Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 31 1-061 1/4 1-096 A-144 A-152
Naastliggers vanZoutsloot 31
ten oostenZoutsloot 33
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 29
ten noordenVissersstraat 6


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0076v van 14 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 31huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 31huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 31kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 31huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 31huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 31woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 31Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 31Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 31huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 31kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 31huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 31huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 31woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDouwe Haenekuik


1765 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 31 (Hannemahuis), HarlingenZoutsloot 31 (Hannemahuis)B, I G;B, A RI.G.B
A.R.B
1765
Afkomstig uit het pand Zoutsloot 31.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Jansen Builart trekveerschipper


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0219v van 1 sep 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijphuis
 
koperYmkje Jans Builard, gehuwd met610-17-00 CG
koperJetze Jelles koopman
huurderDirk Raeven 40-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Wax c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Tolsma
naastligger ten noordenSybren Dirks
verkoperGerlof Jansz Builarttrekveerschipper


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0075r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Jelles


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0181r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ 13-17 bij de Bargebuurtspijpleerlooierij en nieuwe drogerij
 
koperJohannes Cresner, gehuwd met1625-00-00 CG
koperCarolina Christoffels de Haas
naastligger ten oostenJetze Jelles
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperPiebo Coenraads Bakkermr. schoenmaker
verkoperstadsmajoor Harmen Gonggrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cresner x Carolina Christoffels de Haas kopen voor weinige jaren aangelegde leerlojerij en nieuwgebouwde drogerije c.o.a. met de kuipen, kalk hair en vleesdobben en gereedschappen op de Zoutsloot bij de Bargebuurt. Geen grondpacht. Naastliggers zijn Jetze Jelles, met wie een contract is waarnaar de kopers zich zullen moeten reguleren, ten O. Sybren Dirks, ten W. Hylke Hanekuik, ten Z. en N. de straat. Gekocht van mr. schoenmaker Piebo Coenraads Bakker en stads-majoor Harmen Gonggrijp, voor 1625 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0085r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Chresner


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0303v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ bij de Bargebuurtspijpleerlooierij en -drogerij
 
koperJan Jansen van der Meulen, gehuwd met800-00-00 CG
koperDutje Wiegers
naastligger ten oostenJetse Jelles koopman
naastligger ten oostenSybren Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohannes Kresner, gehuwd metleerlooier
verkoperCarolina Christoffels de Haas


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0132v van 6 sep 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinder Zwart


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-084 Zoutsloot 31Gerrit Gerrits
1-084 1/2Zoutsloot 31Reinder Swart


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 31Zoutsloot NZ wijk A-151 bij de Bargebuurtspijpdroogschuur of pakhuis
 
koperWyger Harmens koopman
naastligger ten oostenReinder Zwart schipper
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHylke Haanekuik
naastligger ten noordenopen veld of plek grond
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-096 Zoutsloot 31Reinder A Swart1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Reinder Jans Swart... Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-144Zoutsloot 31Reinder Swart Reinder Swart oud schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-144Zoutsloot 31provisionele en finale toewijzingfl. 560huis A-144
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperBroer Remkes de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 123Zoutsloot 31Broer Remkes de VriesHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Eke J Posthumusoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-144; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Grietje Klaver... ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Jacob Everts de Boer... H. Molenaar, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-144; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-144Zoutsloot 31Marten Ypes Bos... leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-144Zoutsloot 31Jacob de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-144ZoutslootJacob E de Boer53 jPingjumm, protestant, gehuwd, policiebediende
A-144ZoutslootEke J Posthumus50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-144ZoutslootJan de Boer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootEvert de Boer19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
A-144ZoutslootDouwe de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-144ZoutslootJanke de Boer22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-144Zoutsloot 31Eelkje Jans Postema, overleden op 10 februari 184758 jr (geboren 14/1/1789), overleden Zoutsloot A 144, vrouw van Jacob Everts de Boer, justitiedienaar, moeder van Jan, zeeman, Janke (vrouw van Hielke de Vries, schoenmaker) en minderjarige Douwe Jacobs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123A-144 (Zoutsloot)Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123A-152 (Zoutsloot)Douwe Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 123Zoutsloot 31 (A-152)Douwe de Boerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 31P.Vlietstraexportslager


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 31E. (Egbert) Meijer
  terug