Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Woudemansteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Woudemansteeg 2 5-177 5-193 F-142* F-199
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0162r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ [staat: op de Schritsen in de Leertouwerssteeg]kamer
 
koperJacob Frans schoenmaker 86-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Jacobs Woudman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Frans schoenmaker
verkoperJan Jacobs Woudman
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de Leertouwerssteeg


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100r van 18 apr 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ [staat: Jan Woudmanssteeg]huis, strekkende tot het huis vd verkopers
 
koperPieter Cornelis, gehuwd met260-00-00 GG
koperJancke Gosses
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidende loods van Botte leertouwer
naastligger ten westenHylcke koekenbakster
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.dr. Suffrido ab Hannya, curator overraad Hof van Friesland
verkoper van 1/2Jantie Conings
verkoper van 1/2Cornelis Conings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Cornelis x Jancke Gosses kopen een huis in Jan Woudmans steech. Ten O. de steeg, ten Z. de loods van leertouwer Botte, ten W. koekenbakker Hylcke. Geen grondpacht. Gekocht van (mede raad-ordinaris in het Hof van Friesland doctore Suffrido ab Hannya als curator over) Jantien Conings voor 1/2, en van Cornelis Conings voor hemzelf voor 1/2, voor 260 gg.


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZ tussen de Lanen en Schritsenwoning
 
koperLubbert Lubberts 400-00-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenAntie Sybes lakenkoopster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen bakker
verkoperJancke Bottes, weduwe vanAmeland
verkoperwijlen Jacob Martens


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Woudemansteeg 2Woudemansteeg WZhuis
 
koperEelcke Lieuwes c.u.timmerman150-00-00 GG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWybe Fransen
verkoperLubbert Lubberts


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarwed. Tierk Hiddes
gebruikerwed. Tierk Hiddes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-177Woudemansteeg 2huis
eigenaarObbe Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Woudemansteeg 2huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerdr. Visser
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Woudemansteeg 2huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerwed. Jan de Groot c.s.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-177 Woudemansteeg 2Geert Steenfeld, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Woudemansteeg 2huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-193 Woudemansteeg 2Doopsgezinde Gemeente3-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Woudemansteeg 2Jan Meyer... eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-142Woudemansteeg 2Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1347Woudemansteeg 2Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Woudemansteeg 2Elisabeth Kochoud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-142SchritzenCornelius van Ende24 jLeerm, protestant, gehuwd, winkelier
F-142SchritzenElisabeth Koch34 jBondav, protestant, gehuwd
F-142SchritzenCristina van Ende1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-142SchritzenElsje Weidema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-142Woudemansteeg 2Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
adressoortbedraggebruik
F-142Woudemansteeg 2prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 736huis F-142
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperDirk Douwes de Jong


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1347F-199 (Woudemansteeg)Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
F-142Woudemansteeg 2Een huis in een steeg achter de Schritsen, in huur bij J., Haaksma. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 577..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
F-142Woudemansteeg 2Een huis, waarin winkelnering . Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 302..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1347Woudemansteeg 2 (F-199)Theodorus H. Keijzerwoonhuis
  terug