Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 18 8-101 8-107 E-113 E-113
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 18
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 20
ten westenVijver 5
ten noordenKleine Bredeplaats 16


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 18naamloze steeg ten noorden


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496v van 2 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWybren Oenes lakenkoper


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0065v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0079r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122r van 5 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0183r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0063v van 2 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0127r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Piers


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0127r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats]huis daer den France Croon uutsteeckt
 
aanhandelaarJacob Hendricks, gehuwd metLeeuwarden
aanhandelaarLutske Tyebbes Leeuwarden
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns
naastligger ten westenFonger Bouues
naastligger ten noordenPier Piers
verwandelaar van 1/2burgerhopman Lambert Warnars
verwandelaar van 1/2Lijsbet Lamberts, gehuwd met
verwandelaar van 1/2Jan Hotzes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0102r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0108v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113r van 4 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0151v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Pieters


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161v van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0144v van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBoldewijn bakker


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0073v van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Piers


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079v van 21 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koperPyter Janssen, gehuwd metschoenmaker650-00-00 GG
koperGriet Jans
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrietie Berents
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPier Piers
verkoperJacob Hendrickx, gehuwd metLeeuwarden
verkoperLutscke Tiebbes Popta


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden voorPiter Janssen
naastligger ten noorden achterFonger Buwes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0002v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Jansen visjager


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenPytter Jansen schoenmaker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: breedplaats]3/4 huis
 
koper provisioneelN. N. 1525-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes
naastligger ten westenHein Riencx schipper
naastligger ten noordenJan Hillebrandts
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Jansen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]1/4 huis
 
koperClaes Jansen Spitske c.soc.381-07-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes
naastligger ten westenHeyn Riencx
naastligger ten noordenJan Hillebrandts
verkoperJan Pytters c.u.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: bredeplaats]1/8 huis
 
koper finaalStoffel Clasen 168-09-12 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes
naastligger ten westenHein Riencx schipper
naastligger ten noordenJan Hillebrants
verkoper q.q.Claes Juriens, curator over
verkoperJan Piters nagelaten weeskind


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]7/8 huis
 
koperStoffel Clasen 1177-05-04 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes
naastligger ten westenHeyn Riencx schipper
naastligger ten noordenJan Hillebrants
verkoper van 4/8Claes Jansen Spitske
verkoper van 1/8Reiner Pieters, voor zich en voorschoenmaker
verkoper van 1/8Ariaentie Pieters, zuster
verkoper van 1/8Aeltie Pieters, zuster


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersen


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0128v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Pier Piersens


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenStoffel Clasens


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029r van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPier Piersen


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010va van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0065v van 15 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0156r van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0157r van 20 sep 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Plas


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036va van 29 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plas


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0131r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHylckien Ates


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Pier Piersens


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063ra van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Fransen


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0159r van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0075r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJanke Wybes


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0181v van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-101Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerBregt Jans
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020r van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransens


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-101Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJaspar Gerryts
gebruikerBregt Jans
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0054r van 26 nov 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet gorthuis van Ytse Pieters


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransens


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerClaes Hiddes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0144r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJasper Gerrits


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0195v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJasper Gerryts


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis
eigenaarJasper Gerryts
gebruikerJan Johannes c.s.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperLijsbeth Dirks, weduwe van1400-00-00 CG
koperwijlen Harmen Pieters
huurderMichiel Jacobs c.u.mr. slager
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAttie Martens
naastligger ten westenHein Rients
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker
verkoperJasper Gerrytskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Dirks wv Harmen Pieters, koopt van koopman Jasper Gerryts voor 1400 cg.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koper door niaarburgerhopman Sybout Buma 576-07-00 GG
geniaarde koper van 1/2Jacob Tuiningaprocureur postulant
geniaarde koper van 1/2Jacob Dirksoud koster
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten westenHein Rients
naastligger ten noordenSioerd Bouwes mr. gortmaker
verkoperLijsbet Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybout Buma, hopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen proc. post. Jacob Tuininga, en oud-koster Jacob Johannes, een huis met alle goederen, wz. Kleine Bredeplaats. Ten O. die straat, ten Z. Wybe? Martens?, ten W. Hein Rients?, ten N. mr. gortmaker Sjoerd Bouwes Bosscha. Gekocht van Lijsbeth Dirks wv Harmen Pytters, voor 576 gg.


