Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchritsen 116-1396-1396-137F-128F-122


Naastliggers vanSchritsen 11
ten oostenSchritsen 13
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 7
ten noordende Kroonsteeg


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 11Kroonsteeg ten westen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 11naamloze doorlopende steeg ten oosten


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rein Reinsens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028r van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rein Reinsens


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Reyner Reynsens


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ800‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Aeges, gehuwd metgrootschipper
koperDoetje Lieuwes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGriet Reyners
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds
naastligger ten noordenhet achterhuis van wijlen Jop Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyn Reyns, gehuwd met
verkoperSjoerdtie Sjoerds


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304v van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetje Lieuwes


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0340r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetie Lieuwes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gaeles
naastligger ten oostenDirck Jansen* smid
naastligger ten zuidenDoedtie Lieuwes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gaeles
naastligger ten oostenDirck Jansen* smid
naastligger ten zuidenDoedtie Lieuwes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gales
naastligger ten oostenDirck Jansen smid
naastligger ten zuidenhet huis van Doedtie Lieuwes


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Gales
naastligger ten oostenDirck Jansen smid
naastligger ten zuidenhet huis van Doedtie Lieuwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 126Schritsen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerWybe Kalff wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305v van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 82rSchritsen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerMayke Lieuwes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ425‑10‑00 gghuis
koperDirck Sytses c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenJacomijntie Martens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): woning
verkoperMaike Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Salomons
verkoperGeertie Edsges c.s., gehuwd met
verkoperDirck Dirxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses koopt huis nz. Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg en Jacomijntje Martens, ten W. ook een doorgaande steeg, ten Z. de Schritsen, ten N. de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente woningen. Gekocht van Maike Lieuwes wv Jan Salomons en Geertie Edgers x Dirck Dircksen.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenDirk Sytses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio Schritsen 11huis
eigenaarDirk Sytses erven
gebruikerwed. Gerben Aukes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ150‑06‑00 gg5/12 huis
koper van 1/2Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager
koper van 1/2Hilbrand Dirx koster van de kleine kerkmr. schoenmaker
eigenaar van 7/12Jacob Dirk, enmr. knoopmaker en turfdrager
eigenaar van 7/12Hilbrand Dirx koster van de kleine kerkmr. schoenmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenSipke
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pieters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen
verkoper q.q.vroedsman Age Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 1/8Ottje Joostes Popta
verkoper q.q.Louw Theunis Bleker, curator over
verkoper van 1/6kinderen van wijlen Harmen Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/6Martjen Dirx
verkoper van 1/8Engeltje Doedes, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Jelle Jentjes
erflaterwijlen Dirk Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, mr. kaarsenmaker en turfdrager voor 1/2, en koster v.d. Kleine Kerk Hilbrand Dirx voor 1/2, kopen 1/5 een huis nz. Schritsen, waarvan zij al 4/5 bezitten. Ten O. een doorgaande steeg en Japke?, ten Z. die straat en diept, ten W. een doorgaande steeg en schipper Hendrik Pieters, ten N. de doopsgezinde woningen. Gekocht van Attje Joosten Popta voor 1/8 en de kinderen van Harmen Harmens x Martjen Dirks, tevens als erven van hun grootvader Dirk Sytses voor 1/6, en nog anderen.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0098r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrije in- en uitgang


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ900‑00‑00 cghuis
koperJan Everts, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAntie Dirks
toehaakeen zilveren lepel van vijf caroliguldens
huurderSjoerd Harmens
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenAlbert Jansen kalkman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pyters schipper
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen
verkoperHilbrand Dirks, gehuwd metkoster van de Westerkerk
verkoperYkke Wybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 82vSchritsen 11huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts cum soc.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg
opmerkingde kelder ledigh de welke voorleden jaar
opmerkingte huir dede 12-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0269r van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-139Schritsen 11Pieter Heins, bestaande uit 1 persoon10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 82vSchritsen 11huis
eigenaarJan Ewerts
gebruikerPytter Heyns cum soc.
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 83vSchritsen 11huis
eigenaarJan Everts
gebruikerDeeltje Hendriks
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0109v van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Everts


