Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Drie Roemersteeg 9(niet bekend)6-036 E-153E-149


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 9
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 7


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Feyckes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181v van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemersteeg OZ [staat: Dirck Lieuuessteeg]122‑00‑00 GGhuis
koperPieter Jansen, gehuwd met
koperGriet Dircks
bewonerde weduwe van wijlen Isackturfdrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTied, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGaets [staat: Bauck], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hans Piers
verkoperdr. Feyckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jans x Griet Dircks kopen een huis oz. Dirck Lieuwessteeg, bewoond door wd. turfdrager Isack. Ten Z. Tied wv Dirck, ten N. Bauck wv Hans Piers. Geen grondpacht vermeld. Gekocht van doctor Feyckens te Leeuwarden voor 122 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0261v van 1 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Menelaus Hillebrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braam


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0402r van 10 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Willems


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0366v van 4 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrands
naastligger ten noordenPietie Jacobs Braem c.m.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinouw Bockes


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZ235‑00‑00 CGhuis
koperClaas Jacobs Braam, vader en voorstander van zijn zoonkoopman onder Almenum
koperJacob Claassen Braam
naastligger ten oostenJacob Claassen Braam q.q.
naastligger ten zuidenClaas Reiners
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Sybes
verkoperHendrik Jansen, gehuwd met
verkoperMeinouw Bockes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek cementmaler


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZ150‑00‑00 GGhuis
koperClaas Nauta distillateur en koopman
huurder benedenYttie Ulbes 18‑00‑00 CG
huurder bovenJan Pieters 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten zuidenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Nauta, destillateur, koopt een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die steeg, ten N. Saeke Jacobs. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland Jacobus Braam, voor 150 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0045v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk IJsenbeek


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Nauta


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDrie Roemerssteeg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0183v van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Antje Nauta


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZ105‑00‑00 GGhuis
koper en naastligger ten oostenoud burgemeester Syds Schaaff
huurder benedenChristiaan Bruining c.u.23‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSyds Schaaff
naastligger ten zuidenOcke van der Stok
naastligger ten noordenLijsbeth Somers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Anna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Schaaff, oud-burgemeester, koopt een huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de koper, ten Z. Ocke v.d. Stok, ten W. die steeg, ten N. Lijsbeth Somers. Gekocht van de redder van de boedel van Anna Pieters wv Claas Nauta, voor 105 gg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0211v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenOkke van der Stok


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZ achter en ten noorden van het huis en cementmalerij aan de Lanen171‑00‑00 CGtwee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste
koperdr. Bouwe Scheltema medicinae doctor te Rotterdam
koperTaco Scheltema te tussen Arnhem
koperPieter Rodenhuis
huurderJohannes Jacobus c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff c.u.
naastligger ten zuidenOkke van der Stok
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en cementmalerij
naastligger ten zuidenhuis en cementmalerij


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen eerder verkocht perceel


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 9Drie Roemerssteeg OZ2000‑00‑00 CGtwee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij
koperJohannes Norel mr. loodgieter
naastligger ten oostende weduwe van Schaaff
naastligger ten zuidenhuis en cementmalerij
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.P. Rodenhuis, procuratiehouder van
verkoperBouwe Scheltema te Rotterdam
verkoperTaco Scheltema te Velp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van eene huisinge & cementmalerij cum annexis, staande en geleegen aan de noordkant van de Laanen, hebbende Hendrik Meyer ten oosten, Marten Hendriks erven ten westen en `t volgende perceel ten noorden. 2) Twee kamers onder een dak met nog een kamer bij de noordelijkste, alle staande in de Drie Romerssteeg agter, ten noorden van de huisinge en cementmalerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-036, pag. 128Drie Roemersteeg 9P Peaux wed & erven1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johannis Klaases Norel... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Pieter Okkes van der Stok... Scheltema; geb 1784 HRL, ovl 24dec814 HRL, huwt met Trijntje Harmens Smit op 3 aug 1806 HRL, ovl wijk E-153; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Trijntje Harmens Smit... 1814 HRL, huwt met Pieter Okkes vd Stok op 3 aug 1806 HRL, ook huwt met Rients Jans van Velzen, ovl wijk E-153; hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1827, ovl 1844; Pieter Ockes van der ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-153Drie Roemersteeg 9Johannes Norel ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1253Drie Roemersteeg 9Rients Durks de WitkoopmanHarlingenhuis (28 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-153Drie Roemersteeg 9Woning naast E-152 in de Drie Romerssteeg, gebruikster weduwe De, Vries. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johanna Adamsoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-153; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-153LaanenJohanna Gerkes [Adaams]48 jnaaysterHarlingenv, protestant, weduwe
E-153LaanenJohanna de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-153LaanenGeertje de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-153LaanenAntie Burgaard6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-153Drie Roemersteeg 9Elske Hendriks Pekelaar, overleden op 30 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 28/5/1787), overleden Haven E 153, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Johanna de Vriesgeb 29 mei 1792 HRL, Nederlands Hervormd; tussen 1851 en 1860 naar het Diaconijhuis, (supp wijk G-437), na 1860 niet meer gevonden, bev.reg. HRL 1851 wijk E-106 wijk E-0153, supp wijk G-437


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Teye Watses Hilarius... 1851, N.H., zv Watse H, en Aaltje Smit; BS huw 1820, ovl 1834, huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153; geb 16 may 1798, ged 3 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Hilarius en Aaltje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-153Drie Roemersteeg 9Trijntje de Vriesgeb 19 aug 1809 Franeker, huwt met Teye Hilarius op 12 apr 1838 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, N.H., dv Meine Folkerts dV, en Trijntje Jacobs, A 20 feb 1873 Leeuwarden; BS huw 1838, bev.reg. HRL 1851 wijk E-153


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1253Drie Romersteeg E-153Okke Norelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1253Drie Romersteeg E-149Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5128Drie Roemersteeg 9 (E-149)Bauke van der Schaafwoonhuis, stal en bergplaats
  terug