Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 57
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 575-1375-1375-202F-151F-144


Naastliggers vanSchritsen 57
ten oostenSchritsen 61
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 55
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 57naamloze steeg ten oosten


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158r van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen vlaswever


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0070v van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166r van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen Cock


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen de Kock


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen Cock


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028v van 26 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jansen de Cocq


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs mr. schoenmaker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Kok


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 105Schritsen 57huis
eigenaarLolle Jacobs wed.
gebruikerHein Rienx
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 68vSchritsen 57huis
eigenaarLolle Jacobs erven
gebruikerHein Rienx
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 57Schritsen NZ op de vleesmerkt317‑00‑00 gghuis
koperAlbert Jellema schooldienaar te Midlum
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
bewonerSchelte Tites
naastligger ten oostenBaukjen Douwes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Lolles
verkoper van 1/4Claeske Lollus Cock
verkoper van 1/4Aeltie Lollus Cock
verkoper van 1/4Jacob Lollus Cock
verkoper van 1/4Grietie Lollus Cock


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio Schritsen 57huis
eigenaarwed. Johannes Jellema
gebruikerJohannes Jellema
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 69rSchritsen 57huis
eigenaarAlbert Jeltema erven
gebruikerDirk Jeppes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 57Schritsen NZ op de vleesmarkt365‑00‑00 gghuis
koperJacob Lolles Kok c.u.mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
huurderWierd Dirks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Feite Christiaans
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJarig Claver
naastligger ten noordenJacob Lolkes Kok
verkoperJohannes Jellemapredikant te Makkinga
verkoperSybren Jellema te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Lolles Kok, mr. schoenmaker, koopt huis nz. Schritsen op de Vleesmarkt. Ten O. wd. Feite Christiaans, ten Z. de straat en diept, ten W. Jarig Claes?, ten N. de koper. Gekocht van Johannes....?, ds. te Makkum....?, voor 365 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-137Schritsen 57Hans Jansen, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 69rSchritsen 57huis
eigenaarJacob Lolles
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 70rSchritsen 57huis
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerHans Janzen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0167v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Lolles c.s.
naastligger ten westensteeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Kok


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-137 , folio 70rSchritsen 57huis
eigenaarJacob Lolles wed.
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0196v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-202 , folio 126rSchritsen 57huis
eigenaarLolle Kok
gebruikerSipke Hendriks
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten01‑14‑08 cg
huurwaarde totaal36‑05‑08 cg
aanslag huurwaarde06‑11‑14 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-202 , folio 126rSchritsen 57huis
eigenaarLolle Kok
gebruikerSipke Hendriks
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑17‑08 cg
huurwaarde totaal46‑03‑08 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑14 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-202 , folio 127rSchritsen 57huis
eigenaarLolle Kok
gebruikerSipke Hendriks
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑17‑08 cg
huurwaarde totaal46‑03‑08 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑14 cg
grondpacht vanLolle Kok
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑04‑08 cg
aanslag grondpacht00‑01‑04 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0112v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0133v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Jacobs Kok


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 57Schritsen NZ op de Vleesmarkt251‑00‑00 cghuis
koperFolkert Jans, gehuwd metvarensgezel
koperAntje Jans Reidmaker
naastligger ten oostensteegje met uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWytze Heins
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Lolle Jacobs
verkoperLolle Jacobs, weduwnaar van
verkoperwijlen Maaike Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-202 , pag. 123Schritsen 57Folkert Jans 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Gerrit H Vellingaeigenaar van wijk F-151; gebruiker Pieter Gerrijts Vellinga, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Pieter Gerryts Vellingagebruiker wijk F-151, schipper; eigenaar is Gerrit H. Vellinga, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-151Schritsen 57Gerrit H VellingaPieter Gerryts Vellingaschipper


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 171 van 17 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57koopaktefl. 300huis F-151
 
verkoperHille Gerrits Vellinga
koperPieter Gerrits Vellinga


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 189 en 1 van 28 dec 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57provisionele en finale toewijzinghuis op de Schritsen noordzijde F-151
 
verkoperPieter Gerryts Vellinga (te Bolsward)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 204 en 222 van 4 dec 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57provisionele en finale toewijzingfl. 130huis F-151
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperJohannes Leenderts Stuff


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1323Schritsen 57Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. van Thomas Bakker Harlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Jelle Jelles Agema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk F-151; VT1839; geb 28 apr 1787, ged 13 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske Romkes Lanting; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-151Schritzen52 jbaardscheerderHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49034 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 196 van 8 okt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-151Schritsen 57koopaktefl. 275huis op de Schritsen F-151
 
verkoperThomas Baukes Bakker
koperMartinus Thomas van Slooten


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1323Schritsen 57 M van SlootenHarlingeneen woonhuis gesloopt en verbouwd tot een winkel, verbonden aan zijn pakhuis


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-151Schritsen 57Jacoba van der Gaast... ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1323Schritsen F-151Johannes Schrage pakhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 27 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-151Schritsen 57Een pakhuis en erf aan de Schritsen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Provisioneel verkocht op 8 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-151Schritsen 57Een pakhuis en erf aan de Schritsen, eigenaar de heer J.H.H., Scholte. Finaal verkocht op 22 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Van der Hoek te Minnertsga. Waarop geboden is f. 597.


1876 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 57, HarlingenSchritsen 57Westerhof, Anna'Den 7 Maart 1867
heeft
ANNA WESTERHOF
de eerste steen aan
dit gebouw gelegd.'
Gevelsteen in 1993 gerestaureerd door steenhouwerij De Vries.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3970Schritsen F-144 Bernardus Westerhof woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3970Schritsen 57 (F-144)Bernardus Westerhof (te Leeuwarden)woonhuis


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21335
Schritsen 57Sjouke Vellinga


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22180
Schritsen 57Sjouke Vellinga


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 57S. Vellinga877Taxibedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 57A.M. (Anna) Lendemeijer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 57rijksmonument 20655


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3970Schritsen 57


2023
0.11315512657166


  terug