Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 80
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 80 5-129 5-137 F-191 F-182
Naastliggers vanLanen 80
ten oostende Spekmarkt
ten zuidenSpekmarkt 2
ten westenLanen 78
ten noordende Lanen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109r van 9 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkt [staat: hoek straat naar de Kimswerderpijp]huis
 
koperHarmen Harmannus, gehuwd met379-00-00 GG
koperAryaancke Joostens
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
protesteert vanwege een hypotheekObbe Juckes
protesteert q.q.Jan Hendricx
protesteert q.q.de erfgenamen van wijlen Boudewijn van Loo, gemachtigde van
protesteert vanwege een vorderingJan Pieterstichelaar
huurderGovert van Os
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat naar de Kimwerderpijp]
naastligger ten zuidenmr. Claes Freercx
naastligger ten westenJelle Jelles
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWybrandt Claesen, gehuwd met
verkoperGryet Thonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmannus x Aryaancke Joostens kopen een huis zz. Lanen opde hoeck vande straete respondeerende naede Kimswerte pijp, daer Govert van [onleesbaar] nu woont. Ten O. d'selve straete, ten Z. mr. Claes Freercx, ten W. Jelle Jelles. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Wybrandt Claes x Gryet Thonys voor 379 GG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Ryoerts


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145v van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Ryoerts


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0011v van 21 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZhoekhuis
 
koperPieter Pieters, gehuwd met400-00-00 GG
koperEngel Gerryts Hager
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker
naastligger ten westenTijs schoenmaker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperJochum PietersLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pieters x Engel Gerryts Hager kopen een hoekhuis op de Lanen. Ten O. en N. de straat, ten Z. bakker Sytse Jochums, ten W. schoenmaker Tijs. Grondpacht 17 1/2 st. Gekocht van Jochum Pieters te Leeuwarden voor 400 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078v van 29 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZhoekhuis
 
koperGeert Joostes Cartou, gehuwd met400-00-00 GG
koperAntie Syberts
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker
naastligger ten westenTijs schoenmaker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperPieter Pieters, gehuwd met
verkoperEngel Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Joostes Cartou x Antie Egberts kopen een hoekhuis op de Lanen. Ten O. en N. de straat, ten Z. erven Sytse Jochums, ten W. schoenmaker Tijs. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Pieter Pieters x Engel Gerryts voor 400 gg.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Rioerds


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Rioerts


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoost Cartou


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkt [staat: hoek Moolenstraat]huis
 
koperSaecke Romckes, gehuwd met1375-00-00 GG
koperHylck Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperburgemeester Cartou c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeke Romkes [Gaasma] x Hylck Willems, koopt huis op de hoek van de Molenstraat [Spekmarkt]. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van burgemeester Cartou.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Saco Romkes Gaasma


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGemeensman Saco Romckes Gaasma


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZ op de hoek van de Molenstraathuis
 
koperHesseltie Doekes Nauta, weduwe van700-00-00 GG
koperHarmen Synes
huurderburgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan Jansen Schonebeeck mr. chirurgijn
naastligger ten westenvroedsman Thomas Huyberts q.q.
naastligger ten noordenLanen
verkoperSaco Romkes Gaesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHesseltie Doekes Nauta wv Harmen Sijnes Nauta koopt huis zz. Lanen/hoek Molenstraat, verhuurd aan vaandrig Arjen Altena. Ten O. de Molenstraat, ten Z. mr. chirurgijn Jan Jansen Schoonebeek, ten W. vroedsman Thomas Huyberts, ten N. de Lanen. Gekocht van de vroedsman Saco Romckes Gaesma, vroedsman te Bolsward.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-129Lanen 80huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikerwed. Willem Coenis
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-129Lanen 80huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikerwed. Willem Coenes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZhuis, de Kartouw genaemt
 
koperAbraham Alema zilversmid500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
toehaakvier zilveren dukaten
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Schonebeek
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen
verkoperIbeltje Harmens Nauta, gehuwd met
verkopergesterkt door Reinier Gijsberts Fonteinop Toutenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Alema, silversmid, koopt huis 'de Kartouw' aan de zz. Lanen. Ten O. de Molenstraat [Spekmarkt], ten Z. wd. Jan Schoonebeek. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta, de vrouw van Reiner Gijsberts Fontein, op Toutenburg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbraham Alema


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbraham Alema


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-129 Lanen 80huis
eigenaarAbraham Alema
gebruikerwed. Abraham Alema
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010ra van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkthuis, de Kartouw genaemt
 
koper provisioneelJunius van Alema 700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt of Molenstraat
naastligger ten zuidenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jan Alema, curator over en broer vanmr. damastwever
verkoperAbraham van Alema


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 10va van dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 80(decreet) Jan Alema, mr. damastwever, verkoopt als curator over zijn broer Abraham van Alema, het huis 'het Kartouw'. Ten O. de Spekmarkt of Molenstraat, ten Z. de oud-burgervaandrig Jan Schoonebeek, ten W. Philippus Bos, ten N. de Lanen. Er is door Junius van Alema geboden.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-129 Lanen 80huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerbode Jelmersma
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-129 Lanen 80boode Peima, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-129 Lanen 80huis
eigenaarJunius van Alema
gebruikerboode Peima
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Junius van Alema


