Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 69 6-106 6-101 E-198 E-192
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Bauck Coninx steeghuis, loods ten noorden daaraan
 
koperDerk Tijssen, gehuwd metgrootschipper270-00-00 GG
koperJel Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Rogiers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Idsart Hettinga
verkoperCornelis ConinxLeeuwarden
verkoperdr. Johannes Gualtheryadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Bauck Conincks steeg WZ naar de Lanen uitlopendkamer met een weefwinkel
 
koperBaucke Teedes, gehuwd met180-00-00 GG
koperJetske Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBauck Conincks steeg
naastligger ten zuidende hof van Tiebbe Popta
naastligger ten westenJacob Tybbes Popta
naastligger ten noordenkamer en weefwinkel van Sipke Hendricks
verkoperFoppe Gerardy c.u.rentmeester


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Bauck Conincks steeg WZ naar de Lanen uitlopendkamer met een weefwinkel
 
koperSipke Hendricx c.u.186-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBauck Conincks steeg
naastligger ten zuidenBauke Tades
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Gerritsrentmeester


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Bauck Koningssteeg WZ [niet vermeld]mouterij, yest en yestkamer met de keuken en opkamer daarboven
 
koper door niaarheer Wringer 668-00-00 GG
geniaarde koperDouwe Mirckx
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamers van Upke Haytses
naastligger ten westenPyter Sybrants
naastligger ten noordenheer Hesselus Wringer dijkgraaf
verkoperUpke Haytses


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Bauck Conicx steeg WZ1/2 kamer
 
koperJohan Witter, gehuwd met70-00-00 GG
koperYda van Popta
verpachter grondde erfgenamen van Foppe Gerryts 1-05-00 CG
naastligger ten oostenBauck Conicx steeg
naastligger ten zuidenJohan Witter
naastligger ten westenJohan Witter
naastligger ten noordenJohan Witter
verkoperJetske Gerbens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[171v komt tweemaal voor.] Johan Wittert x Yda van Popta koopt een 1/2 camer in de Bauck Koningssteeg. Ten O. de steeg, ten W. en N. de kopers. Gekocht van Jelke Gerbens.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in Bacuk Conincxsteeg WZ1/2 kamer
 
koper provisioneelN. N. 70-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenBauck Conincxsteeg
naastligger ten zuidende kopers
naastligger ten westende kopers
naastligger ten noordende kopers
verkoper q.q.Dirck Claessen, curator overtimmerman
verkoperhet voorkind van zijn vrouw N. N., gehuwd (1) met
verkoperwijlen Baucke Taedes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-106Lanen 69
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-106Lanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de agn. Bauk Koningssteeghuis
 
koperAntony Beukers 126-07-00 GG
naastligger ten oostenBauk Koningssteeg
naastligger ten zuidenHendrik Tomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van vroedsman Zuringar
verkoperReynder Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntony Beuker koopt een huis nz. Lanen in de Bauk Coningssteeg, met mede-gebruik van die steeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Hendrik Tomas, ten N. erven vroedsman Suringar. Gekocht van Reynder Pyters, voor 126 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarPieter Reiners
gebruikerPieter Reiners
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-106 Lanen 69Anthony Beuker, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-106 Lanen 69kamer
eigenaarAnthoni Beuker
gebruikerAnthoni Beuker
opmerkingonvermogende


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteegwoning
 
koperHendrik Gerryts bontwever180-00-00 CG
naastligger ten oostende heer burgemeester Tousaint n.u.
naastligger ten zuidenHendrik Trompetter
naastligger ten westende weduwe Zuiringer
naastligger ten noordende weduwe Zuiringer
Teunis Wesling, curator
Teunis ter Breuil, curatoren over de volgende twee kinderen
verkoper van 1/5Willem Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Gryttje Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Jan Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Yebeltje Anthonys Beuker, kind en erfgenaam
verkoper van 1/5Harmen Anthonys Beuker, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Anthony Beuker, gehuwd met
erflaterwijlen Lutske Willems


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteegwoning
 
koperJan Arents, gehuwd metmr. bontwever345-00-00 CG
koperYebeltje Anthonis Beuckens
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westenvroedsman Altena
naastligger ten noordenvroedsman Altena
verkoperHendrik Gerrytsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arents koopt een woning in de Bauck Koningssteeg. Ten O. de burgemeester Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. de vroedsman Syds Altena. Gekocht van Hendrik Gerryts.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Baukoningssteeghuis
 
koperHarmen Arent Luisbroek mede bontwever345-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westenS. Altena
naastligger ten noordenS. Altena
verkoperArent Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arent Luisbroek, bontwever, koopt huis in de Bauck Koningssteeg aan de nz. van de Lanen. Ten O. de burgemeester Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. S. Altena. Gekocht van Arent Luisbroek.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 69Lanen NZ in de Blauw Koningsteeghuis met beneden een weefwinkel
 
koperJan Altena koopman 225-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Toussaint
naastligger ten zuidenHendrik Tromp
naastligger ten westende weduwe van S. Altena
naastligger ten noordende weduwe van S. Altena
verkoperJan Arent Luisbroekmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Altena koopt een huis in de Bauck Koningssteeg. Ten O. Toussaint, ten Z. Hendrik Tromp, ten W. en N. wd. S. Altena. Gekocht van Jan Arent Luisbroek.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-101 Lanen 69Jan Altena erven0-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hendrik P Mooygebruiker van wijk E-198, timmerknegt; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Jan Zyts Altena... (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker Bouwe Pieters wed., 1814 (GAH204); id. van wijk E-198; gebruiker Hendrik P. Mooy, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-199; gebruiker Frans W. Nak, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-198Lanen 69Jan Altena ervenHendrik P Mooy timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1291Lanen 69Hans Wybrandus van StratenHarlingenverwerhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hendrik Husselmanoud 32 jaar, geb Oudega en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-198 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-198LaanenHendrik Husselman32 jOudegam, protestant, gehuwd, schoemaker
E-198LaanenHiltie Deurnat32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-198LaanenAdriaantie Husselman3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-198LaanenMietje Husselman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-198Lanen 69Klaas(ke) de Vrij, overleden op 10 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 mnd (geboren 28/3/1847), overleden Lanen E 198. (in tafel 'Klaas') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Hiltje Deurnat... 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-198Lanen 69Johanna Hoekers... in 1851, vleeschhouwersche in 1852, dv Wijnand H, en Elise de Hol; BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1291E-197 (de Lanen)Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603*E-191 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis
Sectie A nr. 3603*E-192 (De Lanen)Wed. en erven Uilke J. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3603Lanen 69 (E-192)Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 69D. (Douwe) de Wit
  terug