Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Poortje 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Poortje 5 6-051 6-052 E-140 E-139
Naastliggers vanPoortje 5
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 7
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 3


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat]


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218v van 3 sep 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPoortje [staat: straat en poort]


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 5Poortje, Bredeplaats in het1/2 kamer
 
koperHendrick Michiels 300-00-00 GG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenDirck Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenwijlen Jacob ijzerkramer
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0103r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Andries c.s.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0326v van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRuird Tjeerds wijdschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarBatie Groenwoldt
gebruikerds. Visscher
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-051Poortje 5huis
eigenaarBatie Gerrits
gebruikerdr. Visscher
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Poortje 5huis
eigenaarBatje Gerrits
gebruikerds. Batje Gerrits cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Poortje 5huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-051 Poortje 5Wytse Vettevogel, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-051 Poortje 5huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0166v van 29 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pytters Vettevogel


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWytze Vettevogel


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0222r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 145 van 3 mei 1810
adressoortbedraggebruik
E-140Poortje 5koopaktefl. 150woning E-140
 
verkoperDouwe Wytses Vettevogel
koperJohannes Wytses Vettevogel


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0039r van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 5Kleine Bredeplaats wijk E-140 in het wijd eind van het Poortjehuis
 
koperJohannes W. Vettevogel mr. wolkammer150-00-00 CG
huurderAle Gerryts loods
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Sloten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenschepen C. D. Zijlstra
verkoperoud vroedsman Douwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes W. Vettevogel, mr. wolkammer koopt huis in het wijdeinde van het Poortje op de Kleine Bredeplaats, wijk E-140 (Poortje 5). Ten O. en W. de openbare stegen, ten Z. erven Slooten, ten N. C.D. Zijlstra, schepen. Gekocht van Douwe W. Vettevogel, vroedsman, voor 150 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-052 Poortje 5Johannes W Vettevogel4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-140Poortje 5Ale Gorrits de Groot... H. Poort en H.G. de Groot, oom bruid. 1817; BS huw 1815, huw 1817, huw 1825, ovl 1847; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker is Wymer S. Hollander, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-140Poortje 5Johannes Wytses Vettevogel... id. f. 226:15:0 ter zaake geleverde wollengoed, 27 dec 1791, quit. no. 4 (GAH1124); eigenaar van wijk E-140; gebruikers Ale G. de Groot, varensgesel, Wymer S. Hollander, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-140Poortje 5Wymer Sybrens Hollander... kind: Sijbren Wymers H, geb 1794 HRL, sjouwerman; BS huw 1815, ovl 1819, ovl 1822; gebruiker van wijk E-140, varensgesel, medegebruiker Ale G. de Groot, varensgesel, eigenaar is Johannes W. Vettevogel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-140Poortje 5Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
E-140Poortje 5Wijmer S Hollander varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1248Poortje 5Taeke Dirks BakkerHarlingentimmerknegthuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-140Poortje 5Adriaanke Freerks Dijkstra... Berends Vogelzang; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1871; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1849, wijk E-140; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-140Poortje 5Taeke Dirks Bakker... 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar van perceel nr. 1248 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 26, huis, 30 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-140Poortje 5T D Bakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-140LaanenTaeke D Bakker47 jFranekerm, protestant, gehuwd, timmermansknegt
E-140LaanenAdriana Dijkstra49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-140LaanenFreerk Bakker9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-140LaanenGeertje Bakker15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenWillemke Bakker14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-140LaanenMaike Bakker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1248E-140 (het Poortje)Taeke D. Bakkerwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 18 jul 1871
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Provisioneel verkocht op 26 jul 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 04 aug 1871
E-140Poortje 5Een burgerwoonhuis op de Kleine Breedeplaats, behoorende aan de wed. en erven van wijlen Dirk Foekes, Bakker. Finaal verkocht op 9 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1248E-139 (Het Poortje)Jan van Hulstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1248Poortje 5 (E-139)Raphaël Paiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Poortje, 't 5S.Boomstrabootwerker
Poortje, 't 5aL. de Graafstoker


1965 - adresboekadresnaam
't Poortje 5S. (Sije) Boomstra


1981 - variaadresbronbericht
Poortje 5Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1981


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7773Poortje 5
  terug