Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Ossenmarkt 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kleine Ossenmarkt 108-1208-1208-131F-232F-116


Naastliggers vanKleine Ossenmarkt 10
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidenGrote Ossenmarkt 27
ten westenGrote Ossenmarkt 25
ten noordenKleine Ossenmarkt 8


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerHendrik Eiberts
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kaemer
eigenaarEelke Lieuwes
gebruikerHendrik Eylerts
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarLaes Piers erven
gebruikerHendrik Eyberts
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerWalte Hayes
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarLaas Piers
gebruikerDieuke Jelles
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarTimon Jacobs
gebruikerTimon Jacobs
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-120Kleine Ossenmarkt 10kamer
eigenaarTimon Jacobs
gebruikerTimon Jacobs
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Kleine Ossenmarkt 10huis
eigenaarTymen Jacobs
gebruikerTymen Jacobs
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerJan Potenberg wed.
huurwaarde19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-131Kleine Ossenmarkt 10huis
eigenaarSytske Vlasblom
gebruikerSybr. Lolkes
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Vlasblom wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-131 , pag. 172Kleine Ossenmarkt 10C.L. van Beyma 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-232Kleine Ossenmarkt 10Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-232Kleine Ossenmarkt 10Tjerk van Benthem... rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-232Kleine Ossenmarkt 10wed T van BenthemJan Galamapakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-232Kleine Ossenmarkt 10finale toewijzingfl. 17pakhuis F-232
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes Kuipers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Kleine Ossenmarkt 10 Johannes Kuipers kuiperHarlingenpakhuis of werkpl. (80 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408kleine Ossenmarkt F-232Jan Wiersma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408Gr. Ossenmarkt F-116 Simon Cohen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4739Kleine Ossenmarkt 10 (F-228)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis en hok


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Ossenmarkt 10C. Dijkstratransportarbeider


1985 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Ossenmarkt 10Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985  terug