Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 491-098 1-139 A-154A-161


Naastliggers vanZoutsloot 49
ten oostenZoutsloot 51
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 47


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYesck Everts


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats van de weduwe van Harmen apotheker
naastligger ten westenhet huisje van de moeder van Wytse Pybes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ strekkende tot aan de Achterstraat [staat: Karremanstraat]1232‑00‑00 GGhuis, loods en plaatske
koperJacob Jansen Lioeske
naastligger ten oostenLenert Cornelis Cuyck
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Bauckes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperRobijn Egberts c.u.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1683 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 49, HarlingenZoutsloot 49'1683'


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071r van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0103r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ550‑00‑00 CGhuis en tuintie
koperJan Harings c.u.grootveerschipper
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJetse Heins
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerlofs, diaken
verkoper q.q.Egbert Harings, diakenen van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Verenigde): armen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarJan Harings
gebruikerJan Harings
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarJan Harings
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Haerings Bot


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119r van 26 okt 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ600‑00‑00 CGhuis en tuintje erachter
koperAeghjen Hendrix, weduwe van
koperwijlen Foppe Uiftes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperDieuwke Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Harings


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarAndries Harings
gebruikerAndries Harings
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0007v van 23 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ900‑00‑00 CGhuis en tuin
koperAbraham Elberts, gehuwd metwijdschipper
koperJanke Rogiers
naastligger ten oostenClaes Feddes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenLammert Martens
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperAndrys Jochums, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperTrijntje Scheltes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Hendriks


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078v van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ330‑00‑00 CGhuis
koperJanke Reigers, weduwe van
koperwijlen Ype Hendriks smakschipper
huurderde koper Janke Reigers
naastligger ten oostenSjerk Folkerts
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLammert Martens schipper
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/3Dirkjen Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Beernsmr. korfmaker
verkoper van 1/3Fijke Broers voor haar nagelaten kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Bieuwe Albertssmakschipper
verkoper q.q.Pieke Hommes, grootvader vansmakschipper
verkoper van 1/3kleindochter Huiberts, dochter van
erflaterwijlen Huibert Alberts


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ1560‑00‑00 CGhuis
koperWigle de Vries, gehuwd metstrandmeester
koperGrytie Clases Blok
bewonerJacob Symons Kuiper
naastligger ten oostenSjerk Stekkje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLammerts Martens
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
huurderSybrand Jansen schipper en koopman
verkoperSymon Fokkes Bakker, gehuwd metmr. koperslager
verkoperJanke Reyiers


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0069r van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWigle de Vries strandloper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarSymon Fokkes n.u.
gebruikerJacob Symons
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-098 Zoutsloot 49Wiggle de Vries, bestaande uit 6 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarWigle de Vries
gebruikerWigle de Vries
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑18‑02 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0243r van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWiegle de Vries strandmeester


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0189v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ900‑07‑00 GGhuis
koperEvert Beva koopman
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Janzen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperGryttje Clazes Blok, weduwe van
verkoperwijlen Wigle de Vriesstrandmeester


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Beva


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0050r van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ775‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJan Harkema, gehuwd metoud executeur van Barradeel onder Almenum
koperTrijntje Yemes
huurderThomas J. van Slooten
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Kerkhooven
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Claas Jans, executeur testamentair vanmr. bakker
verkoperwijlen Christina J. de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Harkema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-139, pag. 15Zoutsloot 49Jan H de Boer2‑10‑00 cg(was wed j harkema)


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 96 van 14 jan 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-154Zoutsloot 49koopaktefl. 950huis A-154
 
verkoperTrijntje Ymes (wv Jan Harkema)
koperJan Hendriks de Boer (c.u.)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0156r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ [staat: wijk A-154]950‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendriks de Boer c.u.stadsbode
naastligger ten oostenJelle Hayes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Kerkhoven
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntje Yemes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Harkema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Jan Hendriks de Boer... 1802 HRL; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1842, ovl 1850, ovl 1862, ovl 1889; eigenaar en gebruiker van wijk A-154, stadsbode, 1814. (GAH204); Berent Feykes Ronner van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 49 J.H. de Boerfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-154Zoutsloot 49Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 76 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-154Zoutsloot 49Dettje Jans, overleden op 26 april 1822vrouw van Jan Hendriks de Boer, stadsbode (Zoutsloot A 154), moeder van Salomon, commies Groningen, Anna, naaister, Marijke, idem en minderjarige Okke, bakkersknecht en Henderica Jans de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 4 van 11 aug 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-154Zoutsloot 49obligatiefl. 400pand aan de Zoutsloot A-154
 
schuldenaarJan Hendriks de Boer
schuldeiserJan Hendriks Smith


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 140Zoutsloot 49Jan Hendriks de BoerstadsbodeHarlingenhuis en erf (196 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-154Zoutsloot 49Jan H de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-154ZoutslootJan de Boer77 jstads bodeBondam, protestant, gehuwd
A-154ZoutslootJantie Schotanus42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-154ZoutslootAdam Albada25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-154ZoutslootJacobus Albada22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-154ZoutslootGrietje de Boer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 36 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-154Zoutsloot 49Jan Hendriks de Boer, overleden op 19 april 184280 jr, stadsbode, geboren Bunde, overleden Zoutsloot A 154, wednr. NN, man van Jantje Schotanus, vader van Anna, te Leiden, Hinne, aldaar, Marijke, Okke, bakker, wijlen Salomon (1e man van Jantien Jans Enting, thans vrouw van Gerrit Roelofs Pots, te Assen, vader van minderjarige Jan-Okke Salomons de Boer) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Grietje Jans de Boer (uit 2e huwelijk). In bijgevoegde memorie 7013/038 doet Jantien Enting aangifte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Edzardina Cropgeb 1801 prov, huwt met Roelof Steinvoorte, A 12 mei 1854, maar geen gemeente vermeld; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154, wijk B-180


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Roelof Steinfoortegeb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 140Zoutsloot A-154Jacobus Albadawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 140Zoutsloot A-161Eeke Touwslager wed. Jacobus Albadawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 140Zoutsloot 49 (A-161)Thomas Dijkstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 49 Dirk Wiersmamelktapperf. 1000f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 49J.K. Tielgereedschapmaker
Zoutsloot 49J.W. Tielkleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 49G. (Germen) Souverein


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 49rijksmonument 20753
  terug