Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 21 8-077 8-084 E-081 E-062
Naastliggers vanZuiderhaven 21
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 23
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 19


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0293r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ [staat: bij de vijver op de nieuwe haven]ledige plaats
 
koper door niaar ratione sanguinisHendrick Hobbes Baert broeder van de verkoper148-00-00 GG
geniaarde koperJoost Sybrants, gehuwd met
geniaarde koperIets Meynes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
protesteert vanwege een vorderingde stad Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWypck Harckes
verkoperSyourt Hobbes BaertWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Sybrants x Jets Meynes kopen ledige plaats bij de vijver op de nieuwe haven. Ten Z. erven Griet Harings, ten N. Wypcke Harckes. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Syourt Hobbes Baert te Makkum, voor 148 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333v van 14 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven [staat: nieuwe haven]ledige plaats
 
koperBeern Goverts, gehuwd met110-00-00 GG
koperWissel Elckes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pier Harings
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harcke Syoerts
verkoperSyourt Hobbes Baert, gehuwd met
verkoperAnna Eelckes


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem verver


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248r van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pieters Moyswart


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis de Schelvissen van Jan Freercks Moyswart


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002r van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0025v van 6 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Freercks


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0053r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Freercks


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0168r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis genaamd de Drie Schelvissen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0133v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ tot achter in de steeg tussen de beide vijverstraten1/3 huis daer de Drie Schelvissen uuthangen hebben
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd metwijdschipper325-00-00 CG
koperRigst Jans
koperLaes Lolckes, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter wallende stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLuitien Halbes* smid
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenburgemeester Jan Heerts
verkoperGeertie Joannes, gehuwd met
verkoperHaring Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts (de oude?), wydschipper x Rixt Jans, koopt 1/3 huis 'de drie Schelvissen', dat strekt vanaf de Zuiderhaven tot achter in een steeg tussen de beide Vijverstraten. Ten Z. smid Luitien (Halbes?), ten N. de burgemeester Jan Heerts. Gekocht van Geertie Johannes x Haring Jacobs.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ1/4 huis genaamd de Drie Schelvissen
 
koperGerryt Gerryts de jonge200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter wallende stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamersstraat]
naastligger ten zuidenLuitien Habes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Willem Jansen beeldsnijder
verkoperGerryt Gerryts de oude
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits de jonge koopt 1/4 huis genaamd de drie schelvissen, oz. Zuiderhaven, strekkende voor van de haven tot achter in de Knegtecamerstraat (Herenknechtenkamerstraat), die tussen de beide Vijverstraten loopt. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Luitjen Halbes, ten W. de straat en haven, ten N. beeldsnijder Willem Jansen. Gekocht van Gerrit Gerrits de oude voor 200 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet vervallen huis genaamd de Drie Schelvisschen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ1/2 half vervallen huis waar de Drie Schelvisschen uithangen
 
kopergemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas c.u.363-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter wallende stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenLuitien Halbes
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder
verkoperGerryt Gerryts de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Tomas koopt 1/2 van het vervallen huis 'de Drie Schelvissen', tussen de beide Vijverstraten. Ten O. de Herenkn. kstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Luitien Halbes, ten N. Willem Jansen, beeldsnijder. Gekocht van Gerryt Gerryts de jonge.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAge Thomas


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058r van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZhuis met ledige plek of houtstekje daarachter en een steeg ten noorden
 
koperHilbrandt Ruyrdts Rywal 786-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenburgemeester Geroltsma
naastligger ten zuidenburgervaandrig Swerms
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenburgemeester Tjerdt Buwes c.s.
verkoperde erfgenamen van wijlen Schelte Buwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Ruyrdts, waagmeester, koopt huis met ledige plaets of houtstekje erachter en aan de nz. een steeg. Ten O. de Knechtekamerstraat, ten Z. burgemeester Geroltsma en de vaandrig Swerms, ten W. de haven, ten N. de burgemeester Tjeerd Buwes. Gekocht van erven Schelte Buwes.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenals bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063v van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-077Zuiderhaven 21huis
eigenaarwed. Hilbrandt Ruirds
gebruikerwed. Hilbrandt Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-077Zuiderhaven 21huis
eigenaarwed. Hilbrandt Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Zuiderhaven 21huis
eigenaarwed. Hilbrand Ruirds
gebruikerwed. Hilbrand Ruirds
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Hilbrand Ruirds


