Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 29 5-172 5-189 F-137 F-131
 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerBaucke Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerwed. Simen Minnes cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerHaye Annes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-172 Schritsen 29huis
eigenaarAntie Schiere
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-172 Schritsen 29Anskjen Andles, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker282-00-00 GG
naastligger ten oostenJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten noordenRomke Jans kleermaker
verkoperAndries van Zeegen, erfgenaam vanschipper (trekveer-)Dokkum
Anskjen Andeles Hiddinga


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman287-05-00 CG
huurderAndries Onsman c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jetze Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erven van vroedsman A. Wijngaarden
naastligger ten noordende erven van vroedsman A. Wijngaarden
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vanschipper op Leeuwarden (trekveer-)
wijlen Jetze Jelleskoopman


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 29Schritsen NZhuis
 
koperAndries Onsman, gehuwd met135-10-00 CG
Grietje Arjens Brouwer
huurderRienk Wybes
naastligger ten oostenJohannes Beerends
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erven Wijngaarden
naastligger ten noordenWybren Broers
verkoperWybren Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Harmens x Elisabeth Mollema koopt het huis. Ten O. Stinstra, ten W. wd. Syds Schaaff, ten Z. de Lanen. Gekocht van Tjepke Gratama, namens zijn broer prof. Seerp Gratama.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-189 Schritsen 29Andries Onsman1-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Andries Onsman... 1806, 1811, BS ovl 1819, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1853, reg attdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-137, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Eva Andries Onsman, geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-137Schritsen 29Andries Onsman Andries Onsman sjouwer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 136 en 139 van 21 dec 1825
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele en finale toewijzingfl. 198huis F-137
 
verkoperSybrand Lazes Spannenburg
koperMintje Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1356Schritsen 29Andries OnsmanHarlingenhuis en erf (42 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-137Schritsen 29Maria Sweris Oldendorp, overleden op 14 januari 1832overleden Makkum, vrouw van Sybren Anes van der Werf, buitenschipper Schritsen F 137, moeder van minderjarige Anne en Sijke Sybrens van der Werf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Arjens Brouwer... 1811 BS ovl 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-160; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-137; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Janneke Gerrits Rietveld... 16 mei 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Frans Ludinga op 28 apr 1835 HRL, baakster 1867, N.H., ovl wijk F-137, dv Gerrit R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-137SchritzenGrietje A Brouwer73 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Geertje Wyma... ongehuwd, N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-137Schritsen 29Grietje Aukes de Boer... de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356F-137 (Schritsen)Maria Dornwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29provisionele toewijzingfl. 433huis F-137
 
verkoperJan Hubertus van Droge
provisioneel koperEelke Bootsma (te Almenum)


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 184 van 6 dec 1873
adressoortbedraggebruik
F-137Schritsen 29koopaktefl. 450huis F-137
 
verkoperAdam Kraft (te Franeker)
koperAlbertus van der Schoot
koperKlaas Leeksma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356F-131 (Schritsen)Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1356Schritsen 29 (F-131)Albertus van der Schoot (en Cons.)
  terug