovl 1826, ovl 1849; gebruiker van wijk A-211, stalknegt; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); P.S.B., huisknegt, wonende te HRL, is verzogt een ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-211Zeilmakersstraat 7A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 118Zeilmakersstraat 7Willem BrandiHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Maria Polstein... (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1847, ovl 1864; oud 50 jaar, geb Elburg en wonende te HRL. 1839, wijk A-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Willem Brandi... (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-211BargebuurtWillem Brandi39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
A-211BargebuurtMaria Polsteyn50 jElburgv, protestant, gehuwd
A-211BargebuurtBenjamin Brandi18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtMarten Brandi16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtBarend Brandi10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtHikke Brandi14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtSytske Brandi10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-211BargebuurtMieke Brandi7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-211Zeilmakersstraat 7Willem Brandy, overleden op 21 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 54 jr, overleden Bargeburen A 211, panbakker, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Akke van der Vijver/Voriengeb 1797 Franeker, ovl 24 nov 1856 HRL, huwt met Sjoerd Pieters vd Meulen, dv Jan V, en Sijtske ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Antje Hendriks Tamsma... A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Aukje Hilverson... 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Grietje van Deulen... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1877, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk E-200, wijk F-288, wijk A-211, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Hartman Bangmageb 1795 prov, N.H., pottebakker, verbleef tijdelijk te HRL, na 1860/1880 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040, bev.reg. HRL 1860-1880


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Sjoerd van der Meulengeb 29 mrt 1801 Sloten, ovl 24 nov 1860 HRL, huwt met Akke vd Vorien/Vijver, houtvlotter in 1851, N.H., zv Pieter vdM, en Antje ... ; BS geb en ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk H-040


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-211Zeilmakersstraat 7Sjoukje Johannes Stoef... en Franeker, dv Johannes Thijssens S, en Richt Sijbrens; BS huw 1816, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-211, wijk C-028; Wij Ondergetekenden Hendrik Conradi, Schoenmaker en Helena Machiels, Egtelieden wonende te ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 118A-211 (Bargebuurt)Willem Brandiwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 jun 1871
A-211Zeilmakersstraat 7Een huis c.a. in de Bargebuurt, in gebruik bij Nanne, Wiersma. Provisioneel verkocht op 24 jun 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 07 jul 1871
A-211Zeilmakersstraat 7Een huis c.a. in de Bargebuurt. Finaal verkocht op 8 jul 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 183..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 118A-250 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287Zeilmakersstraat 7 (A-143)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 7J. (Jan) Nagel
  terug