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Zuiderhaven 21huis
eigenaarwed. Hillebrand Ruerds
gebruikerwed. Tjomme Cornelis c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0190r van 5 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZ [staat: OZ] bij de Vijverstraathuis
 
koper door niaarHilbrand Dirks, gehuwd met435-07-00 GG
koper door niaarYttie Hilbrands
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJan Poppes, gehuwd metsmakschipper
geniaarde koperFettje Bouwes
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenLivius Bruyn koopman
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenburgemeester Andries de Boer
verkoperGerritje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Hilberand Ruirds Riewali
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Dirks, koster x Yttie Hilbrands koopt, na niaar, deftig huis oz. Zuiderhaven bij de Vijverstraat. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Livius [Lieuwe] de Bruyn, ten W. de straat en haven, ten N. burgemeester Andries de Boer. Gekocht van Gerritje Gerrits wv Hilbrand Ruurds.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-077 Zuiderhaven 21Hilbrand Dirks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-077 Zuiderhaven 21huis
eigenaarHillebrand Dirks
gebruikerHillebrand Dirks
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0223v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHilbrand Dirks koster


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHilbrand Dirks


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0242v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0136v van 21 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hilbrands koster


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0042r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104r van 16 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 21Zuiderhaven NZhuis
 
koper door niaarGerbrandus Pettinga koopman1000-00-00 CG
geniaarde koperAndreas Hendriks Cup, gehuwd metchirurgijn
geniaarde koperElisabeth Molenaar
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende juffers Andringa
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenLucas Pieters Ooy
verkoperJeltje Alles, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Hilbrandskoster


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Wellinga koperslager


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0012v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-084 Zuiderhaven 21G Pettinga3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Claas Doedes... Legt eed af in handen van pres. A. Osinga op 25 okt 1775. (burgerboek); wed. C.D. gebruiker van wijk E-081; eigenaar is Gerb. Pettinga; medegebruikster M. Mulder wed., winkelierse, 1814. (GAH204); erven C.D. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Gerbrandus Pettinga... gepresteerd in handen van pres. burg. Tamboeser, op wo. 7 feb 1787. (burgerboek); eigenaar van wijk E-081; gebruikers H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21H Mulder... gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-081Zuiderhaven 21Gerben Pottinga H Mulder wedwinkeliersche
E-081Zuiderhaven 21Claas Doedes wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 31 jul 1817
adressoortbedraggebruik
E-081Zuiderhaven 21koopaktefl. 1300huis E-081
 
verkoperGerrit Johannes van Temmen
koperBernardus van Loon


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
E-081Zuiderhaven 21Huizinge, met schrijnwerkerswinkel en annexen Zuiderhaven, eigenaar Hendrik, Edsjoes. Finaal verkocht op 15 sep 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1193Zuiderhaven 21Edde Hendriks EdsjosHarlingenschreinwerkerhuis en erf (150 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-081Zuiderhaven 21Marijke Frederiks Tietge, overleden op 3 augustus 1837dochter van wijlen Frederik Tietge en Hiltje Dijkstra, blokmaakster Haven E 81, zuster van minderjarige Otto, Frederik en Janke Frederiks Tietge. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Hiltje Hendriks Dijkstra... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-093; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, blokmakerij, wijk E-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Steven Klazes de Vries... 1806, 1807, 1809, BS ovl 1812, huw 1818, huw 1842, ovl 1852, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081; oud 60 jaar, wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk E-073; VT1839; S.K. d. V. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-081ZuiderhavenHiltje Dijkstra40 jWijnaldumv, protestant, weduwe, blokmakerij
E-081ZuiderhavenOtto Tietge14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, blokmaker
E-081ZuiderhavenJan E de Haan26 jVeendamm, protestant, ongehuwd, waarnemende blokmaker


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-081Zuiderhaven 21Wijpkje Romkes Lamring... N.H., dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-081Zuiderhaven 21Hiltje Harmens Dijkstra, overleden op 15 november 1851Zuiderhaven E 81, moeder van Frederik, mr. mast/pomp/blokmaker en minderjarige Janke F. Tietge (heeft nog geen voogd, maar in bijgevoegd memorie 7021/2370 is broer Frederik haar voogd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 93 en 96 van 19 sep 1855
adressoortbedraggebruik
E-081Zuiderhaven 21provisionele en finale toewijzingfl. 1855huis aan de Zuiderhaven E-081
 
verkoperJanke Tietge
verkoperOtto Tietge
koperJan Foekens


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1193E-081 (Zuiderhaven)Jan Foekenspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3891E-062 (Zuiderhaven)Willem H. Rodenhuiswinkel, kantoor en werkplaats


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 09 jan 1879
E-081Zuiderhaven 21Een hecht en sterk pakhuis met erf, thans gebruikt wordende als zeilmakerij en magazijn van touwwerk op besten stand aan de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 14 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
E-081Zuiderhaven 21Een hecht en sterk pakhuis met erf, thans gebruikt wordende als zeilmakerij en magazijn van touwwerk op besten stand aan de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 4169..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3891Zuiderhaven 21 (E-062)fa. Harmens (en Zn.)smederij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7384Zuiderhaven 21gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7384Zuiderhaven 21
  terug