Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 46-1326-1326-129F-230F-226


Naastliggers vanLanen 4
ten oostenLanen 6
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 2
ten noordende Lanen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148r van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bockes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148v van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bockes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0242r van 18 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bockes


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0471v van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Bockes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bockes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Bockes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ980‑00‑00 gghuis
koper door niaarDouwe Meyntes
geniaarde koperJan Hendricks
naastligger ten oostenJantie Taeckles
naastligger ten zuidenledige plaats die niet bebouwd mag worden
naastligger ten zuidende koper Douwe Meyntes
naastligger ten westensteeg naar het noorden
naastligger ten westenoud burgemeester Cent Huiberts
naastligger ten noordenLanen [staat: straat of Lange Pijp]
verkoperde erfgenamen van wijlen Kornelis Bockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meintes koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Lanen. Ten O. Pieter Taekles, ten W.?, ten Z. de koper en een ledige plaets tussen dit huis en dat van de koper, welke niet bebouwd mag worden, ten N. de oud-burgemeester Cent Huyberts en de steeg waardoor dit verkochte huis zijn in- en uitgang heeft, ten W.? de Lange Pijp of openbare straat. Geen grondpacht. Gekocht van erven Cornelis Bockes.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Meyntes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Meintes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Meintes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douue Meintes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0309r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThomas Winkelaer koopmansbode


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0370r van 6 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Sloterdijck


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0331r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Tieerd Slooterdiek


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0058r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWibrandus Sloterdijk
naastligger ten noordenDominicus Sloterdijk


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129v van 23 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ aan de westkant325‑00‑00 cghuis
koperSytse Jacobs c.u.
naastligger ten oostenSioerd Offkes
naastligger ten zuidenPieter Cornelis schoolmeester
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHoite Hoites
naastligger ten noordenLanen
verkoperdr. Wibrandus Sloterdijk, enpastor te Wons
verkoperDominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jacobs koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sjoerd Offkes, ten Z. schoolmeester Pieter Cornelis, ten W. Hoite Hoites en een vrij steegje, ten N. de Lanen. Gekocht van Wibrandus- en Dominicus Sloterdijk.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 125Lanen 4huis
eigenaarSytse Jacobs
gebruikerSytse Jacobs
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 81vLanen 4huis
eigenaarSytse Jacobs
gebruikerSytse Jacobs
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑10‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Jacobs kuiper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio Lanen 4huis
eigenaarwed. Sjerk Sapis
gebruikerwed. Sjerk Sapis
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjerk Saepes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 82rLanen 4huis
eigenaarSierk Sapes nom.ux.
gebruikerSierk Sapes nom.ux.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0139v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ500‑07‑00 gghuis
koperBauke Martens, gehuwd metschoenmaker
koperAukien Steffens
naastligger ten oostenWybe Sybrants Backer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hoyte Hoytes
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis schoolmeester
verkoper q.q.Dirk Jansen, curator overmr. ijzersmid
verkoperAntie Jans, dochter van
verkoperwijlen Wytske Outgers, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Sapesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Martens, schoenmaker x Aukje Steffens koopt een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Wybe Sybrants, ten Z. erven schoolmeester Pieter Cornelis, ten W. erven Hoyte Hoytes, ten N. de Lanen. Het huis heeft een vrij in- en uitgang etc. door een steegje ten W. (Met omschrijving). Gekocht van (mr. ijzersmid Dirk Jansen als curator over) Antie Jans en haar erfenis van haar wl. moei Wytske Outgers x scheepstimmerman Sierk Sapes voor 500 gg.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0135v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wytske Outgers


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-132Lanen 4Bauke Martens, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 82rLanen 4huis
eigenaarBauke Martens
gebruikerBauke Martens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-132, fol. 113vLanen 4Bauke Martens , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschoenmaeker, mr.22:11:00 cg4:15:00 cgbestaet wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0122r van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ bij de Lange pijp330‑07‑00 gghuis
koperRobijn Corneelis, gehuwd metmr. sleefmaker
koperTeuntie Dirks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backer
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Bontekoe
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hoite Hoites
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauke Martensmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Cornelis, mr. sleefmaker, x Teuntie Dirks, kopen deftig huis Laanen zz. bij de Lange Pijp, bewoond door de verkoper. Beschrijving van het huis. Geen grondpacht. Ten O. wd. bakker Wybe Sybrandi, ten Z. wd. vroedsman Bontekoe, ten W. erven Hoite Hoites, ten N. de Lanen. Vrij in- en uitgang door een steegje ten W., ook voor wd. Bontekoe. Gekocht van mr. schoenmaker Bauke Martens voor 330 gg 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 83rLanen 4huis
eigenaarRobijn Cornelis
gebruikerRobijn Cornelis
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0041r van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Cornelis* sleefmaker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0193v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Cornelis


