Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 236-0536-0536-054E-134E-132


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 23
ten oostenLanen 5
ten zuidenKleine Bredeplaats 25
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 21


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0041v van 10 apr 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLambert Warners


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0095v van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de oude stads plaats]677‑00‑00 gghuis
koperBaucke Martens, gehuwd met
koperSaepke Diercx
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oosten*Heere Gaatzes
naastligger ten zuidenSipcke Friesses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Janssen veerschipper
verkoperLammer Werners, gehuwd met
verkoperLijsbeth Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaucke Martens x Saepke Diercx kopen een huis op de oude stads plaats strekkende tot het huis van Heere Gaatzes. Ten Z. Sipcke Friesses, ten N. veerschipper Hans Janss. Grondpacht 6 st aan de Stad en 2 st aan de armen. Gekocht van Lammert Warners x Lijsbeth Andries, voor 677 GG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0096r van 19 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de oude stads plaats]625‑00‑00 gghuis
koperJoucke Jansen, gehuwd met
koperTiedt Sipckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑02‑00 cg
naastligger ten oosten*Heere Gaatzes
naastligger ten zuidenSipcke Friesses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Janssen veerschipper
verkoperBaucke Martens, gehuwd met
verkoperSaepke Diercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Jans x Tiedt Sipckes kopen een huis op de oude stads plaats strekkende tot het huis van Heere Gaatzes. Ten Z. Sipcke Friesses, ten N. veerschipper Hans Janss. Grondpacht 6 st aan de Stad en 2 st aan de armen. Gekocht van Baucke Martens x Saepke Diercx, voor 625 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0174v van 16 sep 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoucke Jansen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0103r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0127v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210v van 3 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0273r van 15 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0359v van 28 jun 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLambert Warnerts


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030v van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLambert Warnars


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0023r van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLambert Warners


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0042r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Jancke Joukes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 0-02-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Reiner Lolckes0‑02‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0175r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reyner Lolkes


1688 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 318r van 14 nov 1688 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 23
inventarisantTrijntie Sipkes, weduwe van
wijlen vroedsman Reyn Lolckes
Sybren Longerhou, gehuwd met
aangeverMerckjen Reyns oudste dochter van de inventarisant
ds. Regnerus Lollides te Kimswerd, curator overpredikant
Claes Everts oud 8 a 9 jaren, zoon van
Evert Claessen, weduwnaar vankoopman
wijlen Tyttie Reins dochter van de inventarisant
gemeensman Syerck Dircks Hylaerda, gehuwd met
Jancke Reyns dochter van de inventarisant
Sipke Reyns zoon van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0318r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende Burgemeester Lourens Asperen als commissaris, geadsosieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van Trijntie Sipkes weduwe van wijlen de vroedsman Reyn Lolckes, naelatende een kints kindt Claes Eeverts genaemt, old 8 a 9 jaren ende dat van alle sodanige goederen, actien ende credyten, als de overledenen metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft, sijnde de aengevinge de goederen gedaen door Merckjen Reyns olste dochter van de overledene, de welcke, bij manuale stipulatie belooft heeft om alles getrouwelijck te sullen op en aengeven, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum de 14e November 1688.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Reyn Lolckes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]232‑07‑00 cg25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Rein Lolkes0‑02‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ440‑00‑00 gghuis
koperThomas Gongrijp, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAegien Sibrens
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderTjalling Longerhou c.u.bode
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Stavast
naastligger ten zuidenHero Andries e.a.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenWytske Dirks c.soc.
verkoperMurkien Reins, weduwe van
verkoperwijlen Sibren Longerhouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gongrijp, mr. schoenmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0225r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTomas Gongrijp c.u.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 22e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats neffens de kleine zuipmerk367‑00‑00 cggrondpacht van 0-02-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Bontekoe0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 116Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023v van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tomas Gonggrijp


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 76rKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑4‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats op de kleine suipmerkt]449‑00‑00 gghuis
koperObbe Ypes mr. hoedenmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLieuwe Piers koopman
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenals bewoner van Dalsen commies
verkoper q.q.Hans Gonggrijp, testamentaire curatorkoopman
verkoper q.q.oud burgemeester Joost Gonggrijp, testamentaire curatoren over
verkoperde kinderen van hun wijlen broeder Thomas Gonggrijp


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio Kleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenObbe Ypes* hoedenmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0293r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenObbe Ypes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 76vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenObbe Ypes [staat: Hendriks] mr. hoedenmaker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenObbe Ypes mr. hoedenmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-053Kleine Bredeplaats 23Obbe Ypes, bestaande uit 4 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 76vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-053, fol. 105vKleine Bredeplaats 23Obbe Ypes , bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenhoedemaeker, mr.15:5:00 cg2:11:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 77vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarObbe Ypes
gebruikerObbe Ypes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0051v van 12 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats op de kleine Suipmerkt bij de Lange Pijp]334‑00‑00 ggdeftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriek
koperEelke Jelles mr. timmerman
huurderObbe Ypes mr. hoedenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenPyter van Arum
naastligger ten zuidenRutger Goslings c.s.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Enog Sjoerds
verkoper q.q.Auke Jansen Backer, gelastigde vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij, hypothecaire crediteur
verkoperburgervaandrig Jan de Reus mede voor zich, gehuwd metchirurgijn
verkoperFookeltje Hotses Swerms, hypothecaire crediteuren van
verkoperObbe Ypes, weduwnaar vanhoedenmaker
verkoperwijlen Fookeltje Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. timmerman, koopt huis oz. Breedeplaats op de Kleine Suypmarkt bij de Lange Pijp, met alle inventaris van het hoedenmakershandwerk en verversfabriek van de vorige eigenaar. Ten O. Pytter van Arum, ten W. de Breedeplaats, ten Z. Rutger Goslings, ten N. wd. Enog Sjoerds. Gekocht van Jan de Reus, chirurgijn x Fookeltie Hotses Swerms en de voogden van het D.G. Weeshuis, als hypothecaire crediteuren van de boedel van Obbe Ypes, mr. hoedenmaker en wednr. van Fookeltje Swerms.? N.B. Dit moet zijn Kleine Bredeplaats?


