Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jekelsteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Jekelsteeg 26-ong 6-ong F-218F-210


Naastliggers vanJekelsteeg 2
ten oostende Jekelsteeg
ten zuidenSchritsen 19
ten westenSchritsen 17
ten noordenLanen 28


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172r van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Jans


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeek


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0238r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0355r van 11 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Eelkes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Eelkes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 2Schritsen en Lanen wijk F-218, tussen203‑00‑00 CGhuis
koperYde Hendriks, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Douwes
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenCornelis van der Veer
naastligger ten westenEelke Leyenaar
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Jans
verkoperDieuwke Johannes, gehuwd met
verkoperJelle Boomsmakoopman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-218Jekelsteeg 2Trijntje Minnesgeb 1748 Dokkum, ovl 16 nov 1813 HRL; wijk F-218; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-218Jekelsteeg 2Yde Hendriks Mooyman... BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1831, ovl 1834; zie ook: IJde Hendriks Mooy; eigenaar en gebruiker van wijk F-218, timmerknegt, 1814. (GAH204); Y.H.M. eigenaar van perceel nr. 1372 te HRL, scheepstimmermansknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-218Jekelsteeg 2IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 70 van 2 mei 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-218Jekelsteeg 2koopaktefl. 301/2 deel van woning F-218
 
verkoperGrietje Bierma
koperYde Hendriks Mooyman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1372Jekelsteeg 2Yede Hendriks MooymanscheepstimmermansknegtHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-218Jekelsteeg 2Klaas Johannes van der Werf... bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 55 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-218; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-218Jekelsteeg 2Klara Uilkes van der Vorm... BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 53 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-218; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-218LaanenKlaas van der Werf55 jscheepstimmermanOostermeerm, protestant, gehuwd
F-218LaanenKlara van der Vorm53 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-218LaanenMayke van der Werf14 jOostermeerv, protestant, ongehuwd
F-218LaanenKlaas Johs. Draaisma21 jscheepstimmermanFranekerm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1372Lanen F-218Sake B. Dijkstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1372De Lanen F-210Hubertus van Drogewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1372Jekelsteeg 2 (F-210)Janke Bakkerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Jekelsteeg 2G. Wijniawinkelbediende


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Jekelsteeg 2Onbewoonbaar verklaard
  terug