Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Ossenmarkt 278-121 8-132 F-232F-116
 huisnummer lager  Kleine Ossenmarkt 108-121 8-132 F-232F-116


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 27
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 25


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: lange pijp]139‑00‑00 GGkamer, loods en plaats
koperFoppe Jarichs, gehuwd met
koperRieme Dirks
naastliggerde schuur nu van burgemeester Hans Harmens
naastliggerde schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWierd Dirks c.u. te Amsterdam


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0110v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten westen van de lange pijp]198‑10‑08 GGhuis of kamer met een loods en plaatske
koperAnna Jans, weduwe van
koperwijlen Sibrand Tieerds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en plaats]
naastligger ten westende schuur van Jan Harmens de Fries
naastligger ten noordende huisstede van Bauk Everts
verkoperRieme Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Jarichs


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0169v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: west van de lange pijp naast de schuur van Jan Joannes]305‑00‑00 GGkamer met een loods en een plaatsje ten noorden
koperWybren Cornelis, gehuwd met
koperMary Jeltes
naastliggerde schuur van Jan Joannes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: de lange pijp]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en de gemene plaats]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende huisplaats van Baucke Everts
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Tiaerdts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]1050‑00‑00 GGgrote schuur met woning
koperReyn Lolckes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSymen Pykes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelmer Bennema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Wybrandts


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247r van 16 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Gerlske


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSipke Reyns gortmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke Reins gortmaker


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipke Rinses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257r van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 27Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Bredeplaets op de hoek van de Ossemerkt]697‑00‑00 GGgortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aan malkander
koperGerrit Tiallings, gehuwd met
koperSytske Bentes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaets]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenAlbert Christiaens
naastligger ten noordende weduwe van Pier Laessen
verkoperde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reinsmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings x Sytske Bentes koopt een gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aanelkaar, aan de Breedeplaats, op de hoek van de Ossenmarkt. Ten O. de Breedeplaats, ten W. Albert Christiaans, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. wd. Pier Laesens. De koper moet tegen taxatie de gortmolen en gereedschappen etc. overnemen. Gekocht van Sipke Reins, mr. gortmaker en zijn hypotheekhouders, voor 697 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0069r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 25achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Tjallings


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-121 Grote Ossenmarkt 27Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132, pag. 172Grote Ossenmarkt 27T van Benthem3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Tjerk van Benthem... rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-232Grote Ossenmarkt 27T van Benthem wedJan Galama pakhuis
F-232Kleine Ossenmarkt 10T van Benthem wedJan Galama pakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-232Grote Ossenmarkt 27finale toewijzingfl. 17pakhuis F-232
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes Kuipers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27Johannes Alberts KuiperskuiperHarlingenpakhuis of werkpl. (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Kleine Ossenmarkt 10Johannes Alberts KuiperskuiperHarlingenpakhuis of werkpl. (80 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1408kleine Ossenmarkt F-232Jelte Egberts de Wildewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1408Gr. Ossenmarkt F-116Simon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27 (F-116)Frans Kleinwoonhuis
Sectie A nr. 4739Kleine Ossenmarkt 10 (F-228)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis en hok


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 27B. Kueter-
Groote Ossenmarkt 27aJ. Kleinkantoorbediende
Kleine Ossenmarkt 10C. Dijkstratransportarbeider


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27C. Haanzink- en mastiekwerker, woonhuis


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27 Jonkmantaxi, ziekenvervoer, transport


1985 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kleine Ossenmarkt 10Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985
  terug