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0049r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Everts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Jan Everts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Jan Everts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-139 , folio 83vSchritsen 11huis
eigenaarJan Everts
gebruikerDeeltje Hendriks
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
huurwaarde totaalhuis‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Gelinde
huurwaarde52‑00‑00 cg
gebruikerBarend Bakker wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSipke Benedictus
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal108‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal105‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑03‑08 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ00‑00‑00 cghuis en bakkerij
koper provisioneelN. N.
huurderObbe Everts Wijnalda
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curator te Midlum
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren over te Wijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (b) huis en wel ter nering staande bakkerij Nz. Schritsen, thans als huurder bewoond door Obbe Everts Wijnalda en meer anderen, vrij van grondpacht, ten O. een doorgaande steeg en Tjebbe Alles, ten Z. de straat en Schritsen, ten O. een doorgaande steeg en Wybren Broers, ten N. een gelijke steeg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ580‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperAle Ales mr. bakker te Minnertsga
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.huisman Klaas Sipkes, geauthoriseerde tutor te Boer
verkoper q.q.Ale Ales, geauthoriseerde tutormr. bakker te Minnertsga
verkoper q.q.huisman Jacob Reinders, geauthoriseerde tutores van onder Sexbierum
verkoperAntje Wouters minderjarig kind van eerste vrouw
verkoperSaakje Wouters minderjarig kind van derde vrouw
verkoperGrietje Wouters minderjarig kind van derde vrouw
verkoperwijlen Wouter Ales, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Antje Gerryts eerste vrouw
verkoperwijlen Wouter Ales, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Antje Reinders derde vrouw


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137 , folio 142rSchritsen 11huis
eigenaarAle Ales
gebruikerClaas Claasen
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerJan Claasen wed.
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerAsmus Feddes
huurwaarde23‑00‑00 cg
huurwaarde totaal88‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal86‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑13‑10 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 11Schritsen NZ640‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperJan Wytses Vettevogel koopman
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAle Alesmr. bakker te Minnertsga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt een huis en bakkerij nz. Schritsen. Ten O. Tjebbe Alles, ten Z. die straat, ten W. Wybren Broers en een doorgaande steeg, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van mr. bakker te Minnertsga Ale Ales, voor 640 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137 , folio 142rSchritsen 11huis
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerJacobus Baukes
huurwaarde44‑00‑00 cg
gebruikerAndries Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerTeunis Ages wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerWillem van Rooyen
huurwaarde23‑00‑00 cg
huurwaarde totaal106‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal103‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑16‑04 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0138v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-137 , pag. 138Schritsen 11Jan W. Vettevogel 2‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0139r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Bauke Folkerts... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Benjamin Cohen... 8 dec 1811, zv Hartog Benjamin C, en Jidith Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk F-128, koopman; medegebruiker Sipke Pieters Alte-na, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Hendrik Berse... Bersie; geb 1789, muzikant, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman, BS huw 1812; gebruiker van wijk F-128, musikant; medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Bauke Folkerts, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Hendrik Hendriks... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jacob Alberts... van Antje Harmens, werkster, wonende te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jan Wytses Vettevogel... schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, 1814. (GAH204); id. van wijk F-128; gebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Riemer Hendriks... wortels en aardappels, quit. no. 4, 3 feb 1789. (GAH1121); wed. Hendrik Hendriks gebruiker van wijk F-128, medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Sipke Pieters Altena... A., geb 1795 Makkum; BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1832 1835 overlijdens, ovl 1842; gebruiker van wijk F-128, timmerknegt, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-128Schritsen 11erven Jan W VettevogelBenjamin Cohenkoopman
F-128Schritsen 11erven Jan W VettevogelSipke Pieters Altenatimmerknegt
F-128Schritsen 11erven Jan W VettevogelHendrik Berzemusikant
F-128Schritsen 11erven Jan W VettevogelBauke Folkerts korendrager
F-128Schritsen 11erven Jan W VettevogelJacob Alberts turfdrager
F-128Schritsen 11erven Jan W Vettevogelwed Hendrik Hendriks
F-128Schritsen 11erven Jan W Vettevogelvrouw Riemer Hendriks


