Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 311-061/41-061/41-095A-144A-152


Naastliggers vanZoutsloot 31
ten oostenZoutsloot 33
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 29
ten noordenVissersstraat 6


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005v van 4 dec 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Dircxen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 31huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-061/4Zoutsloot 31Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 31huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-061/4, fol. 7vZoutsloot 31Gerben Douwes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 4 kinderensetschipper op een smack26:1:00 cg4:7:00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Haenekuik


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 31huis
eigenaarPhilip Hanekuik wed. c.s.
gebruikerN. N.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargeburen225‑00‑00 cgpakhuis en tuintje
koperJan Gerlofs Builaart
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builaart
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGeertje Wybes Hanekuik, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hanekuikkoopman


1765 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 31 (nu Hannemahuis), HarlingenZoutsloot 31 (nu Hannemahuis)B, I G;B, A RI.G.B
A.R.B
1765
Jan Gerlofs Builard en Antje Ruurds (Builard) Afkomstig uit het pand Zoutsloot 31.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061/4 , folio 5vZoutsloot 31huis
eigenaarPhilip Hanekuik c.s.
gebruikerJelte Jeltes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijp610‑17‑00 cghuis
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met
koperJetze Jelles koopman
huurderDirk Raeven 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Wax c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGerlof Jansz Builarttrekveerschipper


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0231r van 22 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Jelles


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 10vZoutsloot 31wagenhuis
eigenaarS. Tolsma
gebruikerJelle Eelkes
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Jelles


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0166r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiebo Bakker


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ 13-17 bij de Bargebuurtspijp1625‑00‑00 cgleerlooierij en nieuwe drogerij
koperJohannes Cresner, gehuwd met
koperCarolina Christoffels de Haas
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperPiebo Coenraads Bakkermr. schoenmaker
verkoperstadsmajoor Harmen Gonggrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cresner x Carolina Christoffels de Haas kopen voor weinige jaren aangelegde leerlojerij en nieuwgebouwde drogerije c.o.a. met de kuipen, kalk hair en vleesdobben en gereedschappen op de Zoutsloot bij de Bargebuurt. Geen grondpacht. Naastliggers zijn Jetze Jelles, met wie een contract is waarnaar de kopers zich zullen moeten reguleren, ten O. Sybren Dirks, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. en N. de straat. Gekocht van mr. schoenmaker Piebo Coenraads Bakker en stads-majoor Harmen Gonggrijp, voor 1625 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Chresner


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 10vZoutsloot 31leerlooierij
eigenaarJohannes Cresner
gebruikerJohannes Cresner
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijp800‑00‑00 cgleerlooierij en -drogerij
koperJan Jansen van der Meulen, gehuwd met
koperDutje Wiegers
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohannes Kresner, gehuwd metleerlooier
verkoperCarolina Christoffels de Haas


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zwart


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-095 , folio 10vZoutsloot 31pottenbakkerij
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 1-087


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-084/2, pag. 7Zoutsloot 31Reinder Swart


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ wijk A-151 bij de Bargebuurtspijp00‑00‑00 cgdroogschuur of pakhuis
koperWyger Harmens koopman
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Haanekuik
naastligger ten noordenopen veld of plek grond
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-095 , pag. 11Zoutsloot 31Jan Jansen 0‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Reinder Jans Swart... Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-144Zoutsloot 31Reinder SwartReinder Swartoud schipper


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-144Zoutsloot 31provisionele en finale toewijzingfl. 560huis A-144
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperBroer Remkes de Vries


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 123Zoutsloot 31Broer de Vries koopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Eke J Posthumusoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Grietje Klaver... ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Jacob Everts de Boer... H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Marten Ypes Bos... leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-144Zoutsloot 31Jacob de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-144ZoutslootJacob E de Boer53 jpoliciebediendePingjumm, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootEke J Posthumus50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootJan de Boer24 jzeevarendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootEvert de Boer19 jzeevarendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootDouwe de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootJanke de Boer22 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 628 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-144Zoutsloot 31Eelkje Jans Postema, overleden op 10 februari 184758 jr (geboren 14/1/1789), overleden Zoutsloot A 144, vrouw van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar, moeder van Jan, zeeman, Janke (vrouw van Hielke de Vries, schoenmaker) en minderjarige Douwe Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot A-144Dirk de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot A-152 Douwe Jans de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot 31 (A-152)Douwe de Boerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 31P. Vlietstraexportslager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 31E. (Egbert) Meijer


2023
0.1617488861084


  terug