Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 49 1-098 1-139 A-154 A-161
Naastliggers vanZoutsloot 49
ten oostenZoutsloot 51
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 47


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYesck Everts


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaats van de weduwe van Harmen apotheker
naastligger ten westenhet huisje van de moeder van Wytse Pybes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ strekkende tot aan de Achterstraat [staat: Karremanstraat]huis, loods en plaatske
 
koperJacob Jansen Lioeske 1232-00-00 GG
naastligger ten oostenLenert Cornelis Cuyck
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenCornelis Bauckes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperRobijn Egberts c.u.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 49, HarlingenZoutsloot 49'1683'


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0103r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jansen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis en tuintie
 
koperJan Harings c.u.grootveerschipper550-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJetse Heins
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerlofs, diaken
verkoper q.q.Egbert Harings, diakenen van
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Verenigde): armen


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarJan Harings
gebruikerJan Harings
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-098Zoutsloot 49huis
eigenaarJan Harings
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Haerings Bot


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0119r van 26 okt 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis en tuintje erachter
 
koperAeghjen Hendrix, weduwe van600-00-00 CG
koperwijlen Foppe Uiftes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Bastiaens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Martens
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperDieuwke Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Harings


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-098 Zoutsloot 49huis
eigenaarAndries Harings
gebruikerAndries Harings
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0007v van 23 mrt 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperAbraham Elberts, gehuwd metwijdschipper900-00-00 CG
koperJanke Rogiers
naastligger ten oostenClaes Feddes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenLammert Martens
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperAndrys Jochums, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperTrijntje Scheltes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYpe Hendriks


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078v van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis
 
koperJanke Reigers, weduwe van330-00-00 CG
koperwijlen Ype Hendriks smakschipper
huurderde koper Janke Reigers
naastligger ten oostenSjerk Folkerts
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLammert Martens schipper
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/3Dirkjen Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Beernsmr. korfmaker
verkoper van 1/3Fijke Broers voor haar nagelaten kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Bieuwe Albertssmakschipper
verkoper q.q.Pieke Hommes, grootvader vansmakschipper
verkoper van 1/3kleindochter Huiberts, dochter van
erflaterwijlen Huibert Alberts


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0339v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis
 
koperWigle de Vries, gehuwd metstrandmeester1560-00-00 CG
koperGrytie Clases Blok
bewonerJacob Symons Kuiper
naastligger ten oostenSjerk Stekkje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenLammerts Martens
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
huurderSybrand Jansen schipper en koopman
verkoperSymon Fokkes Bakker, gehuwd metmr. koperslager
verkoperJanke Reyiers


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-098 Zoutsloot 49huis
eigenaarSymon Fokkes n.u.
gebruikerJacob Symons
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-098 Zoutsloot 49Wiggle de Vries, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-098 Zoutsloot 49huis
eigenaarWigle de Vries
gebruikerWigle de Vries
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0243r van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWiegle de Vries strandmeester


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0189v van 27 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis
 
koperEvert Beva koopman900-07-00 GG
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Janzen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperGryttje Clazes Blok, weduwe van
verkoperwijlen Wigle de Vriesstrandmeester


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Beva


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0050r van 3 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperJan Harkema, gehuwd metoud executeur van Barradeel775-00-00 CG
koperTrijntje Yemes
huurderThomas J. van Slooten
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltje
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Kerkhooven
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Claas Jans, executeur testamentair vanmr. bakker
verkoperwijlen Christina J. de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Harkema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-139 Zoutsloot 49Jan H de Boer2-10-00 CG(was wed j harkema)


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 96 van 14 jan 1811
adressoortbedraggebruik
A-154Zoutsloot 49koopaktefl. 950huis A-154
 
verkoperTrijntje Ymes (wv Jan Harkema)
koperJan Hendriks de Boer (c.u.)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0156r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 49Zoutsloot NZ [staat: wijk A-154]huis
 
koperJan Hendriks de Boer c.u.stadsbode950-00-00 CG
naastligger ten oostenJelle Hayes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Kerkhoven
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntje Yemes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Harkema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Jan Hendriks de Boer... 1802 HRL; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1842, ovl 1850, ovl 1862, ovl 1889; eigenaar en gebruiker van wijk A-154, stadsbode, 1814. (GAH204); Berent Feykes Ronner van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-154Zoutsloot 49Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-154Zoutsloot 49Dettje Jans, overleden op 26 april 1822vrouw van Jan Hendriks de Boer, stadsbode (Zoutsloot A 154), moeder van Salomon, commies Groningen, Anna, naaister, Marijke, idem en minderjarige Okke, bakkersknecht en Henderica Jans de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 4 van 11 aug 1829
adressoortbedraggebruik
A-154Zoutsloot 49obligatiefl. 400pand aan de Zoutsloot A-154
 
schuldenaarJan Hendriks de Boer
schuldeiserJan Hendriks Smith


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 140Zoutsloot 49Jan Hendriks de BoerHarlingenstadsbodehuis en erf (196 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-154Zoutsloot 49Jan H de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-154ZoutslootJan de Boer77 jBondam, protestant, gehuwd, stads bode
A-154ZoutslootJantie Schotanus42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-154ZoutslootAdam Albada25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-154ZoutslootJacobus Albada22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-154ZoutslootGrietje de Boer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-154Zoutsloot 49Jan Hendriks de Boer, overleden op 19 april 184280 jr, stadsbode, geboren Bunde, overleden Zoutsloot A 154, wednr. NN, man van Jantje Schotanus, vader van Anna, te Leiden, Hinne, aldaar, Marijke, Okke, bakker, wijlen Salomon (1e man van Jantien Jans Enting, thans vrouw van Gerrit Roelofs Pots, te Assen, vader van minderjarige Jan-Okke Salomons de Boer) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Grietje Jans de Boer (uit 2e huwelijk). In bijgevoegde memorie 7013/038 doet Jantien Enting aangifte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Edzardina Cropgeb 1801 prov, huwt met Roelof Steinvoorte, A 12 mei 1854, maar geen gemeente vermeld; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154, wijk B-180


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-154Zoutsloot 49Roelof Steinfoortegeb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 140A-154 (Zoutsloot)Jacobus Albadawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 140A-161 (Zoutsloot)Eeke Touwslager wed. Jacobus Albadawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 140Zoutsloot 49 (A-161)Thomas Dijkstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 49 Dirk Wiersmamelktapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 49J.K.Tielgereedschapmaker
Zoutsloot 49J.W.Tielkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 49G. (Germen) Souverein


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 49rijksmonument 20753
  terug