Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijver 78-0938-0938-102E-105E-112
 huisnummer lager  Vijver 78-0928-092/28-101E-105E-112


Naastliggers vanVijver 7
ten oostenKleine Bredeplaats 20
ten zuidende Vijver
ten westende Vijver
ten noordenVijver 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijver 7Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijver 7naamloze steeg ten noorden


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0221r van 9 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: bij de stadsvijver]00‑00‑00 cg1/3 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerWybe Broers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMeynert Syckes
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenEgbert Jans
crediteur (triumphant)Caerle Cornelis
verkoper (gesuccumbeerde)Jees Jelles, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Reyner Berns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/3 huis omtrent de Stads vijver


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7bij de Vijver30‑00‑00 gg1/3 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerWybe Broers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper (gesuccumbeerde)Jees, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Reyner Beerns
eerdere samenvatting door Yde Elsingaa) 1/3 huis omtrent de Vijver. Bewoond door Wybe Broers. Gecondemneerde is Jees, Reyner Beerns weduwe. Voorlopig verkocht voor 30 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361r van 15 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltgien Beents
naastligger ten noordenNeeltgien Beents


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361v van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltgien Bents
naastligger ten noordenNeeltgien Bents


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0376v van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltien Beerns
naastligger ten noordenNeeltien Beerns


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0100r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIdts Sibolts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaets] tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis en het huis er recht achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenMelis Heyns
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten noorden (voor)Piter Janssen
naastligger ten noorden (achter)Fonger Buwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108r van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende dochter van Jan Claessen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0222v van 10 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIpe Tiercx


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ750‑00‑00 ggoud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden
koperHarmannus Sapeides c.u.pastor te Warns
naastligger ten oostenhet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienks
verkoperJetske Pieters, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Sapaeides, tegenwoordig Pastor te Warns, koopt een oud huis met een loods erachter, oz. Vijver, met een steeg ten Z. Ten O. het nieuwe huis van Sibout Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. de straat, ten N. Hein Rienks. Geen grondpacht. De koper en Sibout Andries zullen samen de ledige plaets met put en bak tussen beide woningen onderhouden en de plaets mag niet worden bebouwd zonder beider toestemming. Gekocht van Jetske Pieters wv Ipe Tjepkes te Sneek, voor 750 GG.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ440‑00‑00 gghuis
koperJan Willems, enmr. metselaar
koperPytter Jacobs timmerman
naastligger ten oostenhet achterhuis van Siebolt Andries
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperHarmannus SapeidisV.D.M. te Warns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, mr. metselaar, en Pyter Jacobs, timmerman, kopen een huis c.a. oz. Vijver. Ten O. het achterhuis van Sibolt Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. die straat, ten N. Hein Rienks. Gekocht van ds. Harmannus Sapaeides te Warns, voor 440 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSybout Andries
naastligger ten noordenSybout Andries


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ150‑00‑00 gg1/2 huis
koperAert Jacobs mr. chirurgijn
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Pytter Jacobstimmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMink Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Willem Jansen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]40‑00‑00 gghuis
koperAart Jacobs, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTietske Oepkes
naastligger ten oostenwijlen hopman Swerms
naastligger ten zuidenJeltie Cornelis, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Eelke Sybrandts wijdschipper
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenwijlen hopman Seerp Lammerts Swerms
verkoperJacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten zuidensteeg waarin vrij in- en uitgang


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0167v van 17 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Jacobides


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 cghuis
koperUlbe Hendricks, gehuwd met
koperNeeltie Clases
naastligger ten oostenWybe Pieters Grauda
naastligger ten zuidenJan Gerrits Hemert
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rienck Heins
verkoperoud burgemeester Aert Jacobides
verkoperYde Pietersmr. timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092 , folio 155Vijver 7huis
eigenaarJan Gerrits Hemert
gebruikerJan Gerrits Hemert
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 155Vijver 7huis
eigenaarburgemeester Jacobides c.soc.
eigenaarnu Ulbe Hendrix Jacobides c.soc.
gebruikerUlbe Hendrix
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0286r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe Hendriks koemelker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092 , folio 102rVijver 7huis
eigenaarLeeukjen Meinderts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 102rVijver 7huis
eigenaarUlbe Hendrix
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092 , folio Vijver 7huis
eigenaarLeukjen Meinderts
gebruiker
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio Vijver 7huis
eigenaarUlbe Hendriks
gebruikerAlbert Gerrits cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]147‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Fockes Esta koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybe Grauda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092/2 , folio 102vVijver 7huis
eigenaarWillem Douwes
gebruikerWillem Douwes cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg
opmerking[vermeld als 8-092]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 102vVijver 7huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerLiskien Symons cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg
opmerking[vermeld als 8-093/2]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-092/2Vijver 7Jacob Jurjens, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
8-093Vijver 7vrouw Arjen Fransens, bestaande uit 6 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092/2 , folio 102vVijver 7huis
eigenaarWillem Douwes
gebruikerJacob Jurjens cum soc.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 102vVijver 7huis
eigenaarLieuwe Sjoerds
gebruikerArjen Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLieuwe Sieverds de Bruin


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0023v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe de Bruin


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092/2 , folio 103vVijver 7huis
eigenaarfiscaal Dreyer
gebruikerJacob Jurjens c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 103vVijver 7huis
eigenaarLieve Sjoerds
gebruikerArjen Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Bosscha


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0143v van 2 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Koegel


