Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 531-1001-1001-142A-156A-163


Naastliggers vanZoutsloot 53
ten oostenZoutsloot 55
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 51
ten noordenAchterstraat 2


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0081r van 15 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLouw de Rinck


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116v van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53[staat: in de nieuwe stad]244‑05‑00 cgtuin of kruidhof, met eigendom van straat en wal tot aan het diept]
koperHarmen Fransen, gehuwd metapotheker
koperGeertke Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dierck Ockes
naastligger ten zuidenFocke Tyalles
naastligger ten westenEwert Michiels
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: de droge straat]
verkoperLouwrens de Rinck, gehuwd met
verkoperHilke Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Fransen apotheker x Geertke Jacobs kopen een thuyn ofte cruydhoff c.a. in de nyewe stadt. Ten O. de wv Dierck Ockes, ten Z. Focke Tyalles, ten W. Ewert Michiels, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Louerens de Rinck x Hilke Pieters voor 244 CG.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0117r van 7 mei 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53op Bestebroecks plaats of tuin in de nieuwe stad00‑00‑00 cgnieuw huis
aanhandelaarReyntien Freercx, gehuwd met
aanhandelaarTrynke Pybes
naastliggerde tuin eerder van Louw
naastliggerde tuin nu van Harmen Fransen apotheker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg in eigendom, waarvan medegebruik
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFocke Tyalles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyntie Freercx x Trijnke Pybes kopen een nieuw huis op Bestebroecks plaets offe thuyna inden nieywe stad. Met een waterlossing naar Lous gang, nu toebehorend aan Harmen Fransen apotheker, en met mede gebruik van de steeg ten westen. Door wandel verkregen van Focke Tyalles.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0135r van 14 jan 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Pieters


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0162r van 29 apr 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Louwerens de Rinck


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: nieuwe stad]334‑00‑00 ggtuin met planten
koperAdriaen Wyerdts, gehuwd metlakenkoper
koperMaycke Rogiers
naastligger ten oostenClaes Pieters
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten westenhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJesck Everts, gehuwd met
verkoperWillem Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen Wyerts, lakenkoper x Maycke Rogers kopen een tuin in de nieuwe stad aan de noordzijde. Ten O. Claes Pieters, ten Z. het diept, ten W. verkopers' huis en plaats, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jesck Ruertsdr., nu huisvrouw van Willem Stevens, voor 334 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: in de noorder nieuwe stad strekkende tot de 6 kamers]00‑00‑00 cghofje of boomgaard
koperN. N.
naastligger ten oostenFetse Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJohan Gabbes
naastligger ten noordenhet vierde perceel (zes kamers) in deze akte
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (e) een tuintje of boomgaard in de noorder nieuwe stad strekkende van het water tot de eerdergenoemde zes kamers.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: bij de 6 kamers]00‑00‑00 cghof
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ0‑00‑00 gghuis en hof
aanhandelaarClaes Heerckes Pudeus, gehuwd met
aanhandelaarMary Sickes
verpachter grondburgerhopman Taecke Taeckes c.u.2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenburgerhopman Taecke Taeckes, gehuwd met
naastligger ten oostenRinck Tiaardts
naastligger ten oostenJan Haenties
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenHero Gieckes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarburgerhopman Taecke Taeckes
verwandelaarRinck Tiaardts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365r van 4 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ00‑00‑00 cghuis, hof met bogelbaen en schiefbaen, en loods
aanhandelaarJochum Pieters, gehuwd met te Sneek
aanhandelaarAntie Aesges te Sneek
verpachter grondTaecke Taeckes 2‑16‑00 gg
protesteert vanwege een hypotheekburgerhopman Taecke Taeckes
naastligger ten oostenSimon Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot [net vermeld]
naastligger ten westenHeere Gieckes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarClaes Heerckes Pudeus, gehuwd met
verwandelaarMary Sickes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0015r van 27 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van Antie Aesges


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van Aentie Aeges


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ765‑00‑00 gghuis, hof en loods
koper door niaarAnnius Reenstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken
verpachter grondTaecke Taeckes Lauta 2‑16‑00 cg
geniaarde koperReyn Wijneringsschipper
naastligger ten oostenSymon Jansen*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Symen Altelaets
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasen, gehuwd met te Sneek
verkoperAntie Aesges Phelten innocent, moeder van
verkoperJantien Jochums Wijns


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Pier Annes Rheen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende zonen van Pier Annes Reen
naastligger ten oostende zonen van Pier Annes Reen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pier Annes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0154r van 8 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ328‑00‑00 ggkamer met loods
koperEde Auckes, gehuwd mettuinker
koperMoo Lolckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Pytters
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJelle Pytters
naastligger ten westende uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeester
naastligger ten noordende hof van Foppe Gerryts rentmeester
verkoperEgbert Rijx, gehuwd met
verkoperTrijntie Pytters


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013r van 16 jan 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Foppe Gerrits oud rentmeester


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013r van 16 jan 1648 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Foppe Gerrits oud rentmeester


