Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 198-076 8-083 E-080E-061


Naastliggers vanZuiderhaven 19
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 21
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 17


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0293r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWypck Harckes


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333v van 14 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harcke Syoerts


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289v van 8 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Meus


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: Westerhaven tegenover het gedemoleerde blokhuis]750‑00‑00 GGhoutstek met de plaats daarachter
koperJan Heerts, gehuwd met
koperClaeske Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Freercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperGijs Willems, gehuwd met
verkoperMartyen Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heerts x Claeske Willems kopen houtstek oz. Westerhaven tegenover het gedemolieerde blockhuys. Ten N. Pieter Jans, ten Z. Jan Feercks. Gekocht van Gijs Willems x Martjen Hessels voor 750 GG.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079r van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven OZ [staat: op de haven]610‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen c.u.grootschipper
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidengemeensman Jan Heerts
naastligger ten westenstraat en haven
naastligger ten noordenals bewoner Pyeter Joostes
verkoperPyeter Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Jan Jansen, grootschipper c.u. koopt een huis op de haven. Ten Z. gemeensman Jan Heerts, ten W. de straat en haven, ten N. het huis bewoond door Pyeter Joostes. Gekocht van Pyeter Jansen voor 610 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jansen brouwer


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis en plaats van wijlen Jan Jans


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Sibrants


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0133v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Jan Heerts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Dousen de Boer


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]951‑00‑00 GGhuis
koper door niaarSioerd Pytters, gehuwd metwagenmaker
koper door niaarTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperAnscke Ansckes c.u.
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisWillem Jansen
naastligger ten oostenVijverstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTecke Sytses* smid
verkoperBarber Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenbrouwer


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0130v van 9 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]1100‑00‑00 GGhuis
koperAnske Anskes c.s.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenWillem Jansen beeldsnijder
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaecke Sydses
verkoperSioerd Pytterswaagmeester


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ537‑10‑00 GG1/2 huis met keuken en plaats
koperRuierd Pybes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder van 1/2, behalve de walJacob Valentijn c.s.48‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTeeke Sytses smid
verkoperAnske Anskes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Ruird Pybes koopt 1/2 huis aan de Zuiderhaven en strekkende tot de Knechtkamerstraat. Ten O. die straat, ten W. de haven, ten Z. Willem Jansen v.d. Mey, ten N. Taecke Sytses, smid. Gekocht van Anske Anskes te Sneek.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ537‑10‑00 CG1/2 huis
koper provisioneelRuierd Pybes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarJacob Valentijn c.s.48‑00‑00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaeke Sydses smid
verkopervader en voogd van zijn kinderen Anske Anskes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211v van 12 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: OZ]1500‑00‑00 GGhuis, keuken en plaats
koperGowert Hendrix c.u.wijdschipper
toehaaktwee ducaten tot een verering voor de kinderen van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtskamerstraat]
naastligger ten zuidenhet huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaecke Sydses mr. smid
verkoperGrietie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Ruyrd Pybes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Govert Hendriks [Potkast], wydschipper, koopt een huis, keuken en plaats, oz. Zuiderhaven, strekkende van de haven tot de Herenknechtenkamerstraat, waarin vrij in- en uitgang. Ten O. die straat, ten W. de haven, ten Z. Willem Jansen v.d. Mey, ten N. Taeke Sydses, mr. smid. Gekocht van Grietie Folckerts wv Ruurd Pybes.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0246r van 6 mei 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ700‑00‑00 GGhuis
koperoud burgemeester en vroedsman Tjaerdt Bouwes, en
koperoud burgemeester en vroedsman Johannis Quiklenborgh
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderde erfgenamen van wijlen Sijke Anskes
naastligger ten oostenHerenkenchtenkamerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten westenZuiderhaven en straat
naastligger ten noordenGovert Hendricks Potkast
verkoperJan Willems van der Mey vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Tjaerdt Bouwes (Buwes) en Johannes Quicklenburgh, burgemrs. kopen huis oz. Zuiderhaven. Ten O. de straat (Herenknechtenkamerstraat?), ten Z. wd. Seerp Lammerts Swerms, ten W. straat en haven, ten N. Govert Hendricks Potkast. Gekocht van Jan Willem v.d. Mey, die nu voor de 2de keer naar Oostindien is vertrokken.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058r van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Tjerdt Buwes c.s.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkast