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0231v van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Cornelis* sleefmaker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0063r van 19 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRobijn Cornelis


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRobijn Cornelis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-132 , folio 83rLanen 4huis
eigenaarRobijn Cornelis
gebruikerRobijn Cornelis
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 141rLanen 4huis
eigenaarRobijn Cornelis
gebruikerRobijn Cornelis
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0026v van 28 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRobijn Cornely


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0053v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ bij de Lange Pijp575‑00‑00 cghuis
koper door niaarSimon Hendriks scheepstimmerman
geniaarde koperSipke Jans, gehuwd met
geniaarde koperAntje Doekes Galema
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Yede de Groot
naastligger ten zuidenSimon Hendriks
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westenKlaas Kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoperRobijn Cornelismr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Hendriks, scheepstimmerman koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sipke Jansen x Anje Doekes Galema, een huis zz. Lanen bij de Lange Pijp. Ten O. Yede de Groot, ten Z. de koper, ten W. Klaas Kuiper, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Robijn Cornelis, mr. sleefmaker, voor 575 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004va van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Hendriks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 141rLanen 4huis
eigenaarSimon Hendriks
gebruikerAndries Reinhout
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0209v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Hendriks


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-129 , folio 141rLanen 4huis
eigenaarSimon Hendriks
gebruikerGeert Roelofs
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0131r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Hendriks


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0166v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 4Lanen ZZ wijk F-230 [staat: F-241]275‑00‑00 cghuis
koperSasker Oeges, gehuwd metloods Koningsmarine
koperMinke Everts
huurderRients Walings
naastligger ten oostenReinder de Groot
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tobia de Lon
naastligger ten westenJacob van Germen
naastligger ten noordenLanen
verkoperTobia de Lon, weduwe van
verkoperwijlen Symon H. de Groot


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0220r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSasker Oeges


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-129 , pag. 138Lanen 4Sasker Oeges 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-230Lanen 4Sasker Oeges van der Zeeovl voor 1815; wed. S.O. vdZ. eigenaar en gebruiker van wijk F-230, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-230Lanen 4wed Sasker Oeges van der Zeewed Sasker Oeges van der Zee


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 166, 185 en 236 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-230Lanen 4provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 145a. huis aan de Lanen zuidzijde, F-230, b. huis aan de Wortelstraat, B-081
 
verkoperAuke Vogelzang
verkoperOege Saskers van der Zee
verkoperJacob Schey
verkoperHendrik Geerts Klatter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1401Lanen 4Jacob Scheij schoenmakerHarlingenhuis en erf (91 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 142 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-230Lanen 4Sjoerdje Douwes Reitsma, overleden op 27 mei 1837vrouw van Jacob Schey, schoenmaker Laanen/Ossenmarkt F 230 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Douwe (vader van Dieuwke, Nienke en Pleun Douwes Reitsma, te Fredriksoord) en wijlen Ittje Douwes Reitsma (moeder van minderjarige Sipkje Hendriks Musch). Saldo fl. 156,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-230Lanen 4Geertje de Vries... in 1860, N.H., dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-230Lanen 4Jacob Schey... 1810; ondertrouw HRL; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker en koopman in leder, wijk F-230; VT1839; J.S. eigenaar van perceel nr. 1401 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 603, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-230Lanen 4J Schei stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-230LaanenJacob Schey72 jschoenmaker en koopman in lederHarlingenm, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-230Lanen 4Johannes Noordbruis, overleden op 30 november 184339 jr (geboren 17/3/1804), winkelier, overleden Laanen F 230, gehuwd, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-230Lanen 4Melchior ten Hulst... 21 okt 1855 uit Dokkum, zv Hendrik Melchert en Alida Jans Dijkman; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-230Lanen 4Trijntje de Vriesgeb 1787/88 HRL, ovl 28 dec 1859 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd dV, en Sijtske Bakker; BS ovl 1859; bev HRL 1851 wijk F-230, wijk G-047


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1401Lanen F-230Braams & Schaafsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1401De Lanen F-226 Franciscus Drost woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1401Lanen 4 (F-226)Franciscus Drostwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen J.A. Drostjongens: , meisjes:
vrouwen:
modiste


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 4J. Germanskleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 4F. (Frederik) Gonggrijp


2023
0.085241079330444


  terug