Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLanen 796-1116-1126-110E-209E-199


Naastliggers vanLanen 79
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenComediesteeg 3


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 79Comediesteeg ten westen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ1777‑00‑00 gghuis
koperGeertie Reinars, weduwe van
koperwijlen Wiemer Ades
huurderde weduwe van wijlen Pyter Teyes
naastligger ten oostenWerp Freerx bakker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Pyter Teyes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 17vLanen 79Sicke Lieuwesf. 7000-00-00 (4000+3000)


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ800‑00‑00 gghuis en gortmakerij
koperWeyntie Hendrix, weduwe van
koperwijlen Hylcke Joannes Hanekuyk
huurderTjaert Lolles c.u.gortmaker
naastligger ten oostenCornelis Sybes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAlbert Wybes Kalf schipper
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma
verkoperde erfgenamen van wijlen Geertie Reyners, gehuwd met
verkoperSicke Lieuwesgortmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWeintien Hendricks


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0260v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten westenWybe Douwes Hanekuik


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ1000‑00‑00 cghuis met een gorterie en stallinge daarbij
koperHendrik Jacobsz c.u.
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Cornelis Jacobs
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: steeg] waarlangs reed en drift voorkoopman
naastligger ten noordende mouterie van Botsma koopman
verkoperHylcke Douwes Hanekuik, en
verkoperWybe Douwes Hanekuik, voor hen en hun zuster
verkoperJanke Douwes Hanekuik


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 122Lanen 79huis etc.
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 80rLanen 79huis en gorterie
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
opmerkingaen de majoor betaelt


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio Lanen 79huis en gorterij
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0144r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jacobs gortmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 80vLanen 79huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-112Lanen 79Jan Hendriks, bestaande uit 6 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 80vLanen 79huis en gorterij
eigenaarJan Hendrix
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-112, fol. 111vLanen 79Jan Hendriks cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderencoopman46:0:00 cg7:13:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 81vLanen 79huis en gorterij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendriks


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-112 , folio 81vLanen 79huis en gorterij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ bij de Spekmarkt1304‑00‑00 gghuis
koperHendrik Jogchems leerlooier
naastligger ten oostenHendrik Jogchems leerlooier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende mouterij van Pieter Hannema
verkoper q.q.Claas Christiaans, vader vanmr. kleermaker
verkoper van 1/8Maartje Claasens onmondig, en haar broertje
verkoper van 1/8Jan Claasens onmondig
erflaterwijlen Engeltje Jans
verkoper van 1/4Sjoukjes Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Cornelis Johannesmr. kleermaker
verkoper van 1/4Trijntje Jans meerderjarige vrijster
verkoper van 1/4Douwe Jans meerderjarige vrijgezelschoenmaker
erflaterwijlen Jan Hendrikskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis Lanen nz. bij de Spekmarkt. Ten O. de koper, ten Z. de Lanen, ten W. een steeg, ten N. de mouterij van Pieter Hannema. Gekocht van erven Jan Hendriks, genoemd in de acte.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rLanen 79huis
eigenaarAndries van Ziegen
gebruikerMart. van Houten
huurwaarde totaal49‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Claasen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Jansz
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal135‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal132‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde24‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ972‑00‑00 gghuis
koperJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman
koperAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten westenComediesteeg
naastligger ten noordenP. Hannema koopman
naastligger ten zuidenLanen
verkoperAndries van Ziegenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Pol, mr. timmerman x Anna Catharina Zaaksen koopt een zeer groot huis nz. Lanen, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. Jan Hannema, ten Z. de Lanen, ten W. de Comediesteeg, ten N. Pieter Hannema. Gekocht van Andries van Ziegen, voor 972 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rLanen 79huis
eigenaarJan van der Pol
gebruikerJan van der Pol
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJan Annes
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Geerts
huurwaarde23‑08‑00 cg
huurwaarde totaal70‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑15‑04 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ700‑00‑00 gghuis
koperdr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenJan Hannema c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: Comaedistraat]
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland, koopt een huis nz. Lanen, bewoond door meerdere gezinnen. Ten O. Jan Hannema, ten W. de Comediesteeg, ten Z. de Lanen, ten N. Pieter Hannema. Gekocht van mr. timmerman Jan v.d. Pol x Anna Catharina Zaaksen, voor 700 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110 , folio 139rLanen 79huis
eigenaardr. Gratama
gebruikerJacobus de Vries
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerDoetje Fopkes
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAndries Arjens
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal111‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑06‑08 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Gratama


