Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 455-1505-1505-196F-145F-139


Naastliggers vanSchritsen 45
ten oostenSchritsen 47
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 43
ten noordenLanen 54


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0465r van 21 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0334v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rutten


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Rutten


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026r van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRogier Jansen


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRogier Jansen de Coocq


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoppe Foppes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041r van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Foppe Foppes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 45Schritsen NZ [staat: ZZ]655‑20‑00 gghuis
koper door niaarSioerd Pytters volle susterling van de verkoperwaagmeester
huurder voor 1 jaarN. N. 48‑00‑00 gg
geniaarde koperLolcke Obbeswijdschipper
naastligger ten oostenPytter Jetses
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Schritsen [staat: straat]
naastligger ten westenJan Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Foppeswijdschipper


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 45Schritsen NZ512‑00‑00 gghuis
koperPytter IJsbrandts, gehuwd metwijdschipper
koperMaycke Symens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJan Wybrandts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pieters, gehuwd methavenmeester
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter IJsbrands


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter IJsbrands


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 107Schritsen 45huis
eigenaarPieter IJsbrandts wed.
gebruikerBaucke Hiddes
gebruikerRebecca Hendrix
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 69vSchritsen 45huis
eigenaarPieter IJsbrandts wed.
gebruikerBaucke Hiddes cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerBauke Hiddes cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Doekles schipper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0081r van 2 mrt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wybrens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 70rSchritsen 45huis
eigenaarHessel Doekles
gebruikerHessel Doekles
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHessel Doekles


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-150Schritsen 45Hessel Doekles, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 70rSchritsen 45huis
eigenaarHessel Doekles
gebruikerHessel Doekles
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 71rSchritsen 45huis
eigenaarPyter Lensius
gebruikerGrytje Sikkes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Lensius


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 45Schritsen NZ980‑00‑00 cghuis
koperBonne Teunis, gehuwd metschipper
koperEttje Hendriks
huurderJohannes Damen c.u.trompetter
naastligger ten oostende kinderen van Trijntje Sipkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenFocke Gerbens
naastligger ten noordenJan Harmens
verkoperPyter Lensius, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTrijntje Symons Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonne Teunis, schipper x Ettje Hendriks kopen een huis nz. Schritsen, bewoond door trompetter Johannes Damen c.u. Geen grondpacht. Ten O. de kinderen van Trijntje Sipkes, ten Z. de Schritsen, ten W. Focke Gerbens, ten N. Jan Harmens. Gekocht van mr. chirurgijn Pyter Lensius x Trijntje Simons Persijn voor 980 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFokke Gerbens


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 45Schritsen NZ1030‑00‑00 cghuis
koperJan Yemes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperLijsbeth Cornelis
naastligger ten oostenEsger Jans n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenFocke Gerbens
naastligger ten noordends. E. Eelcoma
verkoperBonne Teunis, gehuwd met
verkoperEttje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yemes [de Groot], mr. scheepstimmerman x Lijsbeth Cornelis koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Fonger? Jans, ten Z. de straat, ten W. Focke Gerbens, ten N. ds. E. Eelcoma. Geen grondpacht. Gekocht van Bonne Teunis x Ettje Hendriks.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-150 , folio 71rSchritsen 45huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerJan Yemes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Yemes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-196 , folio 125vSchritsen 45huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerJan Yemes
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-196 , folio 125vSchritsen 45huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerJan Yemes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Yemes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-196 , folio 126vSchritsen 45huis
eigenaarJan Yemes
gebruikerJan Yemes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
opmerkinghieronder beklemd een gedeelte van no. 5-170


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-200, pag. 85Schritsen 45Jan Yemes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-196 , pag. 122Schritsen 45Jan Yemes wed.1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 54, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYeme de Groot


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Jan Ymes de Groot... 1800 nog een 1/4 part voor 1200 Caroliguldens; (geen boeknr vermeld); erven J. IJ. dG. eigenaar van wijk F-145, gebruiker is IJede de Groot wed., Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, 1814. (GAH204); Hendrik Norbruis ende ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Pieter Abrahams Brouwer... van IJde Bakker 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1832; medegebruiker van wijk F-145, wijnwerker; medegebruiker wed. IJeme de Groot; eigenaar is Jan IJemes de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Yme de Grootovl voor 1815; wed. IJ. dG. gebruiker van wijk F-145, medegebruiker is Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, eigenaar is Jan IJemes de Groot, 1814. (204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-145Schritsen 45erven Jan Yemes de Grootwed Yeme de Groot
F-145Schritsen 45erven Jan Yemes de GrootPieter Abrahams Brouwerwijnwerker


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 200 en 215 van 23 jun 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45provisionele en finale toewijzingfl. 382huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperElisabeth Barends Overberg
koperJan van der Heide
koperServaas van Beemen


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 271 van 14 aug 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 550huis op de Schritsen F-145 [staat: F-146]
 
verkoperJan van der Heide
verkoperServaas van Beemen
koperJacobus Oosterbaan


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 233 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-145Schritsen 45Jacobus Jacobus Oosterbaan, overleden op 9 maart 18215 mnd, zoon van Jacobus Oosterbaan, bakker (Schritsen F 145) en Petronella Leurs, broer van minderjarige Boudewina en Ahasuerus Jacobus Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 5 jun 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 800huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperTiemen Ruurds Schaap


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1339Schritsen 45Timoteus Schaap bakkerHarlingenhuis en erf (166 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Willem Goldwijk... BS huw 1819, ovl 1847, GJ1969 bl 79; oud 55 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk F-145; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-145SchritzenWillem Goldewijk55 jAmersfoortm, rooms katholiek, gehuwd
F-145SchritzenTrijntie Eirolus55 jIJlstv, protestant, gehuwd
F-145SchritzenDirk Goldewijk18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-145SchritzenWillempje Goldewijk15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 134 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-145Schritsen 45Klaaske Barteles van der Meer, overleden op 21 augustus 18425 mnd, overleden Schritzen F 145, dochter van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, zuster van minderjarige Catharina en Hendrik Barteles van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 430 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-145Schritsen 45Willem Barteles van der Meer, overleden op 3 september 18437 mnd (geboren 15/1/1843), overleden Schritzen F 145, zoon van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, broer van minderjarige Catharina-Margarietha (5 jr) en Hendrik Barteles van der Meer (3 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-145Schritsen 45Atze van Eeken, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 7 dg (geboren 12/4/1847), overleden Kerkstraat F 145. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1339Schritsen F-145wed. Douwe Tj. de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3910Schritsen F-139 Doede van der Werf woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3910Schritsen 45 (F-139)Sikke Flukswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 45B. Nieuwenhuistimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 45R.H. (Richardus) Zeinstra


2023
0.1053512096405


  terug