Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 425-1615-1615-176F-210F-202


Naastliggers vanLanen 42
ten oostenLanen 44
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 40
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 42naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154v van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reynsck Douwes
naastligger ten noordendrie andere kamers


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154v van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42achterLanen ZZ00‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Reynsck Douwes 0‑02‑00 cg
bewonerwijlen Dirck Bartelkalkbeslager
naastligger ten oosten*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMathijs Goverts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reynsck Douwes
naastligger ten noordendrie andere kamers
verkoperde stad Harlingen armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de armen alhier een kamer achter het huis van de erfgenamen van Reynsck Douwes zz Lanen, met vrije in- en uitgang van de steeg. Ten O. [niet ingevuld], ten W. Mathijs Goverts, ten N. drie andere kamers. Grondpacht 2 st aan de erfgenamen van Reynsck Douwes.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 10 jan 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ200‑00‑00 gghuis
koperCornelis Dircx, gehuwd met
koperSyts Dircx
naastligger ten oosten [staat: westen]Hendrick Jans koekbakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]Mathijs Goverts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Keympes, gehuwd met
verkoperwijlen Reynsce Douwes [staat: Reyners]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dircx x Syts Dircx kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Mathijs Everts, ten W. koekenbakker Hendrick Piers.. Gekocht van erven Reyner Keympes x Reynsck Reyners, voor 200 GG.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0141r van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Dircks


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0141r van 23 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42achterLanen ZZ in een steeg48‑00‑00 ggkamer
koperMary Harmens, erfgenaam van haar moeder
koperwijlen Anna Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Dircks
eerdere eigenaarwijlen burgemeester Hilbrant Hendricks
erflaterwijlen burgemeester Anna Willems


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022r van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 42achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022r van 3 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42achterLanen ZZ in een steeg45‑00‑00 ggkamer
koperLubbert Gerryts, gehuwd met
koperKuniera Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks
verkoperBinnert Binnerts, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperMary Harmens te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLubbert Gerryts x Kuniera Cornelis


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0002r van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLubbert Gerryts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0210r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218r van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbert Schoemaekers steeg


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ1375‑00‑00 gghuis
koperPieter Everts, gehuwd met
koperNieske Pybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
naastligger ten oostenPieter Cornelis bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet nagelaten huis van dr. Wiaerda
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperKnierke, weduwe van
verkoperwijlen Lubbert Gerrits


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Everts


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 23rLanen 42Pytter Ewertsf. 12000-00-00


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerryt Baniers Middachten


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100r van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ525‑00‑00 cghuis
koperHein Freerx, gehuwd metmr. huistimmerman
koperYdtie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
naastligger ten oostenAtse Hiddes
naastligger ten zuidenGrettinga bouwmeester
naastligger ten westenJan Dirx metselaar
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Philippus Lucas, curatorkoopman onder de klokslag van Arum
verkoper q.q.Dirk Clases Wassenaar, curatoren over te Zaandam
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 108Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 70vLanen 42huis
eigenaarHein Freerks
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio Lanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335v van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Freerks, gehuwd methuistimmerman
naastligger ten westenTrijntje Jans


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 71rLanen 42huis
eigenaarHein Freerks
gebruikerHein Freerks
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ1087‑10‑00 cghuis
koperburgerhopman Sybout Buma mr. zilversmid
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
toehaakeen ronde zilveren theebus van 30-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Keimpe Hoites
naastligger ten zuidenHarmanus van der Geest
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten noordenLanen
verkoperHein Freerks, gehuwd metmr. timmerman
verkoperYtje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibout Buma, hopman en mr. zilversmid koopt huis zz. Lanen. Ten O. de burger-vaandrig Keimpe Hoites, ten Z. Harmanus v.d. Geest, ten W. mr. metselaar Dirk Jansen, ten N. de straat. Gekocht van mr. timmerman Hein Freerks x Ytje Jans.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-161Lanen 42Sybout Buma, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 71rLanen 42huis
eigenaarhopman Buma
gebruikerhopman Buma
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-161, fol. 96vLanen 42Sybout Buma , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderensilversmid, mr.48:7:00 cg8:1:00 cgbestaet heel wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybout Buma


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Sybout Buma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 72rLanen 42huis
eigenaarhopman Buma
gebruikerhopman Buma
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Syboud Buma


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybout Buma


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybout Buma


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0204v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHoite Keimpes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 72rLanen 42huis
eigenaarhopman Buma
gebruikerhopman Buma
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 123vLanen 42huis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 123vLanen 42huis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikerFonger Jansen
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑04 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibout Buma


