Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 68 5-142 5-164 F-197 F-188
Naastliggers vanLanen 68
ten oostenLanen 70
ten westenLanen 66
ten noordende Lanen


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-142Lanen 68huis
eigenaarwed. Ruird Tieerds
gebruikerGerrit Aleffs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-142Lanen 68huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerArent Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 68huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerSybe Reins vrouw
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 68huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerHans Jansen
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-142 Lanen 68Pieter Eelkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 68huis
eigenaarPytter Eelkes
gebruikerPytter Eelkes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-164 Lanen 68Sipke T Blok1-00-00 CGstond: sybren lolkes wed


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-197Lanen 68Gereformeerde Diaconie Namle Oepkes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1328Lanen 68Hervormde DiaconyHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-197Lanen 68Oentje Thomas Oosterhof... 1811; 1822 hu, huw 1834, ovl 1849; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-197; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-197LaanenCentie Oosterhof54 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, winkeliersche


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1328F-197 (Lanen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1328F-188 (De Lanen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1328Lanen 68 (F-188)Hendrikus Oswaldwoonhuis
  terug