Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 74
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 74 5-132 1/2 5-161 F-194 F-185
Naastliggers vanLanen 74
ten oostenLanen 76
ten zuidenSchritsen 63
ten westenLanen 72
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 74Loonsteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Gerryts


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Tiomme Tjeerds


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAeltie Haies


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAeltie Hayes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHaye Tjommes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAeltie Hayes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koper door niaar ratione vicinitatisHans Hendrix executeur110-02-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
geniaarde koperRixtie Harmens, weduwe vankoopvrouw
geniaarde koperwijlen Jan Claessen
huurderJan Jansen Wierdsma met zijn moedermr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Hans Hendrix executeur
naastligger ten westenServaes van Bemen
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Trijntie Sioerds, gehuwd met
verkoper van 1/2Obbe Hansen Bockgrootveerschipper
verkoper van 1/4Cornelis Takeleskoopman
verkoper van 1/4Tiomme Takeleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, executeur, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Rixtie Harmens wv Jan? Claessen Burgerts, een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg naar de Schritsen, en knoopmaker Jan Hendrix, ten Z. het achterhuis van de koper, ten W. Servaas van Beemen, ten N. de Lanen en het diept. Het is verhuurd aan mr. huistimmerman Jan Jansen Wierdsma. Gekocht van Trijntje Sioerds x grootschipper Obbe Hansen Bock voor 1/2, en kooplieden Cornelis en Tiomme Takeles voor 1/2, voor 110 gg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma mr. timmerman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperClaas Jansen c.u.295-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker
naastligger ten zuidenClaes Upkes* briefbesteller
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Beemen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Pyter Elias Rijckart, curator overLeeuwarden
verkoperde kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersmamr. timmerman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-132Lanen 74huis
eigenaarSalomon Fredriks erven
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jansen c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperImmetie Intema ongehuwde dochter550-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
huurderN. N. 16-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix
naastligger ten zuidende verkopers Claes Jansen c.u.
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Bemen
naastligger ten noordenLanen
verkoperClaes Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaImmetie Intema, vrijster, koopt huis zz. Lanen. Ten O. erven Jan Hendrix, ten Z. de verkoper, ten W. wd. Servaas van Beemen, ten N. de Lanen. Gekocht van Claes Jansen.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018r van 24 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYmmetie Intema
naastligger ten westensteeg


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-132Lanen 74huis
eigenaarJane Hiddes cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenImmetje Yntema


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-132 Lanen 74huis
eigenaarInne Hiddes cum soc.
gebruikerInne Hiddes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperAnne Dirks, gehuwd metmr. kleermaker500-00-00 CG
koperGrietje Baukes
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hendriks knoopmaker
naastligger ten zuidenRuird Geerts mr. schoenmaker
naastligger ten westende weduwe van Feite Christiaens
naastligger ten noordenLanen
verkoperEmmetje Intema


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0009v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-132 /2Lanen 74huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Lammerts c.s.
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG
5-132 Lanen 74huis
eigenaarEnne Hiddes c.s.
gebruikerEnne Hiddes c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0009v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0271r van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-132 Lanen 74Lijsbeth en Wemke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
5-132 /2Lanen 74Daniël Christoffels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-132 Lanen 74huis
eigenaarHendrik Pesma
gebruikerLijsbeth Pytters cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
5-132 /2Lanen 74huis
eigenaarDaniël Christoffels
gebruikerDaniël Christoffels
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperDirk Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker600-00-00 CG
koperTyttje Claases
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenH. Pesma procureur
naastligger ten zuidenAntje Claeses
naastligger ten westenJudickjen Joukes
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Dirk Annes, vader vankoster van de Doopsgezinde vergaderplaats
verkoperAnne Dirksmr. kleermakerZaandam