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0165r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelke Jelles


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0187v van 6 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelke Jelles


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0127v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEelke Jelles


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-053 , folio 77vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarEelke Jelles
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ582‑00‑00 gghuis
koper door niaarRein Hendriks Faber ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
geniaarde koperburgervaandrig Harmanus de Waard, gehuwd met
geniaarde koperFoekje Pieters Jongema
bewonerverkopers zoon Jelle Eelkes c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBeernd Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber, ijsersmid, koopt, na niaar, huis. Ten O. en N. wd. Joost Zeeman, ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Beernd Jans. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0239r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ1125‑00‑00 cghuis
koperReinder Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman
koperHiltje Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderJelle Eelkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBeernd Jans
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman
verkoperRein Hendriks Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Pieters, mr. huistimmerman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054 , folio 133vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarReinder Pieters
gebruikerReinder Pieters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReinder Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054 , folio 133vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarReynder Pieters
gebruikerReynder Pieters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ608‑21‑00 gghuis
koperJan Elderts, gehuwd metmr. timmerman
koperZydske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joost Zeeman
naastligger ten zuidenBarend Vissser
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Joost Zeeman
verkoperReinder Pieters mede namens zijn kinderenmr. timmerman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-054 , folio 133vKleine Bredeplaats 23huis
eigenaarJan Ellerds
gebruikerJan Ellerds
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht vanJan Ellerds
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑08 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 23Kleine Bredeplaats OZ525‑00‑00 cghuis
koperJan Galama, gehuwd metmr. kuiper
koperAafke Overdijk
huurderde koper Jan Galama c.u.44‑12‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Zeeman
verkoperJan de Vrijboekverkoper te Zwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Galama, mr. kuiper x Aafke Overdijk koopt een huis c.a. oz. Kleine Bredeplaats. Ten O.?, ten W. die straat, ten Z.?, ten N. erven Joost Zeeman. Gekocht van Jan de Vrij, boekverkoper te Zwolle, voor 525 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0020r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Dirk Jans


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-052, pag. 93Kleine Bredeplaats 23Jan Galama, 33 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Galama, gehuwd met
naastligger ten noordenAafke Overdijk


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0253v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Galama


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-054 , pag. 130Kleine Bredeplaats 23Jan Galama 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Sipkes Galama... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 23Jan Galamafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan GalamaJan Galamakuiper


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-134Kleine Bredeplaats 23provisionele en finale toewijzingfl. 831huis E-134
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperOlfert Simons Duiker


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 380 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Jantje Olpherts Duiker, overleden op 10 mei 182935 jr, vrouw van afwezige Johannes Jans Schoffelmeer (verblijfplaats onbekend), moeder van minderjarige Olfert Johannes Schoffelmeer (voogd is grootvader Olphert S. Duiker, schipper Kleine Bredeplaats E 134). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1238Kleine Bredeplaats 23Olfert Duyker koopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Dirks Visser... Edam; bev.reg. HRL 1851 wijk H-063; oud 34 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk E-134; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 79 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Sietske Freerks de Boer, overleden op 11 juni 183972 jr, geboren Eernewoude, overleden Kleine Bredeplaats E 134, wed. Olphert Simons Duiker, moeder van Lykle, deurwaarder, wijlen Jantje (vrouw van wijlen Jan Jans Schoffelmeer, moeder van minderjarige Olphert Jans Schoffelmeer: voogd is oom Lykle) en wijlen Simon Olpherts Duiker (1e man van Sjoukje Hendriks van Wielen, thans vrouw van John Hall, stuurman, vader van minderjarige Sytske Simons Duiker: voogd is Klaas H. van Wielen, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-134Kleine Breedeplaats34 jzeeschipperVlielandm, protestant, gehuwd
E-134Kleine Breedeplaats21 jMedemblikv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 139 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Jan Cornelis Jans Visser, overleden op 29 januari 184014 dg, overleden Kleine Bredeplaats E 134, zoon van Jan Dirks Visser, zeekapitein en Maartje Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 28 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-134Kleine Bredeplaats 23Sytske Lykles Duiker, overleden op 25 april 18421 jr, overleden Kleine Bredeplaats E 134, dochter van Lykle Olpherts Duiker, belastingdeurwaarder en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olphinus, Sophia en Jantje Lykles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-134Kleine Bredeplaats 23Age Boukes Camstrageb 14 apr 1810 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Faber, (gk), smidsknecht, Vst 3 nov 1852 uit Franeker, A 12 mei 1855 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk E-134


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1238Kleine Breedeplaats E-134Sijbrandus J. Drost woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1238Kleine Breedeplaats E-132 Sjoerd Heeres woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1238Kleine Bredeplaats 23 (E-132)Sjoerd Heereswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 23J. Sterk-
Kleine Breedeplaats 23mej. A. Sterkmuziekleerares
Kleine Breedeplaats 23P. v/d Walpakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 23L.G. (Leonardus) Veltman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 23rijksmonument 20476


2023
0.3312771320343


  terug