Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolplein 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Schoolplein 76-0776-077(niet bekend)E-160E-154


Naastliggers vanSchoolplein 7
ten zuidenhet Schoolplein
ten westenSchoolplein 5


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0155v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0147r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende paardenstal van Cornelis Pouwels


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 119Schoolplein 7kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 77vSchoolplein 7huis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0042r van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinga


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio Schoolplein 7huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerWillem Remmerts
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0365v van 31 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0386r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0319v van 4 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirx mr. metselaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 78rSchoolplein 7huis
eigenaarburgemeester Haselaar wed.
gebruikerAnne Westers
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-077Schoolplein 7Sikke Jansen, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 78rSchoolplein 7huis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 79rSchoolplein 7kamer
eigenaarJan IJsenbeek wed.
gebruikerJan Everts
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 6-076


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077 , folio 79rSchoolplein 7kamer
eigenaarDirk Wiltschut
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 6-076


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0174r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Symon Stinstra


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0171v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Stinstra


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0249r van 26 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Stinstra


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0168v van 14 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Stinstra


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer G. Stinstra


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Stinstra


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-160Schoolplein 7Eeltje Hiddes Witteroos... met Aukje Gerrits Rex op 20 mei 1798 HRL, 2e huwt met Martje Jans de Bruins op 15 mei 1808 HRL, ovl wijk E-160, zeilmakersknecht in 1812, N.H., kinderen: Niesje Eeltjes W, geb 1808 HRL, Gerrijt Eeltjes, geb 15 sep ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-160Schoolplein 7Gooitjen S Stinstra... Braam; BS ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk E-159, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-160, stal en wagenhuis; gebruiker Eeltje Witteroos wed; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-164; gebruikers ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-160Schoolplein 7G S StinstraG S Stinstrastal en wagenhuis
E-160Schoolplein 7G S Stinstrawed Eeltje Witteroos


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1261Schoolplein 7erven Gooitje Stinstra Assenstal (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-160Schoolplein 7Maike Bonnes van Dijk... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 38 jaar, (vnm: Marijke B. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-160Schoolplein 7Sybe Jacobs Dekker... huw 1829, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-160Schoolplein 7Thomas Baukes Bakker... huw 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL, stadsmajoor, wijk E-160; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 115 mei 1802, mei 1803, mei ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-160LaanenThomas Bakker69 jstads majoorHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
E-160LaanenAnna R Smid19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna R Smid17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSjouwkjie Dijk11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSiebo Dekker34 jzeemanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
E-160LaanenMaayke B van Dijk38 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-160LaanenJohanna Dekker2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1261de Lanen E-160Hendrik G. Rikkers pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2847De Lanen E-154 Reinder D. de Jongh woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4075Schoolplein 7 (E-155)R.K. Gemeenteschool


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schoolplein 7W.A. de Boerslager


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schoolplein 7, HarlingenSchoolplein 7 de Noordwesthoekwerkgemeenschap


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schoolplein 7rijksmonument 20650


2023
0.085134983062744


  terug