Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 65b5-133 5-207 F-155F-148


Naastliggers vanSchritsen 65
ten oostenSchritsen 67
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 65
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 65bLiefdessteeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077r van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWopcke Piers


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huyberts


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ [staat: oude zuiderwal]286‑00‑00 GGhuis recht achter het voorgaande verkochte huis
koper provisioneelAernt Foppens
naastligger ten oostenGrietgie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huyberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMaycke Schoester
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085v van 9 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Wopcke Piers


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWopke Piers


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386r van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWopke Piers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0076v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ425‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperFrederick Samuels, gehuwd met
koperTrijntie Salomons
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg in mede-eigendom
naastligger ten oostenGerrit Geerts
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenChristiaen van Voorde
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jacobs te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederick Samuels x Trijntie Salomons kopen een huis, ledige plaats en quotele steeg ten oosten, nz. Schritsen. Ten O. Gerrit Geerts en die steeg, ten W. Christiaen van Voorde. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Jacob Jacobs te Achlum voor 425 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129v van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeddrick Samuels


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrederyck Samuels


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 26vSchritsen 65bFrederick Samuelsf. 6000-00-00


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [staat: Vleesmarkt]100‑00‑00 CGhuis
koper van 1/12Geertie Romckes, weduwe van
koper van 1/12wijlen Hidde Tjirx
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSchritsen en Vleesmarkt
naastligger ten westende kinderen en erfgenamen van wijlen burgemeester Voorda c.s.
naastligger ten noordenPoppe Auckes mr. zeilmaker
verkoperPoppe Auckesmr. zeilmaker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als huurder] Inne Hiddes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen aan de Vleeschmerkt404‑00‑00 GGhuis
koperAegjen Hendrix, weduwe van
koperwijlen Foppe Uiftes
naastligger ten oosten[als huurder] Inne Hiddes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenClaes Upkes briefbesteller
naastligger ten noordende kamer gekogt door Sybe Ottes
verkoperJ. Voordanotaris en fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegjen Hendrix wv Foppe Uyftes koopt een huis nz. Schritsen aan de Vleesmarkt. Ten O. Inne Hiddes, ten Z. die straat, ten W. briefbesteller Claes Upkes, ten N. de door Sybe Ottes gekochte camer. Met overname v.d. goederen die tot de Vleesmarkt behoren. Gekocht van notarius publicus en fiscaal Justus Voorda voor zich en in qlt. voor 101 GG 7 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65bhuis
eigenaarwed. Foppe Uifts
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65bhuis
eigenaarFoppe Uifts
gebruikerwed. Andries Jochems
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [niet vermeld]375‑00‑00 CG5/12 huis
koperInne Hiddes de Vries c.u.
bewonerInne Hiddes de Vries c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAegjen Hendrix
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Poppe Aukes
verkopergelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverden, zoon te Workum
verkoperTrijntie Sleeswijk, moeder te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Hiddes de Vries c.u. kopen 5/12 huis door hen bewoond. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en diept, ten W. Aegjen Hendrix, ten N. erven Poppe Aukes. Gekocht van burgemeester van Workum Arend van Coeverden als gelastigde van zijn moeder Trijntie Sleeswijk aldaar, voor 375 cg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ450‑00‑00 CG1/2 huis
koperburgemeester Inne Hiddes de Vries koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinske Jans
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAeghje Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Aukes
verkoperGilles Sleeswijksmakschipper te Workum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65bhuis
eigenaarAegjen Hendriks
gebruikerAegjen Hendriks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Hiddes de Vries


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230v van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ bij de twee bruggen aan de zonkant van de vleesmarkt680‑00‑00 CGhuis
koperSytse Annes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperSwaentje Reynes
naastligger ten oostenInne Hiddes de Vries
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmerman
naastligger ten noordenSybe Ottes
verkoperAndries Jochums, gehuwd met
verkoperTrijntje Scheltes
ontvanger geldAeghjen Andries, dochter1‑00‑00 CG
verkoperMaertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Annes, mr. scheepstimmerman x Swaentie Reyners koopt een huis nz. Schritsen, omtrent de 2 bruggen. Ten O. Inne Hiddes de Vries, ten Z. de straat, ten W. erven scheepstimmerman Claes Jansen, ten N. de camer van Sybe Ates?. Verkoop incl. alle goederen, ook die tot de Vleesmarkt behoren, behalve de winkel en winkelwaren. Gekocht van Andries Jochums x Trijntie Scheltes en vrijster Mintie Scheltes, voor 680 cg en een rijksdaalder voor mede-verkopers' dochter Aegien Andries.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65bhuis
eigenaarSytse Annes
gebruikerwed. Sytse Annes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ1650‑00‑00 CGhuis
koperDaniel Cristoffels, gehuwd metopzichter
koperAntie Hanses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Jans
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenSytse Annes
naastligger ten noordenSalomon Gerlofs
verkoper van 57/96Sibbeltie Sikkes, weduwe van
verkoper van 57/96wijlen Enne Hiddes de Fries, tesamen met en voogd van hun kinderenkoopman
verkoperSikke Ennes de Fries
verkoperTjerk Ennes de Fries
verkoperTrijntie Ennes de Fries
verkoper van 39/96meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Christoffels koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Berber Jans, ten Z. die straat, ten W. Sytse Annes, ten N. Salomon Gerlofs. Gekocht van Sibbeltje Sikkes wv Enne Hiddes de Vries.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-133Schritsen 65bhuis
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
opmerking[één post met 5-134]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen NZ [niet vermeld]1000‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
koperSjoertje Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenZytse Annes
naastligger ten noordenPoppe Salomons
verkoperde weduwe van Daniel Christoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hendriks Faber x Sjoertje Gerrits kopen deftig huis op de Vleesmarkt, door de verkoper bewoond. Ten O. Jan Kuipers erven, ten Z. de Vleesmarkt, ten W. Zytse Annes, ten N. Poppe Salomons. Grondpacht 1 cg. Overname op taxatie van de inventaris en de goederen die bij de Vleesmarkt behoren, maar niet de goederen van de pruikmakerij en de snuifwinkel. Gekocht van Daniel Christoffels voor hemzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouws nalatenschap voor 1000 gg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Hendriks


