Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lanen 476-0986-0986-095E-192E-185


Naastliggers vanLanen 47
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 47Bedelaarssteeg ten oosten


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0263r van 19 mrt 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van het weeskind van Tyerck Hessels


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gattjes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZierck Andries wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 121Lanen 47kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerSierk Aleffs wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 79rLanen 47kamer
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerSierk Aleffs wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio Lanen 47kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerwed. Zierk Alefs
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andrys Sjerks brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 79vLanen 47kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-098Lanen 47Geert Willems, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 79vLanen 47huis
eigenaarPytter Gosses wed.
gebruikerGeert Willems
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 80vLanen 47huis
eigenaarGosse Pyters
gebruikerNolles Yedes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ400‑00‑00 cghuis
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenGosse Pieters
verkoperMeinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdam


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-098 , folio 80vLanen 47huis
eigenaarGosse Pieters
gebruikerNolles Yedes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 , folio 137vLanen 47woning
eigenaarGosse P. Perzijn wed.
gebruikerWybe Dirks wed.
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerAnthoni Harmens wed.
huurwaarde19‑10‑00 cg
huurwaarde totaal32‑10‑00 cg
af: lasten00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal31‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑15‑08 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinte Brouwer


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeinte Brouwer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 , folio 137vLanen 47huis
eigenaarTomas IJsbrands
gebruikerTomas IJsbrands
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 , folio 137vLanen 47huis
eigenaarThomas IJsbrands
gebruikerThomas IJsbrands
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ104‑00‑00 gghuis
koperWybrand Christiaans, gehuwd met
koperMarijke Claases
huurderWillem ten Sweegen 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Olinjus
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Thomas IJsbrands
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, executeurkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, executeurs van het testament en redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrand Christiaans x Mayke Claases koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. wd. Olinjus, ten Z. de Lanen, ten N. Thomas IJsbrands. Gekocht van Feyke Sybrands Kamsma, vroedsman.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-095 , pag. 134Lanen 47Thomas IJsbrands 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-192Lanen 47Thomas IJsbrands Bakkerovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-192Lanen 47wed Thomas IJsbrands Bakkerwed Thomas IJsbrands Bakkergealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1281Lanen 47Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis (20 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-192Lanen 47Helena S. Teunissen, overleden op 3 november 1839S.=Sandrina, 65 jr, geboren Nijmegen, overleden Bedelaarsteeg E 192, gehuwd. (CzOG nr. 16) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-192LaanenJanneke van Dijk23 j*naaisterHarlingenv, protestant, weduwe


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-192Lanen 47Elisabeth Baantjer, overleden op 26 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 16 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat E 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1281de Lanen E-192Jelger Schaafsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1281De Lanen E-185 Johannes Schimmelpenning woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1279Lanen 47 (E-184)Hendrik van der Veenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47M. Meinsmastuurman
Lanen 47R. v/d Veenpakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47A. (Andries) Toering


2023
0.25151491165161


  terug