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53noorder nieuwe stad500‑15‑00 cghof
koperJelke Pyters Buttercooper c.u.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyener
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriettie Ides, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Wybes als niaarnemer rat. sanguinis & vicinitatis, koopt 1/2 huis op de hoek van de Katterug zoals Jacop Rinses c.u. het van Age Wabbes heeft gekocht, voor 300 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0153v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pier Annes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ373‑04‑00 gghof met bomen en plantagie
koperPytter Tames c.u.
naastligger ten oostenJan Lolckes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJelle Vettevogel
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Achterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters Buttercooper


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Anne Piers


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Anne Piers


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0033r van 31 mrt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ850‑00‑00 gg1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]
koper door niaarburgemeester Adam Gipson
geniaarde koperTieerd Tieerdsengrootschipper
eigenaar van 1/2burgemeester Adam Gipson
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haringh Douwes
naastligger ten noordende kamers van Sioerd Bartels
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Adam Gipson koopt, na niaar wegens mandeligheid tegen Tieerd Tieerdsen, grootschipper, een 1/2 huis en hof waarvan hij al 1/2 bezit, nz. Zoutsloot, waarin wl. de secretaris Andreas Heemstra heeft gewoond. Ten O. Cornelis Cornelis, ten W. erven Haringh Douwes, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de camers van Sioerd Bartels. Vrij achteruitgang in de Karremanstraat. De andere 1/2 zal later geleverd worden door Pierke Rheen, minderjarige dochter. Gekocht van Jelmer Schellinger x Maria Rheen, voor 850 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot850‑14‑00 gg1/2 huis en hof
koper provisioneelburgemeester Adam Gipson
voormalig bewonerhet verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstrasecretaris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Knijff, curator over
verkoperPierke Rheen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
naastligger ten noordenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
naastligger ten noordenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Folkert Lamberts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Rintie Douwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: Liemendijk ZZ]480‑00‑00 cgtuin
koperoud burgemeester Tjeerd Bouwens, gehuwd met
koperLutske Sjoerdts
toehaakeen dukaat voor het jongste kind
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Claessen
naastligger ten zuidengemeensman Rintie Douwes
naastligger ten westengemeensman Rintie Douwes
naastligger ten noordenPieter Roorda n.u.stadssmid
verkopergemeensman Rintie Douwes c.u.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Tjeerdt Bouwens


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Rintje Douwes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0286v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: Liemendijk ZZ]525‑00‑00 cgtuin
koperBente Roelofs koopman
toehaakeen gouden ducaat voor het kind van de verkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Berber Claasen
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Rintje Douwes
naastligger ten westende weduwe van wijlen vroedsman Rintje Douwes
naastligger ten noordenAarnt Hansen
verkoperoud burgemeester Tierdt Bouwens, gehuwd met
verkoperLutske Sjoerdts


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ500‑00‑00 cghuis
koperCornelis Cornelisen, gehuwd metschipper
koperMettie Pouwels
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
huurderJan Beernts
huurderJetse Heyns
naastligger ten oostenTrijntie Heeres
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Bastiaens
naastligger ten noordende tuin van Jan
verkoper van 1/2Rixtie Rintjes, gehuwd met
verkoper van 1/2Jelle Laessenmr. zeilmaker
verkoper q.q.Rixtie Rintjes, gelastigde van haar zuster
verkoper van 1/2Hylckjen Rintjes, gehuwd met te Terschelling
verkoper van 1/2Watze Arjensmr. bakker te Terschelling


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 13Zoutsloot 53huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0265r van 21 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Cornelis
naastligger ten noordende hof van Jan Harings


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen hof


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 7vZoutsloot 53
eigenaarCornelis Cornelis
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ550‑00‑00 cghuis, plaats, tuin en loodsje
koperJarigh Minnes, gehuwd met
koperLudtske Claeses
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs
verkoperCornelis Cornelis, gehuwd met
verkoperMettie Poulus


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio Zoutsloot 53huis
eigenaarJarig Minnes
gebruikerPyter Jacobs cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0030v van 21 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDieuke Bentes c.s.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0267v van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dieuke Bentus


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335r van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jarigh Minnes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 8rZoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en Karremanspijpen600‑07‑00 gghuis, tuintje, loodsje en plaatsje
koperBetse Cornelis, gehuwd metsmakschipper te Franeker
koperFranske Jans te Franeker
huurderRomke Wytses mr. glasmaker32‑00‑00 gg
naastligger ten oostenAuke Aukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Harings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSierk Folkerts metselaar
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Harings
verkoperLutske Clases, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jarig Minnes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSibren Simons
naastligger ten zuidenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenFranske Jans


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53tuinZoutsloot NZ [staat: Karremanstraat]280‑07‑00 gghof
koperBetse Cornelis, gehuwd metschipper
koperFranske Jans
huurderGerryt Joostes 11‑00‑00 cg
eigenaar van 2 kamers ten noordenBerend Berendsmr. wever
naastligger ten oostenJan Jansen Trompetter
naastligger ten zuidenSibren Simons
naastligger ten zuidenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenFranske Jans
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenBerend Berends mr. wever
verkoper van 1/5Roelof Benteskoopman te Rotterdam
verkoper van 1/5Bente Benteskantoorknecht te Hoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walings onder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, dochter van
verkoperWybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, erfgenaam vanmr. schoenmaker
erflaterwijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berbera Jans, zuster van
verkoperLijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Romke Wassenaarmr. glasmaker


