Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 136-1406-139/26-138F-129F-123
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 136-1406-1406-139F-129F-123


Naastliggers vanSchritsen 13
ten oostenSchritsen 15
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 11
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 13naamloze doorlopende steeg ten westen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 13naamloze steeg ten oosten


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084r van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0104r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircks


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0170v van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircks


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dircks


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0154v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirckx


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0177v van 22 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeynert Feyes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115r van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Meynerts wever


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0155r van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Jansen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0081v van 7 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Meynerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Mouts


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0104v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGriet Reyners


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrytje Reyners


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrytie Reyners


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002v van 16 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietie Reyners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 126Schritsen 13huis
eigenaarJan Reiners
gebruikerEvert Lourens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0030v van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Reiners kalkman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 82rSchritsen 13huis
eigenaarJan Reiners
gebruikerEwert Lourens
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenJacomijntie Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio Schritsen 13huis
eigenaarJan Reiners
gebruikerSipke Pyters
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenSipke


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuurder Sipke Pieters


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0098r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jansen kalkman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0098r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 13achterLanen ZZ180‑00‑00 cgkamer of woning
koper door niaarDirk Jansen, gehuwd metmr. ijzersmid
koper door niaarSytske Dircks
geniaarde koperAke Jurjens meerderjarige vrijster
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten zuidenAlbert Jansen kalkman
naastligger ten westensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten noordenDirk Jansen
verkoperYbeltje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Claes Gaeles


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenAlbert Jansen kalkman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 82vSchritsen 13huis
eigenaarJan Reiners
gebruikerSipke Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0269r van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllert Jansen


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0269r van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 13achterLanen ZZ330‑00‑00 cgkamer of huis
koperHans Jansen, gehuwd metgleibakker
koperAntie Fransen
huurderToomas Feykes
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenAllert Jansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid
verkoperDirk Jansen van Doornmr. ijzersmid


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-139/2Schritsen 13Hans Jansen, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0
6-140Schritsen 13Sipke Pieters, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139/2 , folio 82vSchritsen 13huisje
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 82vSchritsen 13huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerSipke Pytters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-139/2, fol. 114vSchritsen 13Hans Jansen , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderengleybakkersknegt18:1:00 cg3:0:00 cgbestaet gemeen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-140, fol. 114vSchritsen 13Sipke Pytters , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenstuirman op 't Princejagt25:9:00 cg4:5:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139/2 , folio 83vSchritsen 13huisje
eigenaarHans Janzen
gebruikerHans Janzen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 83vSchritsen 13huis
eigenaarAlbert Janzen
gebruikerSipke Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0109v van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 13Schritsen NZ450‑00‑00 cghuis
koperJan Lourens, gehuwd metvarenspersoon
koperJohanniske Lucas
naastligger ten oostenPyter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJan Everts
naastligger ten noordenBauke Cornelis
verkoperMayke Rommerts, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lourens, varend persoon x Johanniske Lucas koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Pyter Jetses, ten W. Jan Everts, ten Z. die straat, ten N. Bauke Cornelis, die vrij in- en uitgang heeft in de steeg ten O. Gekocht van Mayke Rommerts wv Albert Jansen, voor 450 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0049r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 13Schritsen NZ500‑00‑00 cghuis
koperAlle Simons, gehuwd met
koperTrijntje Yemes
huurderJan Lourens c.u.28‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang voor Bauke Cornelis
naastligger ten oostenPieter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJan Everts
naastligger ten noordenBauke Cornelis
verkoperJan Lourens, gehuwd metvarenspersoon
verkoperJohanneske Lucas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlle Symons, scheepstimmerman x Trijntje Yemes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Pieter Jetses, ten W. Jan Everts, ten Z. die straat, ten N. Bauke Cornelis. Vrij in- en uitgang door de steeg ten O. Gekocht van Jan Lourens, varend persoon x Johanneske Lucas, voor 500 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139/2 , folio 83vSchritsen 13huisje
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-140 , folio 83vSchritsen 13huis
eigenaarAlle Symons
gebruikerAlle Symons
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0132v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Alle Simons


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarHeere Meilles
gebruikerTjebbe Jansz
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarTjebbe Alles
gebruikerJan Jansen
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiebbe Alles


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarHeere Meiles wed.
gebruikerGerr. Popkes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal21‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarTjebbe Alles
gebruikerHendrik Jans
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjebbe Alles


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-138 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarHeere Meiles wed.
gebruikerArend Jans
huurwaarde totaalwoond uit hoofde van armoede‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaalen onvermogen pro Deo‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 142rSchritsen 13huis
eigenaarTjebbe Alles
gebruikerFredrik Sybouts
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0138v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 13Schritsen NZ wijk H-137 [moet zijn: F-129]107‑00‑00 cghuis
koperPier Jans, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperTrijntje Ates
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJurjen H. van der Stok
verkoperTobia de Lon, weduwe van
verkoperwijlen Symon H. de Grootmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jans, mr. scheepstimmerman x Trijntje Ates kopen een huis nz. Schritsen wijk F-137 [moet zijn: F-129]. Ten O. een steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Jurjen H. van der Stok. Geen grondpacht. Gekocht van Tobie de Lon wv mr. scheepstimmerbaas Symon H. de Groot, voor 107 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-138 , pag. 138Schritsen 13Jurjen H. van der Stok 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-129Schritsen 13Jurjen Harkes van der Stok... Antje vdS, geb 1793 HRL; BS ovl 1815, huw 1820, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van een pand tussen wijk F-129 en wijk F-130, metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-129Schritsen 13Pier Jans... voor reparatie van twee kruywagens, ord. no. 6, 24 may 1780. (GAH1111); eigenaar en gebruiker van wijk F-129, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-129Schritsen 13Pier Jans Pier Jans timmerknegt
F-129Schritsen 13Jurjen van der StokJurjen van der Stokmetzelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1380Schritsen 13Jacob de Beer koopmanHarlingenhuis en erf (40 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 123 van 30 mei 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-129Schritsen 13koopaktefl. 150huis op de Schritsen F-129
 
verkoperJacob Levy de Beer
koperPieter Kallenborn


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1380Schritsen 13 Teunis van ArumHarlingenafgebroken herbouwd en van grens veranderd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-129Schritsen 13Itske Minnes van der Veer... Hanses vdV, en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-129Schritsen 13Baukje Johannes Feddema... dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-129Schritsen 13Frederik Hagemanngeb 16 aug 1808 Sarst?dt, in Hannover, ovl 2 feb 1864 HRL, huwt met Neeltje Dijkstra, (gk, geb in 1814), ovl wijk. wijk F-129, kleermaker, zv Christoffel H. (gk), en Theodora Baksma, (gk); BS ovl 1864


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2156Schritsen F-123 Dirk Alta woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3982Schritsen 13 (F-123)Willem J. Stobbe (te Amsterdam)woonhuis


1907 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50089 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2898 van 14 aug 1907
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-123Schritsen 13koopaktefl. 1000huis en erf aan de Schritsen nummer 13 sectie A-3982
 
verkoperAndries Posthuma
koperJelle Martens van der Wal


1907 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50089 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2944 van 30 nov 1907
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-123Schritsen 13koopaktefl. 1200huis en erf aan de Schritsen nummer 13 sectie A-3982
 
vermeldJelle Martens van der Wal
vermeldChristina van Zanen (te Abbenes)


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 13H. Wijnstrabakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 13H. (Hendrik) Prins


2023
0.078748941421509


  terug