Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 11 6-139 6-137 F-128 F-122
Naastliggers vanSchritsen 11
ten oostenSchritsen 13
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 7
ten noordenKroonsteeg 5


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 11naamloze doorlopende steeg ten oosten
Schritsen 11Kroonsteeg ten westen


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028r van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Reynsens


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis (ruim omschreven)
 
koperLieuwe Aeges, gehuwd metgrootschipper800-00-00 GG
koperDoetje Lieuwes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGriet Reyners
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds
naastligger ten noordenhet achterhuis van wijlen Jop Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyn Reyns, gehuwd met
verkoperSjoerdtie Sjoerds


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304v van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetje Lieuwes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0340r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetie Lieuwes


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Gaeles
naastligger ten oostenDirck Jansen* smid
naastligger ten zuidenDoedtie Lieuwes


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Gaeles
naastligger ten oostenDirck Jansen* smid
naastligger ten zuidenDoedtie Lieuwes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Gales
naastligger ten oostenDirck Jansen smid
naastligger ten zuidenhet huis van Doedtie Lieuwes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224r van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Gales
naastligger ten oostenDirck Jansen smid
naastligger ten zuidenhet huis van Doedtie Lieuwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-139Schritsen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerwed. Wybe Kalff
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305v van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-139Schritsen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerMayke Lieuwes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis
 
koperDirck Sytses c.u.425-10-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenJacomijntie Martens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): woning
verkoperMaike Lieuwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Salomons
verkoperGeertie Edsges c.s., gehuwd met
verkoperDirck Dirxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses koopt huis nz. Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg en Jacomijntje Martens, ten W. ook een doorgaande steeg, ten Z. de Schritsen, ten N. de Jan Jacobs doopsgezinde gemeente woningen. Gekocht van Maike Lieuwes wv Jan Salomons en Geertie Edgers x Dirck Dircksen.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenDirk Sytses


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-139 Schritsen 11huis
eigenaarDirk Sytses erven
gebruikerwed. Gerben Aukes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZ5/12 huis
 
koper van 1/2Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager150-06-00 GG
koper van 1/2Hilbrand Dirx koster van de kleine kerkmr. schoenmaker
eigenaar van 7/12Jacob Dirk, enmr. knoopmaker en turfdrager
eigenaar van 7/12Hilbrand Dirx koster van de kleine kerkmr. schoenmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenSipke
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pieters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen
verkoper q.q.vroedsman Age Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 1/8Ottje Joostes Popta
verkoper q.q.Louw Theunis Bleker, curator over
verkoper van 1/6kinderen van wijlen Harmen Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/6Martjen Dirx
verkoper van 1/8Engeltje Doedes, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Jelle Jentjes
erflaterwijlen Dirk Sytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, mr. kaarsenmaker en turfdrager voor 1/2, en koster v.d. Kleine Kerk Hilbrand Dirx voor 1/2, kopen 1/5 een huis nz. Schritsen, waarvan zij al 4/5 bezitten. Ten O. een doorgaande steeg en Japke?, ten Z. die straat en diept, ten W. een doorgaande steeg en schipper Hendrik Pieters, ten N. de doopsgezinde woningen. Gekocht van Attje Joosten Popta voor 1/8 en de kinderen van Harmen Harmens x Martjen Dirks, tevens als erven van hun grootvader Dirk Sytses voor 1/6, en nog anderen.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis
 
koperJan Everts, gehuwd metmr. schoenmaker900-00-00 CG
koperAntie Dirks
toehaakeen zilveren lepel van vijf caroliguldens
huurderSjoerd Harmens
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenAlbert Jansen kalkman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pyters schipper
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woningen
verkoperHilbrand Dirks, gehuwd metkoster van de Westerkerk
verkoperYkke Wybes


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-139 Schritsen 11huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts c.s.
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
opmerkingde kelder ledigh de welke voor den jaar te huir dede 12-00-00


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-139 Schritsen 11Pieter Heins, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG
6-139 /2Schritsen 11Hans Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-139 Schritsen 11huis
eigenaarJan Ewerts
gebruikerPytter Heyns cum soc.
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG
6-139 /2Schritsen 11huisje
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0109v van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Everts


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0049r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Everts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Jan Everts


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0141v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kroonsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende koper Jan Everts


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis en bakkerij
 
koper provisioneelN. N.
huurderObbe Everts Wijnalda
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (b) huis en wel ter nering staande bakkerij Nz. Schritsen, thans als huurder bewoond door Obbe Everts Wijnalda en meer anderen, vrij van grondpacht, ten O. een doorgaande steeg en Tjebbe Alles, ten Z. de straat en Schritsen, ten O. een doorgaande steeg en Wybren Broers, ten N. een gelijke steeg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis en bakkerij
 
koperAle Ales mr. bakker580-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.huisman Klaas Sipkes, geauthoriseerde tutorBoer
verkoper q.q.Ale Ales, geauthoriseerde tutormr. bakkerMinnertsga
verkoper q.q.huisman Jacob Reinders, geauthoriseerde tutores vanonder Sexbierum
verkoperAntje Wouters minderjarig kind van eerste vrouw
verkoperSaakje Wouters minderjarig kind van derde vrouw
verkoperGrietje Wouters minderjarig kind van derde vrouw
verkoperwijlen Wouter Ales, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Antje Gerryts eerste vrouw
verkoperwijlen Wouter Ales, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Antje Reinders derde vrouw


