Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Spekmarkt 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Spekmarkt 65-126 5-154 F-188F-179


Naastliggers vanSpekmarkt 6
ten oostende Spekmarkt
ten zuidenSchritsen 67
ten noordenSpekmarkt 4


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077r van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerryts kolfmaker


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085v van 9 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0187r van 8 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 6Spekmarkt WZ [staat: Molenstraat]332‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Hendricks, gehuwd metsmid
koperBarber Ates
niaarnemerHans Mardorffglasmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Mardorff* glasmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Claesen kistenmaker
verkoperTjallingh Jans, gehuwd metmolenaar
verkoperAttie Jansen
verkoperSibrant Jans, gehuwd met te Schiedam
verkoperAntie Cornelis te Schiedam
verkoperArian Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jankolfmaker
verkoperIete Douues vrijgezel
erflaterwijlen Jan Claesmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendricks, smid x Barbar Ates kopen een huis wz. Moelenstraat. Ten Z. glazenmaker Hans, ten N. kistmaker Jan Claes. Geen grondpacht. Gekocht van molenaar Tyalling Jans x Attje Haytses, Sibrant Jans x Antie Cornelis te Schiedam, en vrijgezel Iete? Douues, die garant staan voor Arian Jans wv kolfmaker Jan, als erfgenamen van hun vader resp. bestevader molenaar Jan Claes, voor 332 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jurrien Lange


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129v van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Jurriens


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReimerich Isaax


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWopke Jansen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 6Spekmerkt WZ205‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelMelle Niholt
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRinske Jans
naastligger ten westen [staat: oosten]steegje tussen Schritsen en Lanen
naastligger ten noordenhet huis van vaandrig Syds Wybes
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Spekmarkt 6(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (5) een huis wz. Spekmarkt, met ten O. een steegje tussen Lanen en Schritsen. Ten Z. Rinske Jans, ten N. de vaandrig Syds Wybes. Geboden door Melle Niholt 205 gg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0245r van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 6Spekmarkt WZ205‑00‑00 GGhuis
koperGerrit Willems, gehuwd met
koperAntie Jans
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenRinske Jans
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenhet huis van Syds Wybes
verkoperMelle Niholt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Willems x Antie Jans kopen een huis wz. Spekmarkt. Ten O. de kopers, ten Z. Rinske Jans, ten W. een steegje, ten N. Syds Wybes. Gekocht van Melle Nijholt.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
gebruikerGerrit Willems
opmerkingheeft pro deo versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157v van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrrit Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerrit Willems
gebruikerGerrit Willems
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0212v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Willems


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerGerryt Willems
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-126 Spekmarkt 6wed. Gerrit Willems, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-126Spekmarkt 6huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerGerryt Willems
opmerkingonvermogende


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0048v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Spekmarkt 6Spekmarkt WZ540‑00‑00 CGhuis
koperBaukjen Doedes, weduwe van
koperwijlen Wopke Edsges matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Kuipers
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenFrans Jansen
verkoperAntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Willemsscheepstimmerman
verkoperTrijntie Fockes, gehuwd met
verkoperAlbert Hiddesarbeider
verkoperRinske Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Clases Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukje Doedes wv Wopke Esges, matroos op het Admiraliteit jacht koopt een huis wz. Spekmarkt. Ten O. die straat, ten Z. erven Jan Kuipers, ten W. een steeg, ten N. Frans Jansen. Gekocht van wd. scheepstimmerman Gerrit Willems, Trijntie Fockes x arbeider Albert Hiddes, als moeder van haar kind bij wl. haar 1e man Jan Gerrits, en Rinske Gerrits wv bakker Douwe Clases, voor 540 cg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0032v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaukje Doedes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0100r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Alberts


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0214r van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Alberts


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0154r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Alberts


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0008v van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Alberts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-155 , pag. 81Spekmarkt 6Doede Veer, 31 jaar, gehuwdleeuwarderschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-154, pag. 118Spekmarkt 6Doede Johannes1‑05‑00 cghuis


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 394 van 13 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-188Spekmarkt 6koopaktefl. 550huis op de Spekmarkt F-188
 
verkoperDoede van der Veer
koperHendrik Smith


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Doede van der Veer... 6 jun 1802 HRL, trekveerschipper van HRL. op Leeuwarden vv, transporteert militairen 1807-1808, ovl wijk F-188; huw Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1813; wed. D. vdV. gebruiker wijk F-188; eigenaar is H.J. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Harmen Johannes Smit... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204); H.J.S. ende Antje Isaacs Faber, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-188Spekmarkt 6H J Smith Doede van der Veer wed


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 272 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-188Spekmarkt 6Geertje Jarigs Venhuizen, overleden op 11 maart 1824winkeliersche (Spekmarkt F 188), dochter van wijlen Martje Sipkes, in leven te Loppersum, wed. Doede Johannes van der Veer, in leven trekschipper (zoon van wijlen Johannes Alberts, vruchtgebruik, helft van boedel, vervalt nu aan zijn 2zusters), geen kinderen, zuster van Aafje Jarigs Venhuizen (vrouw van Adam Ulot, metselaarsknecht), schoonzuster van Aukje (vrouw van Meindert Jacobs Messonides, werkman) en Saakje Johannes van der Veer (vrouw van Ymke Clazes Camminga, graanverschieter). Saldo fl. 911,20. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 12 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-188Spekmarkt 6koopaktefl. 1000huis F-188
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperGriettje Sijes (te Noordwolde)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1312Spekmarkt 6wed. Wytze Sjoerds WitteveenHarlingenhuis (50 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 41 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-188Spekmarkt 6Janke Bonnes Stoker, overleden op 5 juni 1833winkeliersche Spekmarkt F 188, wed. Wytze Sjoerds Witteveen, in leven turfschipper, moeder van Sjoerd, idem (wonend in schip zonder vaste woonplaats) en Bonne Wytzes Witteveen, jachtschipper Amersfoort, legaat (beugeltas, oorijzer etc) voor oudste kleindochter Wytske Sjoerds Witteveen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Wopke Douwes van der Mey... geb 1811, huw 1837, huw 1861, ovl 1881; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-188SpekmarkWopke van der Mey28 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
F-188SpekmarkJanke Leeksma25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-188SpekmarkAaltie van der Mey1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Anke Alberts Sluik... huwt met Bonne Wietses Witteveen op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1827 HRL, won HRL, DG, ovl wijk F-188, dv Albert Heyns S, en Abbe Jans Zwart; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-237, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Eelkje Stavengageb 7 mrt 1801 Leeuwarden, ovl 1 mei 1875 HRL, N.H., 1e huwt met Pieter van Vliet, 2e huwt met Johannes Louer, Vst 11 apr 1850 uit Almenum; BS geb en ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-188Spekmarkt 6Johannes Louergeb 9 feb 1797 HRL, ovl 9 mrt 1876 HRL, huwt met Eelkje Stavenga en Antje Jans Tinga, Nederlands Hervormd; BS ovl 1848; 1876 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-188


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1312Spekmarkt F-188Bonne W. Witteveenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1312Spekmarkt F-179Uilke S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1312Spekmarkt 6 (F-179)Jacob de Vrijwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Spekmarkt 6 Jacob de Vrijblikslagerf. 800f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Spekmarkt 6D. de Jongsigarenmaker en aanspreker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Spekmarkt 6G. (Gerrit) Willekes


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Spekmarkt 6rijksmonument 20668
  terug