Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVijver 18-095/28-095/28-105E-102E-101


Naastliggers vanVijver 1
ten oostenKleine Bredeplaats 18
ten zuidenVijver 3
ten westende Vijver
ten noordenHondenstraat 12


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0033v van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: bij de stadsvijver]425‑00‑00 ggtwee kamers
koperWybe Ryurdts, gehuwd met
koperJantien Hendricks
verpachter grondGertien Tzommes 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gertien Tzommes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEbel Sybrandts
verkoperPyeter Symons
verkoperSyuw Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Ryurdts en Jantien Hendricks. Twee camers staende bij de stadts vijver. Ten Z. Gertien Tzommes ledige plaetse, ten N. Abel Sybrandts. Van Pyeter Symons en Syuk Thomas. Voor 245 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReyn Paals
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe Yebel Sybrants
verkoperGaats Anes voor zich en de kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Ryuerts, met als voormomber divisionis van de kinderen
verkoper q.q.Jan Broerspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Gaats Anes wv korfmaker Wybe Ryuerts voor haarzelf, en van pottenbakker Jan Broers als voormomber divisionis over de kinderen, een huis in de Weverstraat


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]400‑00‑00 cghuis of 2 kamers
koperPier Piers, gehuwd metkuiper
koperAntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReyn Paals
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenEbel Sibrants
verkoper van 1/3Wentien Gijses, erfgenaam, weduwe van te Oost-Vlieland
verkoper van 1/3wijlen Rijckert Syoerts
verkoper van 1/3Reyn Sickes, erfgenaam te Oost-Vlieland
verkoper van 1/3Anna Rijckerts, erfgenaam, gehuwd met te Oost-Vlieland
verkoper van 1/3Luycke Jacobs
erflaterwijlen Cornelis Ockes te Oost-Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Piers, kuiper x Antie Pieters kopen kopen een huis of twee kamers inde Vieverstraat


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0127r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]256‑17‑08 gghuis of 2 kamers
koperCornelis Tiercks, gehuwd met
koperAntie Takes
verpachter grondPier Pieters c.u.kuiper1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenHessel Piers
naastligger ten zuidenReyn Paals
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Eylerts
verkoperPier Pieters, gehuwd metkuiper
verkoperAntie Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenPier Pieters
naastligger ten zuidenRein Paels
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Ellerts
verkoperAnna Takis voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Tyercks


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]huis
koperN. N.
naastligger ten oostenPier Piers
naastligger ten zuidenReyn Pals
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPeter Ellerts smid
verkoperAntje Taekes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Tiercxkistmaker
verkoperAntje Taekes, gehuwd met
verkoperJan Jansen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]251‑00‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenPieter Ellerts smid
verkoperN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]516‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurder voor 1 jaarMeinert Sickes 47‑00‑00 gg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersen
naastligger ten zuidenSioerd Claesen grootschipper
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenTiemck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Ellert Pytters
verkoper q.q.vroedsman Harmen Synes, curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannis Hanekuick, curatoren over
verkoperde kinderen van wijlen Ype Meinerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]328‑00‑00 gghuis
koperClaas Atses, gehuwd met
koperJetske Reins
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderMeinert Sickes bakker46‑00‑00 gg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersens
naastligger ten zuidenSioerd Claeses
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenAnne Bouues
verkoperPytter Jacobstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Atses x Jetske Reins koopt een 1/2 huis c.o.a., in de Vijverstraat. Ten O. Pier Piersen, ten W. die straat, ten Z. Sjoerd Cleases, ten N. Anne Buwes. Gekocht van Pytter Jacobs, timmerman, voor 328 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]235‑14‑00 gg1/2 huis
kopervroedsman Anske Ypes, gehuwd metmr. timmerman
koperAntje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenPier Piersen
naastligger ten zuidenSjoerd Claases
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenAnne Buwes
verkoperClaas Atzes Noppenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes (Zeestra), mr. timmerman en mede-vroedschap x Antje Hendriks koopt 1/2 huis in de Vijverstraat. Ten O. Pier Piersen, ten W. die straat, ten Z. Sjoerd Claases (Schiere), ten N. Anne Buwes. Gekocht van Claas Atses.., bakker, voor 285 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]68‑00‑00 gg1/4 huis, put en bak
koper provisioneelAnsche Ypes Zeestra
verpachter grondN. N. 1‑08‑00 cg
bewonerJan Batsoonpasteibakker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten zuidenImck Uilkes
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes
verkoperHendrick Andries, nagelaten weeskind van
verkoperAndries Hendrix