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Goverts


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0231v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven OZ905‑00‑00 CGhuis
koperBernardus Homan, gehuwd metcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
koperMargareta Suiderhoff
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerBavius de Ruiter c.u.commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamerstraat]
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerdt Bouwens c.socia
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenRienck Pytters Roorda
verkoperHendrik Gowerts Potkastmr. bakker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0066r van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven1300‑00‑00 CGhuis
koperAgneta Heins winkelierse
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: zgn. Knegtestraat]
naastligger ten zuidenHilbrand Ruirds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenBernardus Homan
verkoper van 1/2Tjaard Bouwens
verkoper van 1/2Yda van Quiklenborg, gehuwd met
verkoper van 1/2Laas Haselaer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Agnieta Heins, winkelierse, koopt huis aan de Zuiderhaven. Ten O. de zogen. Knegtsstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Hilbrand Ruirds, ten N. Bernardus Lomans. Gekocht van Tjaard Bouwens, burgemeester voor 1/2 en Yda van Quicklenburg x Laas Haselaer, burgemeester voor 1/2.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0251r van 20 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]650‑07‑00 GGhuis
koperJan Taeckes c.u.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtsstraat]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Hilbrandt Ruirdts
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen de commijs Homans
verkoperRejer Arjens Mahui, gelastigdekoopman
verkoperJacob Romckes Braam, gelastigden vankoopman
verkoperAgnita Heins
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Jan Taeckes koopt huis aan de oz. van de Zuiderhaven. Ten O. de Knegtsstraat, ten W. de haven, ten Z. wd. en erven van Hilbrandt Ruirdts, ten N. wd. en erven van de commies Lomans. Gekocht van Reyer Arjens Mahui en Jacob Romckes Braam, in opdracht van Agnieta Heins.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Takes
gebruikerJan Takes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Takes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0213r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ naast de Brandaris274‑00‑00 GG22/32 huis en tuin
koperAndries Pyters de Boer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Kechtcamerstraat]
naastligger ten zuidenJan Taekes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPieter Roorda
verkoper van 8/16 en 1/32Margareta Suiderhof, weduwe van
verkoper van 8/16 en 1/32wijlen Bernardus Lamonscommies te Makkum
verkoper van 2/16 en 1/32Meinardus Homanscontrarolleur
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Andries Pyters de Boer, schipper, koopt 11/16 deel van het huis naast 'de Brandaris'. Ten W. de Haven, ten O. de Hereknegtenkamerstraat, ten N. Pyter Roorda, ten Z. Jan Taekes. Gekocht van Margaretha Suiderhof wv Bernardus Lomans te Makkum voor 8/16 + 1/32, en Meinardus Loman te Makkum voor 2/16 + 1/32 deel.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0082v van 30 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]1075‑21‑00 GGhuis
koper door niaarvroedsman Andrys Pieters de Boer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperHere Lieuwes, gehuwd mettichelbaas en koopman
geniaarde koperAntie Jans Bakker
huurderAlbertus Simonides c.s.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Ulbe Ruirds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenvroedsman Andrys Pyters de Boer
verkoperJan Teekesoud koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes cum soc.
huurwaarde43‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Anderys de Boer


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0190r van 5 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Andries de Boer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-076 Zuiderhaven 19Jan Sytses Bakker, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Andries de Boer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarburgemr. de Boer
gebruikerJan Sytses Bakker cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG
opmerkingeen achterkamer ledig