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 11Schritsen NZhuis en bakkerij
 
koperJan Wytses Vettevogel koopman640-00-00 GG
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAle Alesmr. bakkerMinnertsga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytses Vettevogel koopt een huis en bakkerij nz. Schritsen. Ten O. Tjebbe Alles, ten Z. die straat, ten W. Wybren Broers en een doorgaande steeg, ten N. een doorgaande steeg. Gekocht van mr. bakker te Minnertsga Ale Ales, voor 640 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0138v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-137 Schritsen 11Jan W Vettevogel2-10-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0139r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Bauke Folkerts... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Benjamin Cohen... 8 dec 1811, zv Hartog Benjamin C, en Jidith Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk F-128, koopman; medegebruiker Sipke Pieters Alte-na, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Hendrik Berse... Bersie; geb 1789, muzikant, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman, BS huw 1812; gebruiker van wijk F-128, musikant; medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Bauke Folkerts, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Hendrik Hendriks... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jacob Alberts... van Antje Harmens, werkster, wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jan Wytses Vettevogel... schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, 1814. (GAH204); id. van wijk F-128; gebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Riemer Hendriks... wortels en aardappels, quit. no. 4, 3 feb 1789. (GAH1121); wed. Hendrik Hendriks gebruiker van wijk F-128, medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Sipke Pieters Altena... A., geb 1795 Makkum; BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1832 1835 overlijdens, ovl 1842; gebruiker van wijk F-128, timmerknegt, alsmede Benjamin Cohen, koopman, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendrager, Jacob ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-128Schritsen 11Jan W Vettevogel ervenBenjamin Cohen koopman
F-128Schritsen 11Sipke Pieters Altena timmerknegt
F-128Schritsen 11Hendrik Berze musikant
F-128Schritsen 11Bauke Folkerts korendrager
F-128Schritsen 11Jacob Alberts turfdrager
F-128Schritsen 11Hendrik Hendriks wed
F-128Schritsen 11Riemer Hendriks vrouw


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
F-128Schritsen 11provisionele en finale toewijzing(7) huis op de Schritzen F-128
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 260 van 7 okt 1825
adressoortbedraggebruik
F-128Schritsen 11koopaktefl. 475huis op de Schritsen F-128
 
verkoperJohannes Norel
koperJarig Cornelis Blokmaker
koperHittje Hedriks de Vries
cessionarisHolkje Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Marijke Hendriks Hoekstra, overleden op 1 maart 182944 jr, Schritsen F 128, moeder van Hendrik Jans Hoekstra, varensgezel, ten huize van aangevers oom Jan Linstra, schipper Grote Bredeplaats C 12. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1382Schritsen 11Jarig Cornelis BlokmakerHarlingenarbeiderhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Douwtsen Rinses Harkema... vd Zee; BS huw 1832, huw 1840, ovl 1851; oud 32 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-128; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jarig Cornelis Blokmaker... BS huw 1818, huw 1832, ovl 1840, ovl 1851; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-128; VT1839; J.C.B. eigenaar van perceel nr. 1382 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 72, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Pier Lucas Ab(br)inga... productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomer maand 1810; ondertrouw HRL; won. HRL. 1839, oud 54 jaar, wijk F-128; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-128Schritsen 11J C Blokmaker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-128SchritzenJarig Blokmaker43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, grofsmid
F-128SchritzenDouwtie Harkema32 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-128SchritzenHiltie Harkema16 jPietersbierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenPier Abbinga54 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenCornelis de Vries14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-128SchritzenLolke Blokmaker24 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-128SchritzenMaria Klokgieter24 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-128SchritzenTjietske Blokmaker6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Jarig Cornelis Blokmaker, overleden op 18 februari 184044 jr, mr. grofsmid, overleden Schritsen F 128, wednr. Hitje Hendriks de Vries, vader van minderjarige Tjitske en Aafke Jarigs Blokmaker (voogd is Frans Cornelis Blokmaker, smidsknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Anna D. Alberts van der Velde, overleden op 26 maart 1842D.=Dorothea, 10 jr, overleden Laanen F 128, dochter van Albert van der Velde, zeeman en Adriaantje van der Werf, zuster van minderjarige Ida, Hendrik en Karel Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Cornelia Lolkes Blokmaker, overleden op 24 juli 18429 mnd, overleden Schritzen F 128. (Certificaat van onvermogen nr. 172) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Aafke Zeilmaker, overleden op 22 december 184333 jr (geboren 21/5/1810), overleden Schritzen F 128, vrouw van Wytze Baukes Fopma, schoenmaker, moeder van minderjarige Bauke Wytzes Fopma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-128Schritsen 11Fredrik Franzes Blokmaker, overleden op 11 oktober 184610 mnd (geboren 28/11/1846), overleden Schritzen F 128, zoon van Frans Blokmaker, smid en Elisabeth Meyer, broer van minderjarige Cornelia, Cornelis, Tjietske, Marijke, Lolkje en Frans Franzes Blokmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Jurjen Folkerts Zwaalgeb 1795 Terschelling, ovl 22 mrt 1852 HRL, huwt met Janke Ottes van Marle, loots en wonende te HRL. 1842, zv Folkert Z, en dedde Lubbes Meinderts; BS huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk F-128


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1382F-128 (Schritsen)Albertina A. Sluik en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-128Schritsen 11Antje Klases de Vries... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1382F-122 (Schritsen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1382Schritsen 11 (F-122)Titus Zantman (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 11 Simon de Vrieswinkelbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 11D.Fabernotarisklerk
Schritsen 11A.Fabertransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 11H. (Hendricus) Attema
  terug