Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 59 5-140 5-203 F-195* F-145
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
gebruikerwed. Servaas van Bemen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-140Schritsen 59huis
eigenaarwed. Servaas van Bemen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-140 Schritsen 59huis
eigenaarFeyte Christiaens
gebruikerFeyte Christiaens
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAnno 1722 insolvent verklaerd


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-140 Schritsen 59huis
eigenaarwed. Feyte Christiaans
gebruikerwed. Feyte Christiaans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 59Schritsendeftige woning
 
koperHendrik Poulus, gehuwd metturfdrager77-07-00 GG
Sjoerdtje Hessels
huurderHessel Jelles 17-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Sybrands
naastligger ten zuidenCornelis Geerts
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenHendrik Poulus
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 61) Hendrik Poulus, turfdrager x Sjoerdtje Hessels koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Lammert Sybrens (Sybrands), ten W. Lolle Kok, ten Z. Cornelis Geerts Krol, ten N. de koper. Gekocht van de Diac. v.d. Geref. Gemeente.


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 59Schritsen NZwoning
 
koperHaaye Jacobs, gehuwd met80-00-00 CG
Sjoerdtje Baukes
naastligger ten oostenMichiel Pieters c.u.
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenGerben Andries
verkoperDouwe Douwesmr. reidmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter 61) Haaye Jacobs x Sjoerdtje Baukes kopen een woning op de Schritsen. Ten O. Michiel Pieters c.u., ten Z. de kopers, ten W. Lolle Jacobs Kok, ten N. Gerben Andries. Geen grondpacht. Gekocht van mr. reidmaker Douwe Douwes voor 80 cg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-203 Schritsen 59Haaye Jacobs0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan... HRL 1794, BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, 1833 ov; eigenaar en gebruiker van wijk F-195, stoeldrayer, 1814. (GAH204); weduwe A.M. v. d. L. eigenaresse van percelen nrs. 1320 en 1321 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Schritsen 59Auke Meinderts van Laan, overleden op 11 december 1824stoeldraaier (Laanen F 195), man van Maike Wiebes Steensma (enige testamentair erfgenaam), broer van Dirk en wijlen Sjoerdje Meinderts van Laan (moeder van Grietje Cornelis, vrouw van Christoffel de Vries). Saldo fl. 314,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1321Schritsen 59wed. Auke Meynderts van LaanHarlingenwieldraaisterhuis (30 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
F-195Schritsen 59Huizinge en wieldraaijerij, met annexen, met de dood ontruimd op de Laanen, weduwe auke meinderts van, laan. Finaal verkocht op 12 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Janke Piebes Schuur... S, en Sjoukje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1842, ovl 1847; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Nicolaas Klok... huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Yefke Douwes Siderius... der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-195LaanenNicolaas Klok53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
F-195LaanenJanke Schuur31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-195LaanenSjouwkie Klok15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenHendrikje Klok13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenMaartie Klok9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenBartje Klok6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenGrietje Klok4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenElisabeth Klok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenYfke D Siderius78 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Schritsen 59Martje Klok, overleden op 23 juli 18402 jr, overleden Kerkstraat F 195. (CzOG nr. 34) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Schritsen 59Janke Piebes Schuur, overleden op 21 juni 184234 jr, overleden Laanen F 195, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 89) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Schritsen 59Bartholomeus Klok, overleden op 31 juli 18422 mnd, overleden Laanen F 195. (Certificaat van onvermogen nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Schritsen 59Gerritje Klok, overleden op 22 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 11 1/4 jr (geboren 1835), overleden Schritzen F 195. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Jeltje van der Wal... met Sijbren Gebel, N.H., Herst. EvL, dv Halbe vdW, en Hotske ... ; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Schritsen 59Sybren A Gebel... der Wal, werkman in 1853, Herst. EvL, zv Andries G, en Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1321F-145 (Schritsen)Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
F-195Schritsen 59Eene woning met gedeeltelijk overdekte plaats . Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 206..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1321Schritsen 59 (F-145)Pieter Wiglemawoonhuis
  terug