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0010r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]1900‑00‑00 CGhuis
koperHarmanus de Ruyter, gehuwd metmr. ijzersmid
koperFijke Sytses
huurderJacob Yemes
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHilbrand Dirks koster
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHendrik Overzee makelaar
verkoperHinke Piers, gehuwd met
verkoperLammert Jansenmr. bakker
verkoperTrijntje Jans Wynia, gehuwd met
verkoperSyds Schaafkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Harmanus de Ruyter, mr. ijzersmid x Fijkje Sytses koopt huis oz. Zuiderhaven, door meerderen bewoond. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Hilbrand Dirks, ten W. straat en haven, ten N. makelaar Hendrik Overzee. Gekocht van Hinke Piers x mr. bakker Lammert Jansen en Trijntje Jans Wijnia x koopman Syds Schaaff.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Andries de Boer


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0278r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ1650‑14‑00 GGhuis, vroeger smederij
koperEva Rinses, gehuwd met
koperOepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenJacob Hilbrands
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noorden[als bewoner*] Arjen Aatis
verkoperFijke Sytzes, weduwe van
verkoperwijlen Harmanus de Ruiter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Eva Rinses, gesterkt met haar man Oepke Minnes Zeilstra, mr. zeilmaker, koopt huis op de Zuiderhaven, thans door de verkoper als eigenaar bewoond, waarin een reeks van jaren een smederij is geexerceert. Hierin ook drie kamers door diverse huisgezinnen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de Heere Knegte Kamerstraat, waarin dit huis een vrije uitgang heeft, ten Z. Jacob Hillebrands, ten W. de straat en haven, ten N. Arjen Aatis. Gekocht van Fijk(j)e Sytzes wv Harmannus de Ruiter, voor 1650 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[als bewoner*] Arjen Ates mr. timmerman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0148r van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ1500‑00‑00 CGhuis
koperHartman Sybrens, gehuwd metscheepstimmerman
koperBaukje Clases Wijngaarden
naastligger ten noordenMatthijs Pieters
naastligger ten zuidenOepke Zeilstra
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
verkoper van 1/3Trijntje Winia, gehuwd met
verkoper van 1/3burgemeester Syds Schaaff
verkoper van 1/3Hinke Piers, gehuwd met
verkoper van 1/3Lammert Jans van der Veenmr. bakker
verkoper van 1/3Doekle Piers, allen door overlijden van
erflaterwijlen Saakjen Piers, gehuwd met
erflaterwijlen Arjen Ates, fideï commissaire erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Andries Pieters de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Hartman Sybrens x Baukje Clases Wijngaarden koopt een deftig huis c.a. aan de O. kant van de Zuiderhaven. Ten N. Matthijs Pieters, ten Z. Oepke Zeilstra, ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de haven. Gekocht van de drie erfgenamen (Fidei Commissair.) van wl. Andries Pieters de Boer.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0198r van 25 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ1250‑07‑00 GGhuis
koperLucas Pieter Ooy, gehuwd metmr. grofsmid
koperFokeltje Andries
naastligger ten oostenHeereknegtekamerstraat
naastligger ten zuidenJ. H. Koster
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperEva Rinses, gehuwd met
verkoperOepje Minnes Zijlstrazeilmaker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHartman Sybrens


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104r van 16 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLucas Pieters Ooy


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 102 van 22 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19koopaktefl. 1500huis E-080
 
verkoperFokeltie Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperWopke Joerds


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0347r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ wijk E-0801500‑00‑00 CGhuis
koperWopke Djoerds koopman
huurderAry van den Oever schipper
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenP. Wellinga koperslager
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperFokeltje Andries, weduwe van
verkoperwijlen Lucas P. Ooy
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuidelijke gedeelte) Wopke Dioerds koopt huis E-080. Ten O. de Heerenknechtenkamerstraat, ten Z. mr. koperslager P. Wellinga, ten W. de straat en haven, ten N. Hartman Sibrens. Gekocht van Fokeltie Andries wv Lucas Pieters Ooy.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-083, pag. 167Zuiderhaven 19Wopke Djoerds4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Wopke Djoerds van der Stel... ovl 1836, ovl 1842, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 19 Wopke D. van der Stelfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-080Zuiderhaven 19Wopke D van der Stel Wopke D van der Stel koopman