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]68‑21‑00 gg1/4 huis met put en bak
kopervroedsman Ansche Ipes Zeestra
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
bewonerJan Bathorn
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga
naastligger ten zuidenImck Uilkes
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Anne Bouwes
verkoperJan Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt 1/4 huis in de Vijverstraat. Ten O. erven Gerrit Sickes Orsinga, vroedsman, ten W. de straat, ten Z. Ymck Uilkes, ten N. Anne Bouwes. Gekocht van Jan Sybrandts, voor 68 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]240‑00‑00 gghuis
koperJan Cornelis, gehuwd metstadsrogmeter
koperGrietie Eylerts
verpachter grondde koper Jan Cornelis 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenwijlen Pier Piersens
naastligger ten zuidenSjoerd Claessen
naastligger ten westenVijver [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Anne Bouwes
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0054r van 26 nov 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]183‑00‑00 cghuis
koperGerardus Gerryts, gehuwd met
koperLiefke Claeses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet gorthuis van Ytse Pieters
naastligger ten zuidenReiner Cornelis
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenJan Hendrix Blauw
verkoperFeye Jansen, broer
verkoperJacob Jansen, broer
verkoperPyter Jansen, broer
verkoperAntie Jansen, zus
verkoperTymekjen Jansen, zus
verkoperTrijntie Jansen, zus
verkoperMarike Jansen, zus


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-095/2Vijver 1
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
gebruikerwed. Gerrit Gerrits
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-095/2, fol. 143vVijver 1Gerrit Gerrits weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderen11:9:00 cg2:0:00 cgvan geringh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-095/2Vijver 1huis
eigenaarGerryt Gerryts wed.
gebruikerGerryt Gerryts wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijver]160‑00‑00 cghuis
koperGrietje Bosscha, gehuwd met
koperMigchiel Nauta mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenGrietje Bosscha
naastligger ten zuidenJan Heins
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenSjoerd Schrik koopman
verkoperLieske Clazes, weduwe van
verkoperwijlen Gerardus Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietje Bosscha x Migchiel Nauta, mr. gortmaker koopt huis in de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Jan Heins, ten N. Sjoerd Schrik. Gekocht van Lieske Clazes wv Gerardus Gerryts.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 1Vijver OZ [staat: Vijverstraat]240‑00‑00 cghuis
koperSjoerd Schrik koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
huurderLiefke Clases
huurderwijlen Gerardus Gerryts
naastligger ten oostenTjalling Bosscha
naastligger ten zuidenJan Heins
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenSjoerd Schrik
verkoperGriettje Bosscha, gehuwd met
verkoperMigchiel Nautagortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Schrik koopt een huis c.o.a. in de oz. Vijver. Ten O. Tjalling Bosscha, ten W. die straat, ten Z. Jan Heins, ten N. de koper. Gekocht van Grietje Bosscha x Michiel Nauta, gortmaker, voor 240 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-095/2Vijver 1huis
eigenaarS. Schrik
gebruikerS. Schrik
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-105Vijver 1huis, tuin, ververij en stal
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-105Vijver 1huis en ververij
eigenaarSjoerd Schrik
gebruikerSjoerd Schrik
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 116v van sep 1808 , betreft pand E-102 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijver 1Curatoren over de 7 weeskinderen van Ymkjen Witteveen x mr. Jan de Keth, lid van de Nationale Rekenkamer, kopen huis en tuin wijk E-115 hoek Vijverstraat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. erven Pieter Raussen en wd. Persijn. Tevens wordt gekocht wijk E-101, Hondenstraat 12 en 14, stalling voor 2 paarden en wagenhuis, en wijk E-102 een achterhuis, Vijver 1. Er is een steeg ten Z.. Gekocht van mr. Coert Lambertus van Beyma, voor 3500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-105 , pag. 169Vijver 1Jan de Keth erven8‑10‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 23 van 23 jan 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-102Vijver 1koopaktefr. 525paardestal en koetshuis aan de Vijver E-102
 
verkoperAdam Terwogt
verkoperLieske Freerks Bakker
koperGerbrandus Pettinga
koperDoetje Deddes Spoelstra


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-102Vijver 1Gerbrandus Pettinga... H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-102Vijver 1G PettingaG Pettingapakhuis


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 148 en 160 van 21 jun 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-102Vijver 1provisionele en finale toewijzingfl. 300stalling en wagenhuis in de Vijverstraat [waarschijnlijk E-102]
 
verkoperJoukje Sjoerds Wiarda
verkoperPiebe de Jong
verkoperBaukje Sjoerds Wiarda
verkoperWillem Pieters Nauta
verkoperSimon Wiarda
koperJan Cornelis de Groot


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1228Vijver 1 Gerbrandus Pettinga jr.wijnhandelaarHarlingenstal en erf (65 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1228Vijverstraat E-102wed. Pieter Getzen stal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3595Vijver E-101 D. Oolgaard en zoonbergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3590Vijver 1 (E-101)Bouke Nakwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9278Vijver 1gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9278Vijver 1  terug