Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lanen 476-0996-0996-096E-ongE-186
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 576-1006-1006-097E-194E-187


Naastliggers vanLanen 47
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 47Bedelaarssteeg ten oosten


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0263r van 19 mrt 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van het weeskind van Tyerck Hessels


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gattjes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 57Lanen NZ uitlopende, in een steeg naar de70‑00‑00 gg1/2 stal
koperCornelis Joosten Heyns koopman
koperIJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostende hof van heer Witter
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten zuidenDoedtie Ages
naastligger ten westende uitgang van de hof van Cornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten westende uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heyns koopman
naastligger ten noordende hof van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages
verkoper q.q.dr. Sibrandus Bechius, gecommitteerde
verkoper q.q.Sybrand Feytema, gecommitteerde
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, gecommitteerden van
verkoperde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd met
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis- en IJsbrandt Joosten Heins, kooplieden, kopen 1/2 stal in een steeg die naar de nz. Lanen loopt. Ten O. de hof van Wittert, ten Z. het huis van de verkopers, ten W. de hof van de kopers, ten N. de hof van de verkopers. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 70 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZierck Andries wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 121Lanen 47kamer
eigenaarYpe Sents
gebruikerSibren Sipkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 121Lanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerAtge Tietes
gebruikerRitske Tiaerds
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 79rLanen 47kamer
eigenaarYpe Sents
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79rLanen 57kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerJacob Goities
gebruikerRuird Heert
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio Lanen 47kamer
eigenaarYpe Zents
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio Lanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitjens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Andrys Sjerks brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 79vLanen 47kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerBaukjen Clases
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79vLanen 57kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerJacob Goitiens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-099Lanen 47Harmen Hylkes, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0
6-100Lanen 57Claas Ydes, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 79vLanen 47kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerHarmen Hylkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 79vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendrix
gebruikerClaes Ydes cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-099, fol. 110rLanen 47Harmen Hylkes c.u., bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderen11:13:00 cg2:0:00 cgoud en seer geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 80vLanen 47kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerHarmen Hylkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 80vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendriks
gebruikerClaas Yedes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 57Lanen NZ in de steeg achter de tuin vd erven van wijlen Jelle van der Sluis130‑07‑00 gghuis
koperWytse Janz Vettevogel mr. wolkammer
huurderSybe Jans c.s.
naastligger ten oostenSyds Altena
naastligger ten zuidenHyltje Abes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. van der Sluis
verkoperFokeltje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Jans Vettevogel mr. wolkammer, koopt een huis nz. Lanen in de steeg achter Jelle v.d. Sluis. Ten O. Syds Altena, ten W. de steeg, ten Z. Hyltje Abes, ten N. Jelle v.d. Sluis. Gekocht van Fokeltje Hendriks wv Pyter Geerts.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWytse Vettevogel


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ400‑00‑00 cghuis
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenGosse Pieters
verkoperMeinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdam


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099 , folio 80vLanen 47kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerHarmen Hylkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-100 , folio 80vLanen 572 kamers
eigenaarFokeltje Hendriks
gebruikerClaas Yedes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
opmerkingwordt door gealimenteerde(n) vergeefs bewoond


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096 , folio 138rLanen 47woning
eigenaarSybren Hylkes
gebruikerSybren Hylkes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57woningen en weefwinkel
eigenaarW. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal45‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑08 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinte Brouwer


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeinte Brouwer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096 , folio 138rLanen 47huis
eigenaarTomas IJsbrands
gebruikerBern. Bessing
huurwaarde16‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57huis etc.
eigenaarJ. W. Vettevogel
gebruikerWillem Kink
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters Kink
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096 , folio 138rLanen 47huis
eigenaarThomas IJsbrands
gebruikerBerendina Parz
huurwaarde16‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 57huis en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ104‑00‑00 gghuis
koperWybrand Christiaans, gehuwd met
koperMarijke Claases
huurderWillem ten Sweegen 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Olinjus
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Thomas IJsbrands
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, executeurkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, executeurs van het testament en redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrand Christiaans x Mayke Claases koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. wd. Olinjus, ten Z. de Lanen, ten N. Thomas IJsbrands. Gekocht van Feyke Sybrands Kamsma, vroedsman.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-096 , pag. 134Lanen 47Thomas IJsbrands 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anne Lenigegebruiker van wijk E-194, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk C-050; gebruiker wed. Jan W. Vettevogel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 47Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt
E-194Lanen 57erven J W VettevogelAnne Lenigegealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-194Lanen 57provisionele en finale toewijzing(8) huis en weefwinkel in de Wijde Steeg bij de Lanen E-194
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperGosse Abes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1283Lanen 47Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1283Lanen 57Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Anthony Jans Posthuma... Keulen; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1855; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Hendriks Leensma... HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-194Lanen 57Jetske Tjeerds Kooistra... HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-194LaanenAnthony Postma37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-194LaanenJetske Kooistra37 jBaardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-194LaanenJan Postma11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenGeertje Postma12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenElisabeth Postma5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJetske Leensma37 jtonsterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-194LaanenGerrit Kreyl12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenAldert Kreyl6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenHendrik Kreyl5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-194LaanenJenne Kreyl13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenIdske Kreyl10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenReinskje Kreyl8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-194LaanenYbeltie Kreyl3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Anthonie Posthuma, overleden op 26 november 18404 mnd, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Elisabeth Posthuma, overleden op 26 november 18406 jr, overleden Laanen E 194. (CzOG nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Aldert Kreil, overleden op 19 maart 18418 jr, overleden Bedelaarsteeg E 194. (CzOG nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-194Lanen 57Jan Anthonijs Posthuma, overleden op 5 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 14/9/1828), overleden Lanen E 194. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1283de Lanen E-194Uilke K. Voordewind woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3602De Lanen E-186erven Hiltje Damen wed. Wiebe Wijbengapakhuis
Sectie A nr. 1283De Lanen E-187 Hendrik Jans de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1279Lanen 47 (E-184)Hendrik van der Veenwoonhuis
Sectie A nr. 1283Lanen 57 (E-187)Willem van der Meijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47M. Meinsmastuurman
Lanen 47R. v/d Veenpakhuisknecht
Lanen 57H. de Jongveedrijver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47A. (Andries) Toering
Lanen 57F. (Fedde) Westra


2023
0.10499882698059


  terug