Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 53 1-100 1-142 A-156 A-163
Naastliggers vanZoutsloot 53
ten oostenZoutsloot 55
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 51
ten noordenAchterstraat 2


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Pieters


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinNoorderhaven of Zoutsloot NZ [staat: nieuwe stad]tuin met planten
 
koperAdriaen Wyerdts, gehuwd metlakenkoper334-00-00 GG
koperMaycke Rogiers
naastligger ten oostenClaes Pieters
naastligger ten zuidendiept
naastligger ten westenhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJesck Everts, gehuwd met
verkoperWillem Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Wyerts, lakenkoper x Maycke Rogers kopen een tuin in de nieuwe stad aan de noordzijde. Ten O. Claes Pieters, ten Z. het diept, ten W. verkopers' huis en plaats, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jesck Ruertsdr., nu huisvrouw van Willem Stevens, voor 334 gg.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0389r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Adriaen Wyerts


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad strekkende tot de 6 kamers]hofje of boomgaard
 
koperN. N.
naastligger ten oostenFetse Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJohan Gabbes
naastligger ten noordenhet vijfde perceel (zes kamers) in deze akte
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (e) een tuintje of boomgaard in de noorder nieuwe stad strekkende van het water tot de eerdergenoemde zes kamers.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: bij de 6 kamers]hof
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150v van 10 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZhof met bomen en plantagie
 
koperWibrant Seerps, gehuwd met343-07-00 GG
koperBauck Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamers van Adrian Wierdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAndries Wierdts Popta mede voor zich, gelastigde van zijn broer
verkoperJan Wierdts Popta
verkoperEme Rogiers, weduwnaar van
verkoperwijlen Lutske Wierdts Popta, moeder van
verkoperWierd Emis
verkoperJan Pieters Leyenaer, gehuwd met
verkoperLeyntie Emis
verkoperJan Emes thans uitlandig
verkoperAdriaen Wierts Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibrant Seerps x Bauck Dircks kopen een hof nz. Zoutsloot


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133v van 1 feb 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZhof met prieel
 
koperSent Huyberts, gehuwd met502-02-00 CG
koperMaycke Warnaers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelle Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybrant Seerps


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinnoorder nieuwe stadhof met prieel
 
koperFoppius Gerrardi, gehuwd metrentmeester549-00-00 CG
koperGriettie Eedes
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rintse Pyters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaer
naastligger ten zuidenEgbert Rijcx
naastligger ten westenJelle Pyters Vettevogel
naastligger ten noordenDrogestraat, de achterste
verkoperburgemeester Sent Huyberts, gehuwd met
verkoperMayke Warners


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinnoorder nieuwe stadhof
 
koperJelke Pyters Buttercooper c.u.500-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyener
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Ides, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes als niaarnemer rat. sanguinis & vicinitatis, koopt 1/2 huis op de hoek van de Katterug zoals Jacop Rinses c.u. het van Age Wabbes heeft gekocht, voor 300 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloothof met bomen en plantagie
 
koperPytter Tames c.u.373-04-00 GG
naastligger ten oostenJan Lolckes
naastligger ten zuidenKarremanstraat
naastligger ten westenJelle Vettevogel
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters Buttercooper


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van Folkert Lamberts


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53Zoutsloot NZhuis
 
koperCornelis Cornelisen, gehuwd metschipper500-00-00 CG
koperMettie Pouwels
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
huurderJan Beernts
huurderJetse Heyns
naastligger ten oostenTrijntie Heeres
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Bastiaens
naastligger ten noordende tuin van Jan
verkoper van 1/2Rixtie Rintjes, gehuwd met
verkoper van 1/2Jelle Laessenmr. zeilmaker
verkoper q.q.Rixtie Rintjes, gelastigde van haar zuster
verkoper van 1/2Hylckjen Rintjes, gehuwd metTerschelling
verkoper van 1/2Watze Arjensmr. bakkerTerschelling


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-100Zoutsloot 53huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneen hof


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-100Zoutsloot 53
eigenaarCornelis Cornelis
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53Zoutsloot NZhuis, plaats, tuin en loodsje
 
koperJarigh Minnes, gehuwd met550-00-00 CG
koperLudtske Claeses
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
verkoperCornelis Cornelis, gehuwd met
verkoperMettie Poulus


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-100 Zoutsloot 53huis
eigenaarJarig Minnes
gebruikerPyter Jacobs cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0043v van 16 nov 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeningang van de tuin van Hans Gongrijp
naastligger ten noordende tuin van Hans Gongrijp


