Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 415-1525-1525-194F-143F-137


Naastliggers vanSchritsen 41
ten oostenSchritsen 43
ten zuidende Schritsen
ten westende Woudemansteeg
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 41Woudemanssteeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0158v van 22 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Haayes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0158v van 22 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41achterWoudemansteeg OZ100‑00‑00 ggkamer
koperMary Heeres, weduwe van
koperwijlen Sipke Foppes
verpachter grondN. N. 0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Haayes
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDoede Jacobs
verkoperStoffel Syoerdts, gehuwd met
verkoperMary Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarij Heeres wv Sipcke Foppes, koopt kamer in de Woudmans steyge. Ten N. Doed Jacobs, ten Z. Antie Haayes. Grondpacht 4 1/2 st. Gekocht van Stoffel Sjoerdts x Marij Gijsberts voor 100 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41Schritsen NZ212‑24‑00 gg1/2 huis of twee kamers
koperJacob Wytses, gehuwd met
koperBauck Martens
naastligger ten oostenJelis Pieters Mesdach
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: diept]
naastligger ten westen [overkant steeg]Botte leertouwer
naastligger ten noordenAeltie Meinerts
verkoperPieter Martens, gehuwd met
verkoperJantyen Emes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0334v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Pieters


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Marten Pyters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0085v van 26 nov 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41Jan Woudmanssteeg OZ op de Schritsen150‑00‑00 cghuis
koperJetske Reins, weduwe van
koperwijlen Marten Heeres
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Wytses zwager van de koper


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023v van 1 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41Jan Woudmanssteeg OZ achter de Lanen, op de hoek van de242‑24‑00 gghuis
koperHendrick Pieters, gehuwd met
koperAtke Meinerts
naastligger ten oostenJacomijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelis Mesdagh
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: de Herenstraat en het diept]
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg
naastligger ten westen [overkant steeg]het huis bewoond door Botte leertouwer
naastligger ten noordende kamer van Mary Heris
verkoperClaes Alberts, gehuwd metslotmaker
verkoperAnke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pieters x Atke Meinerts (?) kopen huis op de hoek van de Jan Woudmanssteeg, achter de Lanen, nz. Schritsen. Ten O. Jacomijntje wv Jelis [Gilles] Mesdagh, ten Z. de straat en diept, ten W. leertouwer Botte en de Woudmanssteeg, ten N. de camer van Marij Heris. Gekocht van slotmaker Claes Alberts x Anke Martens voor 242 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Epes c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0174v van 23 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenweduwe Aeltie Meinnerts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0174v van 23 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41achterWoudemansteeg OZ350‑00‑00 ggkamer
koperAeltie Meinnerts, weduwe van
koperwijlen Roeleff Lubberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 cg
naastligger ten oostenEllert Jansen
naastligger ten zuidenweduwe Aeltie Meinnerts
naastligger ten westenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Doedes
verkoper van 1/2Jan Dirxen c.u.
verkoper van 1/6Berber Sybrens, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Wybe Melles
verkoper van 1/6Mayke Sybrens
verkoper van 1/6Rein Lolckes, gehuwd met
verkoper van 1/6Trijntie Sipckes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoelyff Lubberts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Simon Grettinga apotheker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0093v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 41Schritsen NZ636‑00‑00 gghuis met een tuintje erachter
koperdr. Nicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor
koperGrietie Reyers
huurder benedenCornelis Gerrits mr. schoenmaker26‑00‑00 gg
naastligger ten oostenWybren Jansen mr. kleermaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenJan Jansen
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Akker, med. dr. x Grietie Reyers koopt huis met tuintje erachter, nz. Schritsen. Ten O. mr. kleermaker Wybren Janzen, ten Z. de straat, ten W. de Woudmansteeg, ten N. Jan Jansen. Gekocht van (de crediteuren van) wl. apotheker Symon Grettinga.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Acker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNicolaus Akker c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 107Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker
gebruikerTyte Blinxma
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 70rSchritsen 41huis
eigenaardr. Acker
gebruikerdr. Acker
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker erven
gebruikerwed. burgemeester Kimstra
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 70vSchritsen 41huis
eigenaardr. Akker erven
gebruikerAnttie Kimstra cum soc.
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-152Schritsen 41Wytse Cornelis, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 70vSchritsen 41huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde31‑00‑00 cg
gebruikerwed. Jan Codirx
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 71vSchritsen 41huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerdr. Acker
huurwaarde31‑00‑00 cg
gebruikerdr. Acker
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0036r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. B. Jelgersma c.s.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-152 , folio 71vSchritsen 41huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerJohannes van Haaren wed.
huurwaarde31‑00‑00 cg
gebruikerJan Coederk wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-194 , folio 125vSchritsen 41huis
eigenaardr. Jelgersma
gebruikerDirk Nannes
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerTijs Johannes
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
af: lasten03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal71‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Jelgersma


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenB. Jelgersma e.a.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-194 , folio 125vSchritsen 41huis
eigenaarburgemeester Jelgersma wed.
gebruikerTh. Dijkstra
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal86‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Schelwald c.u.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-194 , folio 126vSchritsen 41
eigenaarburgemeester Jelgersma nom.ux.
gebruikerJ.B. Zegers
huurwaarde65‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal61‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑10 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. Jelgersma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-194 , pag. 122Schritsen 41Nicolaas Jelgersma 3‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Jan Adrianus Paulus Strobandgeb 18 jun 1808 HRL, ged 12 jul 1808 HRL, ovl 23 mrt 1812 HRL, N.H., ovl wijk F-143, zv Hendrikus S, en IJda Jacoba Zaal; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albertus Hermanus Rasschen... 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Thomas Johannes Smit... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1814, ovl 1826, huw 1828, ovl 1833, huw 1843, ovl 1860; gebruiker van wijk F-143, schipper; eigenaar is A. Rasschen q. q., 1814. (GAH204); kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-143Schritsen 41A Rasschen qqThomas Johannes Smitschipper


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 179 en 183 van 16 okt 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-143Schritsen 41provisionele en finale toewijzingfl. 510huis F-143
 
verkoperBerend Oorthuis
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1341Schritsen 41Albert Stuur houtkoperHarlingenhuis en erf (138 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albert Harms Stuur... bruid. wonende te HRL, 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schoonbroeder vd bruidn, 1819, ovl wijk F-143, zv Harmen Gerrits S, (gk), en Grietje Alberts Jonker; BS geb 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1831, huw ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Joukje Sjoerds Wiarda... HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Albert Stuur op 1 nov 1832 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk F-143, dv Sjoerd Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-143Schritzen58 jzeehandelaarN. Pekel Am, protestant, gehuwd
F-143Schritzen45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-143Schritzen22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143Schritzen25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1341Schritsen F-143Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3969Schritsen F-137 Hugo Leonardus Molenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3969Schritsen 41 (F-137)Johan Christiaan Schuilwoonhuis


1906 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50088 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2780 van 3 dec 1906
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 41koopaktefl. 3200huis aan de Schritsen nummer 41
 
verkoperAntje Bloembergen (wv Johan Christiaan Schuil)
koperCornelis Gerrits Molenaar


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 41J. Haitsma-
Schritsen 41A. Haitsmabetonfabrikant


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 41T. (Thomas) Wiersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 41rijksmonument 20652


2023
0.086028099060059


  terug