Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Christoffelsteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Sint Christoffelsteeg 66-113(niet bekend)6-111E-212E-202


Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 6
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidende Sint Christoffelsteeg
ten westenComediesteeg 1
ten noordenSint Christoffelsteeg 4


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeyts vlechtster


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246v van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jacobides


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]150‑00‑00 ggkamer
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
verkoperoud burgemeester A. Jacobides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Claes Rinnerts Winsma koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van Jan Jansen Scheltema, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de koper. Gekocht van oud-burgemeester Aemilius Jacobides.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 123Sint Christoffelsteeg 6huis of kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 80rSint Christoffelsteeg 6kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio Sint Christoffelsteeg 6kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]110‑00‑00 gghuis
koperSjoerd Talma koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]0‑00‑00 cghuis
aanhandelaarBaukien Douwes
toehaak150-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verwandelaarSjoerd Talma, gehuwd metwijnhandelaar en koopman
verwandelaarGeertie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukien Douwes wandelkoopt een huis of woning in de Stroffelsteeg. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. [niet genoemd], ten W. [niet genoemd], ten N. een doopsgezinde gemeentekamer. Verwandelaars koopman en wijnhandelaar Sjoerd Talma x Geertie Clases Wijnsma krijgen daarvoor een pakhuis zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort en moeten 150 CG als toehaak betalen.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 6huis
eigenaarJochem Andries
gebruikerMichiel Wassenaar
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]300‑00‑00 cghuis ten dienste van de schouwburg
koperPieter Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten westenSjoerd Hannema
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman
verkoperdr. S. Stinstra
verkoperAllard Scheltinga
verkoperTjebbe Dreyer
verkoperJarig Gelinde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hannema koopt een huis in de Stroffelsteeg, voor dezen geschikt ten dienst en gebruik door de liefhebbers der schouwburg, bestaande uit een boven- en een onderkamer, beide modern betimmerd en van diverse commoditeiten voorzien. Geen grondpacht. Ten N. en W. Sjoerd Hannema, ten O. de steeg, ten Z. erven Talma. Verkopers waren dr. S. Stinstra, Allard Scheltinga, Tjebbe Dreyer en Jarig Gelinde, die er nogal wat in verbouwd hadden met toestemming van Sjoerd Hannema, als eigenaar van de aangrenzende mouterij ten N. Verkocht voor 300 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 6huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerHarm. Tabes
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerDouwe Simons
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vSint Christoffelsteeg 6huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerMartinus Hou
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerFoppe Cornelis
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal50‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑04 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Hannema


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ wijk F-216162‑05‑00 cghuis
koperJan Hannema koopman
huurderEvert Tadema
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenF. F. Pheiffer
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten noordenJan Hannema
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van te Franeker
verkoperwijlen Pieter J. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis wijk E-214. Ten O. deze steeg, ten W. F.F. Pheiffer, ten Z. S. Gratama, ten N. de koper. Gekocht van erven Pieter Johannes Hannema x Hendrina Wildschut.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 , pag. 136Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Andries Willems van der Meer... ovl 29 apr 1823 HRL, huwt met Jantje Cornelis de Vries; BS ovl 1823; 1846 overlijdens; gebruiker van wijk E-212, stokersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te HRL in ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema... is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-212Sint Christoffelsteeg 6Jan HannemaAndries W van der Meerstokersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Martje Prins... ovl Huizen 17 jun 1799; BS huw 1822, ovl 1839; oud 53 jaar, geb Huizum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-212; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-212Sint Christoffelsteeg 6Willem Leeksma, overleden op 29 augustus 183955 jr, stokersknecht, overleden Stokersteeg E 212, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-212Martje Prins53 jgeenHuizumv, protestant, weduwe
E-212Gerrit Leeksma17 jstokersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Klaas Leeksma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Hendrik Leeksma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Gatske Gatses Posthuma... Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1304Stokersteeg E-212Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk disteleerderij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1304Stokersteeg E-202 Leendert Hannema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6 (E-202)fa. Sjoerd Hannemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Stokersteeg 6F. Schaafsmapakhuisknecht


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Christoffelsteeg 6beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.14716696739197


  terug