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperSjoerd Bouwes, gehuwd metmr. gortmaker975-00-00 CG
koperSipkjen Tjallings Fopma
huurderAllert Westendorp c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAettje Martens
naastligger ten westenHein Rients
naastligger ten noordenSjoerd Bouwes c.u.
verkoperoud burgerhopman Sybout Bumamr. zilversmid


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0077r van 30 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha mr. gortmaker


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-101 Kleine Bredeplaats 18huis en gorterij
eigenaarSjoerd Bouwes
gebruikerSjoerd Bouwes
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0150r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Sjoerd Bouwes Bosscha


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0114v van 4 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Bosscha
naastligger ten zuidensteeg


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0149r van 28 apr 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Bouwes Bosscha


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Bosscha


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0253r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg en huis van burgemeester Sjoerd Bosscha, erven


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0213r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrietje Bosscha


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjalling Bosscha


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 18Kleine Bredeplaats WZhuis, gorterij met paardengortmolen en gereedschappen
 
koperJan Poppes, gehuwd metschipper5000-00-00 CG
koperFettje Bouwes
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenMigchiel Nauta n.u.
naastligger ten westenMigchiel Nauta n.u.
naastligger ten noordenvroedsman J. Wijngaarden
naastligger ten noordenSjoerd Schrik
verkoperTjalling Bosschamr. gortmaker


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0257r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Poppes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSj. Schrik koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0098r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPoppe Perzijn


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0262r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoppe Perzijn


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0017r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoppe Perzijn


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-113 Kleine Bredeplaats 18Poppe Persijn


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Perzijn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-107 Kleine Bredeplaats 18P Persijn wed4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18C. P Simonsgebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Gerbrandus Pettinga... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-113Kleine Bredeplaats 18G Pettinga C Simons koopman


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-113Kleine Bredeplaats 18Yda Johanna Gerbrandus Pettinga, overleden op 5 juni 1825dochter van Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar (Kleine Bredeplaats E 113) enwijlen Ida Olivier, zuster van Tettje en Martinus Gerbrandus Pettinga, gortmaker/koopman, halfzuster van Gerardus, wijnhandelaar en Maaike Gerbrandus Pettinga. Saldo fl. 1.538,75. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1233Kleine Bredeplaats 18Gerbrandus Pettinga Jr.Harlingenwijnhandelaarhuis en tuin (250 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-113Kleine Bredeplaats 18Doetje Oedzes Spoelstra, overleden op 23 november 1833wed. Sikke van Slooten (overleden Leeuwarden 23/1/1793: heeft vruchtgebruik nagelaten aan zijn vrouw), vrouw van Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar Kleine Bredeplaats E 113, moeder van Gerardus, idem en wijlen Maaike Gerbrandus Pettinga (vrouw van Willem Jacobus van Ancum, koopman Zwolle, moeder van minderjarige Maria, Gerbrandus en Doetje Willems van Ancum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Antie Brouweroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Fettje Pettingaoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-113Kleine BreedeplaatsGerbrand Pettinga72 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, wijnhandelaar
E-113Kleine BreedeplaatsFettje Pettinga50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-113Kleine BreedeplaatsAntie Brouwer31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-113Kleine BreedeplaatsDoetje van Ancum7 jZwollev, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Popkje Maria Hamers... Katholiek, dv Johannes H, en Grietje Kramers; BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-079 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-113Kleine Bredeplaats 18Rinske Halma... wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1233E-113 (Kleine Breedeplaats)Rinse A. de Ruiterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3594E-113 (Kleine Breedeplaats)Rinse Abrahams de Ruiterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3594Kleine Bredeplaats 18 (E-113)Riemer de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 18 Jan Houterman Allaartpredikant
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 2200
Kl. Breedeplaats 18 Hermine E. Allaartonderwijzeres
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 18P. de la Fettehoofd christelijke school


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Oud Harlingen Magazine 1994Fam. Pellenbarg (boven: fam. Teensma), daarvoor: Levie Pais, ds. Allaart, P. de la Ferte hoofd Pr. Julianaschool, mevr. Posthumus, R. de Ruiter


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 18J. (Jan) Pennewaard


1972 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1800, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 18rijksmonument 20481


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 18Oud Harlingen Magazine 1994Fam. Hengeveld
  terug