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jarigh Minnes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-100 Zoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpenhuis, tuintje, loodsje en plaatsje
 
koperBetse Cornelis, gehuwd metsmakschipper600-07-00 GG
koperFranske Jans Franeker
huurderRomke Wytses mr. glasmaker32-00-00 GG
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Folkerts metselaar
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Harings
verkoperLutske Clases, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jarig Minnes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: Karremanstraat]hof
 
koperBetse Cornelis, gehuwd metschipper280-07-00 GG
koperFranske Jans
huurderGerryt Joostes 11-00-00 CG
eigenaar van 2 kamers ten noordenBerend Berendsmr. wever
naastligger ten oostenJan Jansen Trompetter
naastligger ten zuidenSibren Simons
naastligger ten zuidenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenFranske Jans
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenBerend Berends mr. wever
verkoper van 1/5Roelof BenteskoopmanRotterdam
verkoper van 1/5Bente BenteskantoorknechtHoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walingsonder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, dochter van
verkoperWybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, erfgenaam vanmr. schoenmaker
erflaterwijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berbera Jans, zuster van
verkoperLijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Romke Wassenaarmr. glasmaker


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-100 Zoutsloot 53Betze Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-100 Zoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpenhuis met extra grote tuin
 
koperIdse Allerts doopsgezind predikant1575-07-00 GG
naastligger ten oostenBastiaan Bicker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer
naastligger ten noordenSicke Janz c.s.
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curator overRied
verkoperCornelis Betses, erfgenaam
verkopermeerderjarige vrijster Elisabeth Betses, erfgenamen vanAmsterdam
erflaterwijlen Betse Cornelis


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 53Zoutsloot NZhuis met extra grote tuin
 
koperYede Pytters, gehuwd metoud wijdschipper1180-00-00 GG
koperMurkjen Jeltes
huurderTjeerd Seerps
naastligger ten oostenBastian Bikker
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIds Allerdsleraar doopsgezinde gemeenschapLeeuwarden


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYede Pytters


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Yede Pyters


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Yede Pyters


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester S. S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-132 Zoutsloot 53IJ Hoornstra


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenY. Hoornstra


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-142 Zoutsloot 53Y Hoornstra3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Yde Sybouts Hoornstra... f. 29:14:0 voor geleverd swart gaarn, ord. no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-156Zoutsloot 53IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman


1827 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Hoornstrageb 1775 HRL, ovl 16 sep 1827 HRL, ongehuwd, dv IJde H, en Gooikje vd Meulen; BS ovl 1827; sterfhuis wijk A-156/Zoutsloot 53, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 91 en 96 van 10 okt 1827
adressoortbedraggebruik
A-156Zoutsloot 53provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis A-156
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperSchelte Zwaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 142Zoutsloot 53Thomas Janus van SlotenHarlingenhuis en erf (450 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Thomas Janes van Slooten, overleden op 18 februari 183270 jr, Zoutsloot A 156, vader van Lieuwkje (wed. Minse Wessels Bakker), winkeliersche, Abe, beurtschipper op Zwolle, Jan, rijkscommies Ferwerd, Monte, beurtschipper op Amsterdam, Maaike (vrouw van Jan Cornelis Teves, koopvaardijschipper), Hylke, idem, Tjeerdje (vrouw van Gerrit H. Smit, idem), Martinus, bakker en wijlen Jane Thomas van Slooten (man van wijlen Marijke Oorthuis, vader van minderjarige Thomas en Beitske Janes van Slooten: voogd is oom Martinus). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 13 jul 1832
A-156Zoutsloot 53Heeren huizinge, met een groote tuin, voorzien van goede vruchtboomen en verdere annexen aan de Zoutsloot, gebruikster weduwe t.j. van, slooten. Finaal verkocht op 25 jul 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Geertje Tigchelaar... wonende te Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Grietje L Rueloud 52 jaar, geb Embden en wonende te HRL. 1839, wijk A-156; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Atsma... ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Pieter Crans Nautageb 1787 Leeuwarden, ovl 8 aug 1848 HRL, huwt met Grietje Buyl, gepensioneerd visiteur, zv Jacob N, en Jeltje Vink; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-156; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-156ZoutslootPieter Crans [Krans] Nauta52 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, visiteur
A-156ZoutslootGrietje L Ruil52 jEmbdenv, protestant, gehuwd
A-156ZoutslootGrietje Post23 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Johan Hendrik Kooistra, overleden op 10 juli 18415 1/2 jr (geboren 13/2/1836), overleden Karremanstraat A 156. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Hendrik Pieters Klein... HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2418A-156 (Zoutsloot)Cornelis T. Reuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2418A-163 (Zoutsloot)Catharina Alida Klein, vrouw van Cornelis Reuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot 53 (A-163)Catharina A. Reuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 53 Melle Kamstraagent v. pol. 1e kl.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 53 Jan Kamstrakantoorbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1100
Zoutsloot 53 Willem Kamstrakantoorbediende
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 53M.Lolkemaschelpenvisscher


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 53Y. (Ynskje) van Esveld wv Mollema


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 53Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 53rijksmonument 20755
  terug