Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Comediesteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Comediesteeg 6 6-110 6-106 E-206 E-196
1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZhuis
 
koperEerck Tijssen c.u.grootschipper290-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis van wijlen Teye Sipkes
naastligger ten zuidenhuis van de koper Eerck Tijssen
naastligger ten westenweduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts
naastligger ten noordenGrittie Wyberens
verkoperHuybert Claesen, en
verkoperJacob Jansen de Cocq


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZ achter het huis van wijlen Eerk Tyssen2/6 kamer
 
koper finaalAlbert Wybes 88-12-04 GG
koper provisioneelAlbert Wybes 88-12-04 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Pieter Taames, curator over
verkoper van 1/6de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx, gehuwd met
verkoper van 1/6wijlen Jan Pieterswagenmaker
verkoper van 1/6Wikkjen Pieters voor haar drie kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Jan Eerks, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Eerk Tijssen


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169r van 11 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Lanen NZ, steeg aan de [niet vermeld]4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht
 
koperAlbert Wybes grootschipper176-24-08 GG
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen lopende
naastligger ten zuidenhet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes
naastligger ten westende weduwe van Foppe Tieerts
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
verkoperThijs Eercx
verkoperPieter Eercx
verkoperHendrik Taeckes, gehuwd met
verkoperGeertje Eercx
verkoperJan Doekes, gehuwd met
verkoperAaltje Eercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wybes, grootschipper, koopt 4/6 van een camer achter het huis van de verkoper, die dat nu ook verkoopt. Ten O. een steeg naar de Lanen, ten W. wd. Foppe Tjeerds, ten Z. dat huis, ten N. een camer van de Blauweschuurs Gemeente. Gekocht van Thijs- en Pieter Clercqs, en Geertje- x Hendrik Taakes en Aeltje Clercqs x Jan Doekes, voor 176 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-110 Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertje Alberts
gebruikerGeertje Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-110 Comediesteeg 6huis
eigenaarGrytie Alberts
gebruikerGrytie Alberts c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-110 Comediesteeg 6huis
eigenaarerv. Geertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-110 Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertje Alberts erven
gebruikerGeertje Alberts erven c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Comediesteeg WZ [staat: in een steeg aan de Lanen NZ]een van een dubbele woning
 
koperPieter Hannema koopman 70-00-00 CG
huurder van een deelJan Pieters van Blessum c.u.
naastligger ten oostenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Heeres c.f.
naastligger ten westenBeernd Siderius
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperRinke Cornelis Bakkerkoopman
verkoperSybe Ottes Salverdakoopman


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0345r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Comediesteeg 6Comediesteeg WZ wijk F-210huis
 
koperAlbert van Eeken 39-15-00 CG
huurderAukje Meeter
naastligger ten oostenComediesteeg
naastligger ten westenPieter Doekes
naastligger ten zuidenSipke wever
naastligger ten noordenJan Galama
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Pieter S. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-106 Comediesteeg 6Sipke Schoonbergen2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Hendrik Alberts Eriks... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, huw 1834; gebruiker van wijk E-206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Sipke Jans Schoonbergen... medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-206Comediesteeg 6Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1296Comediesteeg 6wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Grietje Pieters Brouwer... 1810, BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-206; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-206LaanenKlaas Gorter30 jHolwerdm, protestant, gehuwd, werkman
E-206LaanenGrietje Brouwer29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-206LaanenMaatje Gorter1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-206Comediesteeg 6Dirk Faber, overleden op 3 mei 1848levenloze dochter van wijlen Dirk Arends Faber en Bettje Adams Stoker, werkbode (Lanen E 206). (kind zou naam van 'Sibbeltje Adams Faber' hebben gekregen: in tafel is naam van de moeder 'Maria-Elisabeth Tjeerds') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Jan Dirks Wiersma... 1837, Chr. Afgesch, zv Dirk W, en Trijntje Jans Wiersma; BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Klaas Sjoukes Gorter... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 30 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-206; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1296E-206 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1296E-196 (Comediesteeg)Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1296Comediesteeg 6 (E-196)Cornelia Wijnaldawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Comediesteeg 6G. v/d Veldekleermaker
  terug