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 304 en 316 van 22 sep 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19fl. 526huis aan de Voorstraat E-080
 
verkoperTrijntje Hoogland (wv Tamme de Wit)
verkoperFredrik de Witkop
koperArnoldus Bisschop


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 5 mei 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19koopaktefl. 1125huis E-080
 
verkoperMietje Abrahams van Emden (te Amsterdam)
koperPieter Nicolaas Schenkius (gehuwd met Tetje Hayes Tiglaar, in de b.s. is de familienaam: Tigchelaar)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1192Zuiderhaven 19Philip GompertskoopmanAmsterdamhuis en erf (175 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1192Zuiderhaven 19 Durk de JongHarlingenvan binnen verbeterd en veel vernieuwd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Dirk Douwes de Jonghuwt met Wilhelmina Vlak, zeekapitein. wonende te HRL; BS huw 1838; oud 42 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk E-080; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Wilhelmina Flekoud 37 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-080; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-080ZuiderhavenDirk Douwes de Jong42 jzeekapteinNieuwe Pekel Am, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenWilhelmina Flek37 jGroningenv, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenWillem Dirk de Jong6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenBarbara Maria de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenGerlof A Katoen21 jkantoorbediendeAssenm, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenHenderika de Jong19 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenDirk Gerlofs Katoen1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenJohanna Mooiman19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenFrederik Tietge11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenJanke Tietge9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 63 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Anderika Pieters Botes, overleden op 14 augustus 18465 mnd (geboren 14/3/1846), overleden Zuiderhaven E 80, dochter van Pieter Jans Botes, verfstoffenkoopman en Anna Jans Wagenaar, zuster van minderjarige Jan, Marijke en Eelke Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Cornelisje de Wit... Vst 19 sep 1860 van Vlieland, A 21 mrt 1867 Vlieland, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-080, supp wijk C-255, bev.reg. HRL 1860-80; ''S HEERENBERG DE WITT, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Pieter Duinmayergeb 15 mrt 1803 Vlieland, huwt met Cornelisje de Wit, schippersknecht, Nederlands Hervormd schippersknecht, Vst 19 sep 1860 uit Vlieland, A 21 mrt 1867 Vlieland; bev.reg. HRL 1851 wijk E-080, c-255, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2168 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Johannes Paulus Kamp, overleden op 18 mei 1851geboren 6/12/1850, zoon van Paulus Kamp, schoenmaker (Zuiderhaven E 80) en Helena Schoenmaker, broer van minderjarige Fokeltje en Catharina Paulus Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2262 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Pieter Pieters Botes, overleden op 5 september 1851geboren 25/8/1847, zoon van Pieter Jans Botes (Zuiderhaven E 80) en Antje Jans Wagenaar, broer van minderjarige Marijke, Jan, Ele en Jakob Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1192Zuiderhaven E-080Jo?l Simons de Leeuwwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1192Zuiderhaven E-061Emanuel van Dantzigwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4702Zuiderhaven 19 (E-060)Gereformeerde Kerkkerk


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19G. Reinsma & co.Garage Zuiderhavenautobus en luxe verhuurinrichting


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 19T. de Grootsleepbootkapitein


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13001
Zuiderhaven 19Hermanus van der Meulen


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19 Reinsmaassurantie-kantoor


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19 Reinsmagarage


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19956
Zuiderhaven 19Doeke Sjoerd van der Bogt


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19980
Zuiderhaven 19Doeke Sjoerd van der Bogt


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19G. Reinsmagarage


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 19G. Reinsma237Autogar.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 19G. Reinsma802Autogar.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. HavenGarage G. Reinsma802
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 19G. (Gosse) Reinsma


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19J. van ZijtveldToekomst, degaragebedrijf, renault dealer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 19beeldbepalend pand8 van 10ca. 1888


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19H. van der Meulenreparatie-inrichting van automobielen, motoren enz.
  terug