Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 13 6-069 6-067 E-156 E-152
Naastliggers vanLanen 13
ten oostenLanen 15
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 11
ten noordende Lanen


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 13, HarlingenLanen 13T W V D S'baksteeninscriptie


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185r van 9 dec 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTyaleff Hessels


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190r van 20 jan 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0128r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis daer Bethelehem uytsteeckt, met plaats of tuin erachter
 
koperJan Alberts, gehuwd met508-07-00 GG
koperAnthonetta Hanses
verpachter grondPieter Ens 0-07-00 CG
verpachter grondNicolo Jacobaeo 1-01-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tyalliff Hessels
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenBanier Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Pieters van Achten


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis daer Bethlehem uuthanght, en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Jan Alberts, gehuwd met
verkoperAnthonette Hanses


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347r van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZ [niet vermeld]huis daer Bethlehem uutsteeckt, met plaats of tuin daar achter
 
koper provisioneelN. N. 397-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tyalliff Hessels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenBanier Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0392v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZ1/2 huis
 
koperburgemeester Simon Cornelis Huidekoper 167-14-00 GG
eigenaar van 1/2Simon Cornelis Huidekoper
huurderSyds Pytters apotheker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoper van 1/4oud burgemeester Jan Symons Bijlaan, en als gelastigde vanlakenkoper
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Sibout Simens


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063r van 10 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZ na[bij] het westeindehuis
 
koperFettie Fetties c.u.375-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes koopman
verkoperoud burgemeester Simon Cornely HuidecoperkoopmanAmsterdam


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0028v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis
 
koperEvert Martens c.u.mr. kuiper850-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen
naastligger ten noordenDirk Sickes, enkoopman
naastligger ten noordenPieter Doeckes
verkoperFettie Fettieskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Martens, mr. kuiper, koopt een huis nz. Lanen aan het Westeinde. Ten O. Dirk Sickes, ten Z. die straat, ten W. erven Lieuwe Jansen, ten N. Pieter Doeckes. Gekocht van erven Fettie Fetties, voor 850 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
gebruikerEvert Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-069Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-069 Lanen 13huis
eigenaarEwert Martens
gebruikerEwert Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Martens* kuiper


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-069 Lanen 13huis
eigenaarEvert Martens
gebruikerEvert Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Martens mr. kuiper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-069 Lanen 13Tjietske en Ake Everts, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-069 Lanen 13huis
eigenaarerv. Evert Martens
gebruikererv. Evert Martens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0188v van 22 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis en tuintje
 
koperWopke Tjepkes, en zijn zustermr. bontwever800-00-00 CG
koperRiemkjen Tjepkes bejaarde vrijster
naastligger ten oostenDoeke Pytters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTzjietske Calf
naastligger ten noordenJacob Braam
verkoper van 1/4Neeltie Everts, gehuwd met
verkoper van 1/4Ruird Hillebrands Zeylmaeker
verkoper van 3/8Tietske Everts bejaarde vrijster
verkoper van 3/8Alyt Everts bejaarde vrijster


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWopke Tjepkes


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194r van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis en tuintje
 
koperHendrik Reidhorst, gehuwd metmarktmeester en generale opzichter van stadsmiddelen800-00-00 CG
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Doeke Pyters
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenTjietske Calf
naastligger ten noordende heer van Itsma
verkoperWopke Tjepkesmr. bontwever
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Rimkjen Tjepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Reidhorst, marktmeester en generale opzichter van de stadsmiddelen x Antie Jacobs koopt huis en tuin nz. Lanen. Ten O. wd. Doeke Pyters, ten Z. de Lanen, ten W. Tjietske Calf, ten N. van Atsma. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Wopke Tjepkes en meerderjarige ongehuwde dochter Reimkjen Tjepkes, voor 800 CG.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Reidhorst