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Jacobs mr. sleefmaker


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Jacobs


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0237v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Johannes, gehuwd metmr. kleermaker465-00-00 GG
koperSjoukje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
huurderDirk Jacobs mr. sleefmaker40-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Paulus
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jacobsmr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Johannes, mr. kleermaker x Sjoukje Jans koopt huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Ten O. Johannes n. n., ten W. Hendrik Poulus, ten N. de Lanen. Gekocht van Dirk Jacobs, mr. sleefmaker.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Cornelis mr. kleermaker


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0255v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Johannes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Johannes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0288r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperGerben Andries, gehuwd metmr. wieldraaier350-00-00 GG
koperGrietje Harmanus
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenGerben Andries mr. wieldraaier
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Johannes, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperSjouwkje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Andries, mr. wieldraaier x Grietje Harmanus koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Michiel Wassenaar en een vrije steeg, ten Z. Michiel Pieters, ten W. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. kleermaker Cornelis Johannes x Sjouwkje Jans voor 350 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0268r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerben Andries


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 74Lanen ZZhuis
 
koperHilbrand Coster, gehuwd metapotheker400-00-00 CG
koperZijke Jager
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenAuke Meinderts
naastligger ten noordenLanen
verkoperGrietje Mulder, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Andries


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHilbrand Coster


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227v van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-161 Lanen 74Hilbrand Coster2-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenT. van Benthem q.q.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Barent Martens van Hoften... 1815, huw 1818, huw 1819, ovl 1821, ovl 1832, ovl 1841, ovl 1854, ovl 1864, ovl 1874; gebruiker van wijk F-194, blikslager, eigenaar is Hilbrand Koster erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Hilbrand Jacobs Koster... Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1805, BS huw 1828, ovl 1836; erven H.K. eigenaar van wijk F-194, gebruiker is Barent M. van Hoften, blikslager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-194Lanen 74Hilbrand Koster ervenBarent M van Hoften blikslager


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-194Lanen 74Barend Martens van Hoften, overleden op 26 februari 1821blikslager (Laanen F 194), man van Jantje Oeges, vader van Geertruida, Barend, Oege, Marten en minderjarige Coenraad, Nancy en Tietje Barends van Hoften (allemeerderjarigen tekenen als 'van Hoften': in akte ' Hoffen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1318Lanen 74Klaas Klazes WassenaarHarlingenuurwerkmakerhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Jetske Jans van der Wal... 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 39 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk F-194; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Klaas Klazes Wassenaar... ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk F-194; VT1839; K.K.W. eigenaar van perceel nr. 1318 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 769, 70 m2, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-194Lanen 74K K Wassenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-194LaanenKlaas Wassenaar38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, horologiemaker
F-194LaanenJetske van der Wal39 jDeinumv, protestant, gehuwd
F-194LaanenKlaas Wassenaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194LaanenJan Wassenaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194LaanenJurre Wassenaar2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194LaanenSjouwkje Wassenaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194LaanenAnna Wassenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-194Lanen 74Johanna Annes Wytsma, overleden op 11 januari 184612 dg (geboren 1/1/1846), overleden Lanen F 194, dochter van Anne Klazes Wytsma, schipper en Janneke Schimmelpenning, zuster van minderjarige Grietje Annes Wytsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Renske Velkers... HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-194Lanen 74Trijntje Postmusgeb jul 1801 Kimswerd, ovl 19 dec 1874 HRL, huwt met Pieter de Vries, (gk), N.H., dv Engele P, en Tietje ... ; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-194, wijk I-003


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1318F-194 (Lanen)Klaas K. Wassenaarwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
F-194Lanen 74Een huis c.a. aan de zuidzijde van de Lanen, in gebruik bij K., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
F-194Lanen 74Een huis c.a. aan de zuidzijde van de Lanen, in gebruik bij K., Wassenaar. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1370..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1318F-185 (De Lanen)Klaas Blavierwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1318Lanen 74 (F-185)Sybrigje de Vries (wed. K. Blavier)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Lanen 74Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 74wed K. Blavier geb. S. de Vrieszonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 74P.Wagenaarkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 74F.J. (Frederik) Koopmans


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 74rijksmonument 20521
  terug