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-128Schritsen 11provisionele en finale toewijzing(7) huis op de Schritzen F-128
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 260 van 7 okt 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-128Schritsen 11koopaktefl. 475huis op de Schritsen F-128
 
verkoperJohannes Norel
koperJarig Cornelis Blokmaker
koperHittje Hedriks de Vries
cessionarisHolkje Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 354 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Marijke Hendriks Hoekstra, overleden op 1 maart 182944 jr, Schritsen F 128, moeder van Hendrik Jans Hoekstra, varensgezel, ten huize van aangevers oom Jan Linstra, schipper Grote Bredeplaats C 12. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1382Schritsen 11Jarig Blokmaker arbeiderHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Douwtsen Rinses Harkema... vd Zee; BS huw 1832, huw 1840, ovl 1851; oud 32 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-128; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jarig Cornelis Blokmaker... BS huw 1818, huw 1832, ovl 1840, ovl 1851; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-128; VT1839; J.C.B. eigenaar van perceel nr. 1382 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 72, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Pier Lucas Ab(br)inga... productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomer maand 1810; ondertrouw HRL; won. HRL. 1839, oud 54 jaar, wijk F-128; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-128Schritsen 11J C Blokmaker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-128SchritzenJarig Blokmaker43 jgrofsmidHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-128SchritzenDouwtie Harkema32 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-128SchritzenHiltie Harkema16 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenPier Abbinga54 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenCornelis de Vries14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenLolke Blokmaker24 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-128SchritzenMaria Klokgieter24 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-128SchritzenTjietske Blokmaker6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 159 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Jarig Cornelis Blokmaker, overleden op 18 februari 184044 jr, mr. grofsmid, overleden Schritsen F 128, wednr. Hitje Hendriks de Vries, vader van minderjarige Tjitske en Aafke Jarigs Blokmaker (voogd is Frans Cornelis Blokmaker, smidsknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 53 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Anna D. Alberts van der Velde, overleden op 26 maart 1842D.=Dorothea, 10 jr, overleden Laanen F 128, dochter van Albert van der Velde, zeeman en Adriaantje van der Werf, zuster van minderjarige Ida, Hendrik en Karel Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Cornelia Lolkes Blokmaker, overleden op 24 juli 18429 mnd, overleden Schritzen F 128. (Certificaat van onvermogen nr. 172) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 52 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Aafke Zeilmaker, overleden op 22 december 184333 jr (geboren 21/5/1810), overleden Schritzen F 128, vrouw van Wytze Baukes Fopma, schoenmaker, moeder van minderjarige Bauke Wytzes Fopma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 424 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-128Schritsen 11Fredrik Franzes Blokmaker, overleden op 11 oktober 184610 mnd (geboren 28/11/1846), overleden Schritzen F 128, zoon van Frans Blokmaker, smid en Elisabeth Meyer, broer van minderjarige Cornelia, Cornelis, Tjietske, Marijke, Lolkje en Frans Franzes Blokmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jurjen Folkerts Zwaalgeb 1795 Terschelling, ovl 22 mrt 1852 HRL, huwt met Janke Ottes van Marle, loots en wonende te HRL. 1842, zv Folkert Z, en dedde Lubbes Meinderts; BS huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk F-128


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1382Schritsen F-128Joseph Sinnema woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Antje Klases de Vries... ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1382Schritsen F-122 Coenraad van der Meulen Kunée woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1382Schritsen 11 (F-122)Titus Zantman (te Amsterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 11D. Fabernotarisklerk
Schritsen 11A. Fabertransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 11H. (Hendricus) Attema


2023
0.16414904594421


  terug