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0205v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis
 
koperRein Annes, gehuwd metmr. scheepstimmerman1000-00-00 CG
koperFroukjen Oenses
naastligger ten oostenBauke Baukes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries
naastligger ten noordenDirk IJsenbeek
verkoperHendrik ReidhorstLeeuwarden
verkoperJacobus ReidhorstSexbierum
verkoperGeertje Reidhorst, gehuwd met
verkoperJacob Reinaldamr. kleermaker
verkoper q.q.Petrus Lenzius, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperAukjen Reidhorst meerderjarigdienstmeidUtrecht
verkoperTrijntje Reidhorst, gehuwd met
verkoperWybren Broersmr. timmerman
verkoperRinske Reidhorst, gehuwd met
verkoperJan Rutgersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Annes, mr. scheepstimmmerman x Froukjen Oenses koopt een huis en tuin nz. Lanen. Ten O. Bauke Baukes, ten Z. de straat, ten W. Wybe Andries?, ten N. Isaac IJsenbeek. Gekocht van Hendrik- en Jacobus Reidhorst te Leeuwarden en Sexbierum en vele anderen, voor 1000 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis en tuintje
 
koperBokke Gooykes, gehuwd metgrootschipper900-00-00 CG
koperJanneke Pieters
huurderLourens Pieterse Louw schipper30-00-00 CG
naastligger ten oostenBauke Baukes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeek
verkoperRein Annes, gehuwd metassistent provoost Admiraliteit in Friesland
verkoperFroukje Oenses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBokke Gooykes, grootschipper x Janneke Pieters koopt huis en tuin nz. Lanen. Ten O. Bauke Baukes, ten Z. de straat, ten W. Wybe D. Andries, ten N. Dirk J. IJsenbeek. Gekocht van Rein Annes x Froukje Oenses.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Bokke Gooitjes


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0299v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 13Lanen NZhuis
 
koper door niaarHylke Minnes 250-00-00 GG
geniaarde koperCornelis A. Jonker, gehuwd met
geniaarde koperSioukje Pieters Bakker
huurderRudolphina Benfort
naastligger ten oostenHylke Minnes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWybe Andries
naastligger ten noordenSchoolplein [staat: steeg]
verkoperRinkje Bokkes
verkoperGoyke Bokkes
verkoperHylke Bokkes
verkoperLijsbeth Bokkes, gehuwd met
verkoperDirk BrouwerAmsterdam
verkoperTrijntje Bokkes, gehuwd met
verkoperJan Euwesmr. verver en glasmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-067 Lanen 13Hylke Minnes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Hielke Minnes Wiersma... ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Johannes Daum... HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, hu, huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1882; gebruiker van wijk E-156, kleermaker; medegebruiker S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Paulus Wellinga... en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 7 apr 1796. (burgerboek); wed. W. gebruiker wijk E-156; medegebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, 1814. (GAH204); op lijst van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Swerus Utberg... met Anna Margaretha Frank, predikant der Lutherse Gemeente te HRL 1816; BS ovl 1816; gebruiker van wijk E-156, Luth. predikant; medegebruikers Johannes Daam, kleermaker, Wellinga wed. ; eigenaar is Hielke M. Wiersma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-156Lanen 13Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
E-156Lanen 13S Utberg luthers predikant
E-156Lanen 13 Wellinga wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1257Lanen 13Dirk Lourens KuipersHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Ymkje Geerts de Beer... van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-156; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-156LaanenYmkje G de Beer55 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-156LaanenRuurd Tuininga20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-156LaanenHylke Tuininga16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-156LaanenTrijntie Tuininga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-156Lanen 13Theodorus Jans Repko... in 1852, EvL, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald BS huw 1817, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
E-156Lanen 13Huizinge en erf c.a. op de Lanen, den heer P., Kallenborn. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1356..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1257E-156 (de Lanen)Oepke Parmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2717E-152 (De Lanen)Rinse G. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4381Lanen 13 (E-152)Sybrand Zwanenburgwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 13 Abraham L. Messcherkoopman
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 7500
Lanen 13 Levie Messcherkoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportslager, importeur v. Argentijnsch vleesch


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1923 - kentekenadresnaam
B-7118
Lanen 13Levie Messcher


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 13A.L. Messcher70Exportsl., imp. v. Argent. vleesch


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 13R.Wijnia-


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 13rijksmonument 20494
  terug