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65Schritsen NZ op de Vleesmarkt1051‑00‑00 GGdeftig huis met tuintje
koperhuisman Jacob Pyters, gehuwd met onder Achlum
koperSipkjen Sybrens
naastligger ten oostenDouwe Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLammert Sybrens
naastligger ten noordenJohannes Douwes
verkoperSwaentie Reinders, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Annesmr. scheepstimmerman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0157v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 65bSchritsen [staat: Vleesmarkt]1095‑00‑00 GGhuis
koperClaas Lourens Coster
koperLourens Clasen Coster, vader van de kopervleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenVleesmarkt
naastligger ten westenJacob Pieters Nijboer
naastligger ten noordenPoppe Salomons Builard
verkoperDouwe Hendriks Faber, en als vader en wettige voorstander overdweilwever
verkoperzijn zoon Hendrik Douwes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0257r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Lourens Koster, gehuwd metmr. slager
naastligger ten zuidenJeltje Ulbes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0100r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0214r van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-209, pag. 86Schritsen 65bKlaas Koster


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-207, pag. 123Schritsen 65bClaas Louwrens3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bClaas Lourens Coster... id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. (GAH204); ovl 6 okt 1817, 67 jaar, Mr. Vleeschhouwer, sterfhuis wijk F-155/Schritsen 66, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 65b Klaas Kosterfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-155Schritsen 65bClaas L Koster Claas L Koster slager


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bZwaantje Louwrens Koster... dv Louwrens Klazes K, en Zwaantje Otto Zelle; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1859; sterfhuis wijk F-155/Schritsen 65, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv ... (alles)


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 206 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-155Schritsen 65bZwaantje Lourens Koster, overleden op 6 december 1825vrouw van Jan van der Weide, mr. bakker (Schritsen F 155, erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Klaas-Koster Jans van der Weide (reeds overl. ), kleindochter van wijlen Klaas Louwrens Koster, in leven mr. vleeshouwer (man van wijlen Jeltje Arends Baksma: door haar nagelaten vruchtgebruik vervalt nu). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1314Schritsen 65bJan Sjoerds van der WeidekoekbakkerHarlingenhuis en erf (145 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 12 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-155Schritsen 65bKlaaske Jans van der Weide, overleden op 17 oktober 1832dochter van Jan van der Weide, bakker (Schritsen F 155) en Trijntje Bolman, zuster van minderjarige Hendrika en Albert Jans van der Weide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 237 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-155Schritsen 65bSjoerd Jans van der Weide, overleden op 19 augustus 1834binnenvader geref. diaconiehuis (Groot Kerkhof G 173), vader van Jan, mr. bakker Schritsen F 155 en Eva Sjoerds van der Weide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 68 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-155Schritsen 65bTrijntje Alberts Bolman, overleden op 27 april 1836vrouw van Jan van der Weide, bakker Schritsen F 154/155, moeder van minderjarige Hendrika en Albert Jans van der Weide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bEva Sjoerds van der Weide... vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Weide en Hendrikje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bJan Sjoerds van der Weide... bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jans van der Weyde en Hendrikje Roelofs; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-155Schritsen 65bJan de Haan, overleden op 28 augustus 18392 jr, overleden Vijverstraat F 155. (CzOG nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-155SchritzenJan van der Weide43 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-155SchritzenAlbert van der Weide8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-155SchritzenHendrika van der Weide11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-155SchritzenEva van der Weide40 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-155SchritzenRinske Adema22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1314Schritsen 65bjan sjoerds van der weide100 gl.5.00 gl.7.000 gl.1.00 gl.5.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bAntje Wiglenhuizen... Piers; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-155, wijk H-170; kind: Jan Cornelis van der Feer, geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1811 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-155Schritsen 65bTeuntje Oolgaard... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65A. van der Weideconfiseur


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 65L. van der Weidejongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65L. van der Weide


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65T. Terpstrabanketbakkerij, speculaas, borstplaat, chocolade letters


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 65Anth. de Brocknotarisklerk
Schritsen 65Tj. Terpstrabanketbakker


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiusgoedkoope electrische handelsdrukkerij


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiuselectrische handelsdrukkerij


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39220
Schritzen 65Noord Friesch Expres


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij
SchritsenNoord-Fries Expres Lijndienst789Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij
SchritsenA.J. de Brock789


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 65bR. (Rienk) Bauritius


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij
  terug