Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Drie Roemersteeg 3 (niet bekend) 6-033 E-151 E-146
Naastliggers vanDrie Roemersteeg 3
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 5
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 1


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBauck Wybes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten noordenHaring Reyners


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten noordenHaring Reyners


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Clasen Kimswerd
naastligger ten noordenvrijster Janke Jacobs


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Clasen Kimswerd
naastligger ten noordenvrijster Janke Jacobs


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Reyers


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Romersteeg]huis met een woning ten zuiden
 
koperClaes Oeges, gehuwd met100-00-00 CG
koperBerber Uylkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuideneen woning ook in deze koop begrepen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Romersteeg]
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes
verkoperGeertie Cornelis, gehuwd met
verkoperHareng Minnes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Oeges


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLieuwe Huiberts


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Lieuwe Huiberts


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYmkjen Luitjens


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZhuis
 
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met90-00-00 GG
koperElisabeth Siccema
huurderkorporaal Holkamp
huurderJeltje Annes
naastligger ten oostenburgemeester Schaaff
naastligger ten zuidenPierre Peaux c.u.
naastligger ten westenDrie Romerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.
verkoper q.q.Arnoldus Wiglinghuizen, administrator overgerechtsbode
verkoper van 2/3Ymkje Baniers
erflaterwijlen Ymkje Luitjens Roorda
erflaterwijlen Grietje Lieuwes
verkoper van 1/3de kinderen van Hubert Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux, mede-vroedschap x Elisabeth Siccama koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de burgemeester Schaaff, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper. Gekocht van Arnoldus Wiglinghuizen, gerechtsbode, als curator over Ymkje Baniers, die het voor 2/3 erfde van haar grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda en haar moei Grietje Lieuwes, en voor 1/3 van de kinderen van Huibert Lieuwes die het erfden van hun grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda, voor 90 gg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-033 Drie Roemersteeg 3S Schaaff wed1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3G Steengebruiker van wijk E-151, zonder beroep; medegebruiker Harent Pieters vd Sluis, sjouwer; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Harent Pieters van der Sluis... vdS, en Aukje Sjerps; BS huw 1817, huw 1823, ovl 1833, ovl 1837, ovl 1855, ovl 1871; gebruiker van wijk E-151, sjouwer; medegebruiker G. Steen, zonder beroep; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)0); LUIS, JACOB ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Ype Jetzes Rodenhuis... Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-151Drie Roemersteeg 3Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
E-151Drie Roemersteeg 3Harent Pieters van der Sluis sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1251Drie Roemersteeg 3Ype RodenhuisHarlingenwethouderhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geertje van der Werfoud 43 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geeske Annes Gerbranda... 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Gerben Velthuis... Franeker, ovl 22 sep 1863 HRL, huwt met Getje/Geertje vd Werf, schoenmaker, Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-151LaanenGeeske Gerbranda32 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, geen
E-151LaanenMarijke Onsman7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGrietje Onsman6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGerben Velthuis37 jFranekergezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
E-151LaanenGeertje van der Werf43 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-151LaanenFoekje Velthuis11 jFranekergezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-151Drie Roemersteeg 3Foekje Velthuis, overleden op 25 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 18 jr, geboren Franeker 26/4/1828, drieRomerssteeg E 251 (moet zijn:151). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Simon Petrus Wink... W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1251E-151 (Drie Romersteeg)Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3597E-146 (Drie Romersteeg)Pieter Tjerks Metzelaarwoonhuis


1889 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49090 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 306 en 311 van 30 jan 1889
adressoortbedraggebruik
E-146Drie Roemersteeg 3provisionele en finale toewijzingfl. 1949huis met erf op de romersteeg E-146
 
verkoperSibbeltje Metselaar (tevens als moeder van en voogd over Anna en Ynse kuiper, wv Govert Kuiper)
koperSytze Goverts (tevens als toeziend voogd)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3597Drie Roemersteeg 3 (E-146)Sytze L. Govertswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Drie Romersteeg 3 Pier Glasreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
  terug