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0227r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-176 , folio 124vLanen 42huis
eigenaarTj. J. Grevelink
gebruikerEilert Faber
huurwaarde44‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ350‑00‑00 cghuis
koperPieter Minnes mr. timmerman
huurderJohannes A. Vikerman opzichter te Franeker 42‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik J. Smith
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sipke van Slooten
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jouke H. Olinjus, gelastigde van
verkoperTjerk Greveling, gehuwd metveenbaas te Sint Johannesga
verkoperSiboutje Buma van Hasenhoek


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 42Lanen ZZ420‑00‑00 cghuis
koperHarmen Homeulen, gehuwd metkoopman
koperGeertje Andries
bewonerMinne Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jans Smith
naastligger ten westende weduwe van wijlen S. van Slooten
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Minnesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Homeulen, koopman x Geertje Andries Schermer koopt een huis met alle goederen, zz. Lanen, verhuurd aan Minne Pieters. ten O. een steeg, ten W. wd. J.(Y.?) van Slooten, ten Z. Hendrik Jans Smit, ten N. de Lanen en diept. Gekocht van Pieter Minnes, mr. timmerman, voor 420 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Homeulen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0164v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenH. Homeulen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-176 , pag. 120Lanen 42Harmen Homeulen 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-210Lanen 42Harmen Homeulen... van wijk D-092, gebruiker is Hendrik Homeulen, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 42H. Homeulenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-210Lanen 42Harmen HomeulenHarmen H Homeulenkoopman


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-210Lanen 42provisionele en finale toewijzingfl. 791huis op de Laanen F-210
 
verkoperJetske Burgers (wv Hendrik Hoogmolen)
verkoperMargaretha Hoogmolen
verkoperHermanus Hovenier
koperHermanus Hovenier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1351Lanen 42Hermanus Hovenier timmermanHarlingenhuis en erf (136 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-210Lanen 42Betje W Slotoud 39 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk F-210; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-210Lanen 42Marius Vredenburgoud 43 jaar, geb Doesburg en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-210; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-210Lanen 42M B Vreedenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-210LaanenMarcus Vreedenburg43 jkoopmanDoesburgm, israëliet, gehuwd
F-210LaanenBetje Wolf Slot39 jSchiedamv, israëliet, gehuwd
F-210LaanenSamuel Vreedenburg9 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenBenjamin Vreedenburg6 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenAbraham Vreedenburg2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenBeeltie Vreedenburg11 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenSchoontie Vreedenburg7 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenRegiene Vreedenburg4 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenMozes Benj. Vreedenburg20 jkoopmanDoetinchemm, israëliet, ongehuwd
F-210LaanenAnna van Hoeve24 jdienstbaarFranekerv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 153 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-210Lanen 42Mietje Marcus Vreedenburg, overleden op 2 februari 18408 dg, overleden Laanen F 210, dochter van Marcus Benjamin Vreedenburg, koopman en Betje Wolf Slot, zuster van minderjarige Beeltje, Samuel, Schoontje, Benjamin, Rogina en Abraham Marcus Vreedenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 461 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-210Lanen 42Marcus Benjamin Vredenburg, overleden op 17 juli 184349 jr, geboren Dokkum 13/6/1794, man van Betje Slot, winkeliersche Laanen F 210, vader van minderjarige Bellan, Samuel, Schoontje, Benjamin, Regina en Abraham Marcus Vredenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 584 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-210Lanen 42Betje Samuel Slot, overleden op 4 maart 184742 jr, geboren Schiedam, overleden Lanen F 210, wed. Marcus Benjamin Vredenburg, moeder van minderjarige Beele, Samuel, Schoontje, Benjamin, Regina, Abraham en Martina Marcus Vredenburg (voogd is Klaas Hilbrands Feitsma, veeschatter). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-210Lanen 42Atje de Vriesgeb 1796 prov, arbeidster, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1351Lanen F-210Frederik Langenhorst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1351De Lanen F-202 Sjoukje Wassenaar wed. Klaas W. Leeksmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1351Lanen 42 (F-202)Wopke van der Meij (Wzn.)woonhuis


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3315
Lanen 42Klaas Hondema


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4647
Lanen 42Symen Stienstra


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 42A. Hondemahoutzager
Lanen 42K. Hondemaschoenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 42H.J. (Herman) Flinker


2023
0.087762117385864


  terug