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 34 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-209Lanen 79koopaktefl. 237huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperWopke Djoerds


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ wijk E-209 en E-210237‑00‑00 cghuis
koperWopke Djoerds koopman
huurderJan Grote e.a.
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenP. Feiffer
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
verkoperprofessor S. Gratama te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds koopt huis nz. Lanen, door meerdere huurders bewoond. Wijk E-209 en 210. Ten O. Jan Hannema, ten W. en Z. de straat, ten N. Pheiffer. Gekocht van Seerp Gratama.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-110 , pag. 136Lanen 79Wopke Djoerds 3‑00‑00 cghuis


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 184 van 24 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-209Lanen 79koopaktefl. 400huis E-209 en E-210
 
verkoperWopke Joerds
koperJarig Gelinde (gehuwd met Hendrina Hendriks Meyer)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 79Lanen NZ wijk E-210400‑00‑00 cghuis
koperJarig Gelinde, gehuwd mettrekveerschipper
koperHendrina Hendriks Meyer
huurderJan Grote
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Pfeiffer
verkoperWopke Joerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Gelinde, trekschipper x Henderina Hendriks Meyer koopt Lanen nz. wijk E-209 en 210. Ten O. Jan Hannema, ten W. en Z. de straat, ten N. Ferdinand Pheiffer. Gekocht van Wopke Djoerds.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Jan Smithgebruiker van wijk E-209, stokersknegt; medegebruikers Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed. ; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Jarig Pieters Gelinde... bi de wed. S.P. Feitema, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); eigenaar van wijk E-209, gebruikers zijn Jan Smith, stokersknegt, Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed., 1814. (GAH204); ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Johannes Driesen... huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827, huw 1844; vrouw J.H. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt, Willem Dirks wed. ; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Willem Dirksovl voor 1815; wed. W.D. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt en Johannes Driesen vrouw; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-209Lanen 79Jarig GelindeJan Smithstokersknegt
E-209Lanen 79Jarig Gelindevrouw Johannes Driesen
E-209Lanen 79Jarig Gelindewed Willem Dirks


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1301Lanen 79Henderina Meijer Harlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Antje Sybes... van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; kind: Aafke Eeltjes, geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Cornelia Hendriks Teemans... HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Fokke Faber... Kerk HRL 1809, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-173; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, zv Arend Faber en Neeltje Sikkes (= Fokkes) ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Janke Geerts Spandauwzie ook: Janke Geerts; geb 1791 HRL, ovl 8 sep 1848 HRL, huwt met Sijbe Jans Miedema, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1848; 1852 overlijdens; oud 42 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Janke Jansenoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Sybe Eeltjes Zeilmaker... huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-209LaanenFokke A Faber32 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-209LaanenJanke Jansen34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-209LaanenArend Faber8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenDaniel Faber2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenYmkje Faber6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenCornelia Theemans37 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-209LaanenHuite Theemans6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenHendrikje Theemans16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSymentie Theemans9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSybe Miedema [Meedema]44 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
E-209LaanenJanke Spandauw42 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
E-209LaanenJan Miedema [Meedema]6 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenJanke Miedema [Meedema]11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSiebe Zeilmaker33 jHarlingengezin 4, m, protestant, weduwnaar
E-209LaanenEeltie Zeilmaker6 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenAntie Zeilmaker5 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenAntie Siebes67 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-209Lanen 79Simon Sybrens de Vries... 2e huwt met Dirkje Nieuwenhuis, (gk), op 7 aug 1834 HRL, slagersknecht in 1832, werkman in 1862, ovl wijk E-209 N.H., zv Sijbrand Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1301de Lanen E-210Jurjen Baron timmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3289De Lanen E-199 Berend Dorenbos woonhuis
Sectie A nr. 3289De Lanen E-199 Berend Dorenbos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3289Lanen 79 (E-199)Sikke de Vrieswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen S. de Vriesjongens: , meisjes:
vrouwen:
koperslagerij


1915 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 79, HarlingenLanen 79S. de Vrieskoperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 79, HarlingenLanen 79S. de Vrieskoperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenG. Parlevliet970Koopman


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 79beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.19945812225342


  terug