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0207r van 13 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkthuis, de Kartouw genaamt
 
koperSjoerd Andries, gehuwd methuistimmerman806-05-00 CG
koperAmerinske Teyes
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
bewonerJan Peimagerechtsbode
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenWybren Klok
naastligger ten westenPhilipus Bos
naastligger ten noordenLanen
verkoperburgerhopman Junius van Alema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman x Amarinske Teyes koopt huis zz. Lanen/hoek Spekmarkt, 'de Kartouw'. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Wybren Klok, ten W. Philippus Bos, ten N. de Lanen. Gekocht van Junius van Alema, burger-hopman.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0145r van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Andries


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0082r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sioerd Andries


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0080v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkthuis
 
koperoud burgersergeant Doeke Venema 476-07-00 GG
koperburgersergeant Albert Bolman
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenFrans Godefrooy
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, executeur
verkoper q.q.Simon Wijma, executeurs vanprocureur fiscaal
verkoperhet testament van wijlen Amarinske Teyes, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Venema, oud burgersergeant, en Albert Bolman, fungerend burgersergeant, kopen een huis op de hoek van de Lanen en Spekmerk, metterdood ontruimd en nagelaten door Amarinske Teyes. Ten O. en N. de straat, ten Z. Dirk Cornelis Zijlstra, ten W. Frans Godefrooy. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Pierre Peaux, mederaad in de vroedschap, en Simon Wijma, medeprocureur-fiscal, als geauthoriseerde redders van de boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerd Andries en Amarinske Teyes, in der tijd echtelieden, voor 476 GG 7 st.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0059r van 25 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Bolman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0274v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Bolman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0190r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkthuis
 
koper van 1/2Cornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman469-00-00 CG
koper van 1/2Simkje P. Bakker
koper van 1/2Dirk Lautenbach, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Baukje P. Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0-17-08 CG
huurderJan W. van Vals c.u.mr. schoenmaker32-00-00 CG
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenRuurd Hilbrands
naastligger ten westenJan W. Vettevogel koopman
naastligger ten noordenLanen
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simkje P. Bakker en Dirk Lautenbach x Baukje P. Bakker kopen elk voor de 1/2 een huis hoek Spekmarkt/Lanen. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Ruurd Hilbrands, ten W. Jan W. Vettevogel, ten N. de Lanen. Verkoop is incl. de spekkraam. Gekocht van Albert Bolman.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-158 Lanen 80Sjoerd Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-137 Lanen 80Jan Steenbrink1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Cornelis Arjens Jonker... zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Sjoerd Jacobs de Vries... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1859, ovl 1860; gebruiker wijk F-191, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); kind: Baukje Sjoerds de Vries, geb 28 sep 1793, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-191Lanen 80Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-191Lanen 80Bauwkje Pieters Baarda, overleden op 22 juli 1820wed. Dirk Lautenbach, in leven mr. schoenmaker, geen kinderen, zuster van Sytske Pieters Baarda (vrouw van Sjoerd Jacobs de Vries, varensgezel Laanen F 191). Saldo fl. 162,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
F-191Lanen 80provisionele en finale toewijzingfl. 605huis op de hoek der Laanen F-191
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostende straat
ten zuidende weduwe van Cornelis Foppes de Vries
ten westenHendrik Vettevogel
ten noordende straat
koperDirk Hendriks van der Moolen (gehuwd met Tietje Sjerps van der Sluis)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1308Lanen 80Dirk Hendriks van der MolenHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Cornelis Everts de Vriesgeb 1772 Leeuwarden, ovl 12 sep 1847 HRL, huwt met Antje Posthuma, turfschipper, zv Evert dV, en Wytske ... ; BS ovl 1847; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-191; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Dirk van der Molenoud 61 jaar, geb Aarlanderveen en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Tietje Sjerps van der Sluis... BS huw 1813, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-240; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT1839; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Sjerp Pieters en Klaaske ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-191Lanen 80D van der Molen stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-191Lanen 80Johannes Hegerath, overleden op 13 juli 1839dijkwerker, geboren Cleef, overleden Harlingen (Laanen F 191), ongehuwd.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-191SpekmarkDurk van der Molen61 jAarlanderveenm, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-191SpekmarkTietje van der Sluis51 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-191SpekmarkCornelis E de Vries67 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, trekveerschipper


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-191Lanen 80Trijntje Brink... F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1308F-191 (Lanen)Dirk H. van der Molenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1308F-182 (De Lanen)Pieter Wiglemawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 80, HarlingenLanen 80W. Schoot Uiterkamplijsten, platen, spiegels enz.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1308Lanen 80 (F-182)Pieter Wiglemawoonhuis


1920 - kentekenadresnaam
B-2910
Lanen 80J.W. v. Willigen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigarenmag.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 80, HarlingenLanen 80IJ. TerpstraIJ-Te-Hasigarenmagazijn


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 80IJ.Terpstrasigarenwinkelier


1932 - variaadresbronbericht
Lanen 80Oud Harlingen Magazine 1992feb: Sigarenmagazijn Y-Te-Ha, hoek Lanen-Spekmarkt, overgenomen door de heer L. Minderhoud


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 80, HarlingenLanen 80 Minderhoudsigarenmagazijn


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 80, HarlingenLanen 80L. Minderhoudsigarenmagazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Broersma & Minderhoud187Betonfabr.


1938 - kentekenadresnaam
B-24777
Lanen 80Leunis Minderhoud


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Broersma & Minderhoud693Betonfabr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 80A. (Aalbert) Hoogendoom


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1308Lanen 80gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1308Lanen 80
  terug