Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 43 6-095 6-092 E-189 E-182
 


 


 


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZhuis
 
koperWillem Gerrits Boontie c.u.650-00-00 CG
verpachter grondPals Bauckes 0-14-00 CG
huurder voor 5 jarenN. N. 23-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blauwe Pott
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRembert Hendricx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRembert Hendricx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerryts Boontie koopt huis nz. Lanen. Ten O. 'de Blauwe Pott', ten W. de verkoper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Rembart Hendrick.


 


 


 


 


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odophisteeg [staat: Odulphisteeg]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metmr. glasmaker120-07-00 GG
koperMayke Dirx
huurderEke Boontjes
naastligger ten oostenJan Jansen Post schipper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRommert Jansen lakenbereider
naastligger ten noordenJan Jansen Post schipper
verkoperJan Sjoerds Schiere, gelastigde vankoopman
verkoperWybe Willems, eerstgerechtige crediteur vanmr. verver en koopmanLeeuwarden
verkoperEke Boontjes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeghuis
 
koperEke Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker361-07-00 GG
koperAntie Poppes
naastligger ten oostenGosse Pieters schipper
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenElske Huiberts
naastligger ten noordenGosse Pieters schipper
verkoper van 1/4Jan Jansenmr. glasmakerMakkum
verkoper van 1/4Dirk Jansenmr. glasmaker
verkoper van 1/4Hiltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Minne Pieters
verkoper van 1/4Aukjen Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Broer Wyberens


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarEeke Jansen
gebruikerYnske Symons
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0059r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeghuis
 
koperClaas Yedes Wijngaarden, gehuwd met221-21-00 GG
koperPleuntie Annes
huurderIJsbrand Thomas c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van G. P. Persijn commissaris
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordende weduwe van G. P. Persijn commissaris
verkoperJan Menalda
verkoperPoppe Menaldamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Yedes Wijngaarden x Pleuntie Annes Zijlstra koopt een huis nz. Lanen omtrent de Sint Odolphisteeg, verhuurd aan IJsbrand Thomas. Met beschrijving. Ten O. en N. wd. commissaris Gosse Pieters Persijn, ten Z. de straat en diept. Gekocht van mr. bakkers Jan- en Poppe Menalda, voor 221 gg.


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Odolphisteeghuis
 
koperHartman Sybrens, gehuwd metmr. scheepstimmerman300-00-00 CG
koperBaukje Clases Wijngaarden
huurderArjen Arjens 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperClaas Dirks, gehuwd metvarenspersoon
verkoperAafke Clases Wijngaarden
erflaterwijlen Pleuntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Sybrens, mr. scheepstimmerman x Baukje Claeses Wijngaarden koopt een huis nz. Lanen, bij de Sint Odolphisteeg. Het is door de verkoper geerfd van zijn schoonmoeder Pleuntje Annes Zijlstra x Claes Yedes Wijngaarden. Ten O. en N. Barent Hylkes, ten Z. de straat en diept, ten W. ?. Gekocht van varend persoon Claas Dirks x Aefke Clases Wijngaarden.


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZhuis
 
koperClaas Dirks varensgezel300-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrik Meyer
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperHartman Sybrensmr. scheepstimmerman


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-092 Lanen 43Claas Dirks1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Claas Dirksovl voor 1815; C.D. erven eigenaar van wijk E-189; gebruiker Siebren H. Jouwstra, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Siebren Hartmans Jouwstra... Wybes; huw Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1890; gebruiker van wijk E-189, timmerknegt, eigenaar is Claas Dirks erven, 1814. (GAH204); S.H.J. en Baukje B. Henstra, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-189Lanen 43Claas Dirks ervenSiebren H Jouwstra timmerknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-189Lanen 43Coenraad Bastiaans Hoek, overleden op 17 augustus 1820zoon van afwezige Bastiaan Hoek, zeevarende (op reis naar Groenland) en Dieuwke Hartmans Hoek (Laanen E 189), broer van minderjarige Hartman Bastiaans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1277Lanen 43IJsbrand Gooitzens FeenstraHarlingentaskerhuis (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Aaltje Alderts... moeder ovl 27 mei 1829; BS huw 1831, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Wervershoof, wonende te HRL. 1839, wijk E-189; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Arend Sterk... Antje Meerbeek; BS huw 1831 1846 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-189; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-189LaanenArend Sterk31 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
E-189LaanenAaltie Alderts38 jWervershoofdv, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Oene Bouwes Spoelstrageb 18 dec 1797 Leeuwarden, ovl 20 dec 1870 HRL, huwt met Tjitske Feits, DG, Vst 30 mei 1857 uit Drachten, zv Bouwe S, en Hijlkje de Wilde; BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-189


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277E-189 (de Lanen)Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277E-182 (De Lanen)Neeltje Poppes Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277Lanen 43 (E-182)Paulus H. Kerstelwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 43Wed. Johannes Rump


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 43 Jacobus Johs. Houtsmapostbode
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 43S. (Sijbrigje) Visser
  terug