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ450‑14‑00 gghuis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuis
koperGerrytje Symons Kuiper, weduwe vande Kogel
koperwijlen Sjouke Sjoukes
bewoner achter en weefwinkelHarmen Harmens
erven vande gedeelde plaats van Sjoerd Bouwes Boscha
bewoner zolderde weduwe van wijlen Douwe Luytjens
bewoner achter bovenkamerJielles Dirks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha
naastligger ten zuiden*steeg waarin een deur
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart c.soc.
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gecommitteerde crediteuren vannotaris
verkoperLieve Sieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrytje Symens Kuiper wv Sjouke Sjoukes koopt een huis op de Vijver, waar 'de Kogel' in de gevel staat, met beneden een stalling voor 2 paarden en een groot wagenhuis. Erachter een grote kamer en een weefwinkel voor 3 weefgetouwen, door meerderen bewoond. Ten O. en N. de kinderen van wl. burgemeester Sjoerd Bosscha, ten W. de Vijver, ten Z. Poppe Salomons Builart. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-092/2 , folio 103vVijver 7huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerJacob Jurjens c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-093 , folio 103vVijver 7huis
eigenaarSjouke Sjoukes wed.
gebruikerArjen Fransen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0239v van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Koegel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-101 , folio 173vVijver 7huis
eigenaarDurk Jacobs
gebruikerDurk Jacobs
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerWytse Louwrens
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 173vVijver 7huis
eigenaarGerlof Wiegers
gebruikerCornelis Arjensz
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerHarke Hylkes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSybout Fransen wed.
huurwaarde16‑14‑00 cg
gebruikerCarel Jans wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Rijks wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal104‑14‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal102‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylkjen Sjouwkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gerlof Wiegers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-101 , folio 173vVijver 7huyis
eigenaarJacob Sybrens
gebruikerSytse Sakes
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerRuurd Steffens
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 173vVijver 7huis
eigenaarGerlof Wiegers wed.
gebruikerJurjen Claasen
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerTjebke Gabes
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Marchedant wed.
huurwaarde14‑00‑00 cg
gebruikerEvert Jans wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerJan Rijks wed.
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑06 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0162r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-101 , folio 173vVijver 7huis
eigenaarRommert Clasen
gebruikerRommert Clasen
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerAndrieske Harmens
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 173vVijver 7huis
eigenaarJan C. Schiere
gebruikerClaas Willems
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerRiemke Wiegers
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoond uit commiseratie van armoede pro Deo
gebruikerWieger Haayes
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerGeert Gerryts
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerClaas Halma
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal77‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0010r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-102 , pag. 169Vijver 7Jan Schiere 2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Johannes Bambachgeb 23 sep 1811 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; Vijverstraat wijk E-105, zv Bartholomeus B., en Anna Schoot; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Berend Eelkes... (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... 10522">(alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Engbert Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jacobus Beuker... 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Douwes(mogelijk dezelfde als hierboven); gebruiker van wijk E-105; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten Heeres van Dijk... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-105Vijver 7Jan SchiereMarten H van Dijkwijnwerker
E-105Vijver 7Jan Schierewed Engbert Jans
E-105Vijver 7Jan SchiereJacobus Beukerturfdrager
E-105Vijver 7Jan SchiereBerend Eelkes
E-105Vijver 7Jan SchiereJan Douwes


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 260 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-105Vijver 7Aukje Paulus Boone, overleden op 5 november 18314 jr, dochter van Paulus Boone (op de Vijver E 105) en Vroukje Wellinga, zuster van minderjarige Paulus, Anne en Sieske Paulus Boone. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1224Vijver 7Simon Schiere koopmanHarlingenhuis (48 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 285 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-105Vijver 7Aafke Jans, overleden op 24 maart 1838Vijverstraat E 105, wed. Izaak Zwanenburg. (aangegeven door armvoogden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Aake Jans Kamerling... Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Dirk Rinses Jager... wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Fokeltje Gerbensoud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Frouwkje Paulus Wellinga... bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Hendrik Oostendorp... O, en Riekje Douwes; BS ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk E-105; VT1839; en Mintje Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Maaike Eeltjes... van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntie de Vriesoud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntje Faber... en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-105Op de VijverFroukje Wellinga48 jBolswardgezin 1, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverPaulus Boone26 jbakkersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAnna Boone19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverSietske Boone15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverMayke Eeltjes76 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverHendrikus Oostendorp50 jverwer en glazemak.Harlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJohannes Oostendorp18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverPieter Oostendorp16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverDirk Rinses Jager44 jscheepstimmermanWorkumgezin 3, m, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverFokeltie Gerbens45 jWorkumgezin 3, v, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverAkke Kamerling39 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverLieuwe de Jong10 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverTrijntie H [de] Okkes [Vries]47 jHindelopengezin 5, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverStoffel [Christoffel] Lijflander20 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAllert [Aldert] Lijflander18 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverCornelis [Kornelis] Lijflander16 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAntje [Anna] Lijflander11 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJaike [Jeike] Lijflander10 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1224Vijver 7 Hendrik Godthelpvan voren verfraaid


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten van der Veen... A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1224Vijverstraat E-105Simon Pieter Schenkius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Breedeplaats E-112 Hermanus Gerardus Schoonhoff woonhuis
Sectie A nr. 3596Kleine Breedeplaats E-112 Hermanus Gerardus Schoonhoff woonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50086 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 121 van 18 okt 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-112Vijver 7koopaktefl. 7400woon- en winkelhuis Kleine Bredeplaats E-112
 
verkoperJan Jelles Dijk
koperLodewijk Johannes Kruithof


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1225Vijver 7 (E-104)Gerrit Spoelstrawoonhuis


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 7, HarlingenVijver 7R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 7D.J.S. (Dirk) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver naast 7beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.16139483451843


  terug