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-100Zoutsloot 53Betze Cornelis, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 8rZoutsloot 53huis
eigenaarBetse Cornelis
gebruikerBetse Cornelis
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-100, fol. 11vZoutsloot 53Betze Cornelis , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderencoopman36:12:00 cg6:2:00 cgbestaet reedelijk


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts- en Karremanspijpen1575‑07‑00 gghuis met extra grote tuin
koperIdse Allerts doopsgezind predikant
naastligger ten oostenBastiaan Bicker
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenvroedsman Meye H. Meyer
naastligger ten noordenSicke Janz c.s.
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatorkoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curator over te Ried
verkoperCornelis Betses, erfgenaam
verkopermeerderjarige vrijster Elisabeth Betses, erfgenamen van te Amsterdam
erflaterwijlen Betse Cornelis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 8rZoutsloot 53huis
eigenaarIds Allerts
gebruikerIds Allerts
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 53Zoutsloot NZ1180‑00‑00 gghuis met extra grote tuin
koperYede Pytters, gehuwd metoud wijdschipper
koperMurkjen Jeltes
huurderTjeerd Seerps
naastligger ten oostenBastian Bikker
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenMeye Harmens Meyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIds Allerdsleraar doopsgezinde gemeenschap te Leeuwarden


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Pytters


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0093v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Yede Pyters


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-100 , folio 8rZoutsloot 53huis
eigenaarYede Pyters wed.
gebruikerYede Pyters wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0256r van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Yede Pyters


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van wijlen Yede Pyters


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 15vZoutsloot 53huis
eigenaarSybout Hoornstra nom.ux.
gebruikerSybout Hoornstra nom.ux.
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 15vZoutsloot 53huis
eigenaarS. Hoornstra
gebruikerS. Hoornstra
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0378v van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester S. Hoornstra


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142 , folio 15vZoutsloot 53huis
eigenaarS. Hoornstra
gebruikerS. Hoornstra
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0078v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. S. Hoornstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-132, pag. 11Zoutsloot 53Y. Hoornstra


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenY. Hoornstra


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0155r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Hoornstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-142 , pag. 16Zoutsloot 53Y. Hoornstra 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Yde Sybouts Hoornstra... f. 29:14:0 voor geleverd swart gaarn, ord. no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 53IJ. Hoornstrafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-156Zoutsloot 53Ijede HoornstraIjede Hoornstrakoopman


1827 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Hoornstrageb 1775 HRL, ovl 16 sep 1827 HRL, ongehuwd, dv IJde H, en Gooikje vd Meulen; BS ovl 1827; sterfhuis wijk A-156/Zoutsloot 53, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 91 en 96 van 10 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-156Zoutsloot 53provisionele en finale toewijzingfl. 1060huis A-156
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperSchelte Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 142Zoutsloot 53Thomas van Sloten Harlingenhuis en erf (450 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 287 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Thomas Janes van Slooten, overleden op 18 februari 183270 jr, Zoutsloot A 156, vader van Lieuwkje (wed. Minse Wessels Bakker), winkeliersche, Abe, beurtschipper op Zwolle, Jan, rijkscommies Ferwerd, Monte, beurtschipper op Amsterdam, Maaike (vrouw van Jan Cornelis Teves, koopvaardijschipper), Hylke, idem, Tjeerdje (vrouw van Gerrit H. Smit, idem), Martinus, bakker en wijlen Jane Thomas van Slooten (man van wijlen Marijke Oorthuis, vader van minderjarige Thomas en Beitske Janes van Slooten: voogd is oom Martinus). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 13 jul 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-156Zoutsloot 53Heeren huizinge, met een groote tuin, voorzien van goede vruchtboomen en verdere annexen aan de Zoutsloot, gebruikster weduwe t.j. van, slooten. Finaal verkocht op 25 jul 1832 door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Geertje Tigchelaar... wonende te Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Grietje L Rueloud 52 jaar, geb Embden en wonende te HRL. 1839, wijk A-156; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Maaike Atsma... ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Pieter Crans Nautageb 1787 Leeuwarden, ovl 8 aug 1848 HRL, huwt met Grietje Buyl, gepensioneerd visiteur, zv Jacob N, en Jeltje Vink; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-156; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-156ZoutslootPieter Crans [Krans] Nauta52 jvisiteurLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-156ZoutslootGrietje L Ruil52 jEmbdenv, protestant, gehuwd
A-156ZoutslootGrietje Post23 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-156Zoutsloot 53Johan Hendrik Kooistra, overleden op 10 juli 18415 1/2 jr (geboren 13/2/1836), overleden Karremanstraat A 156. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Hendrik Pieters Klein... HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-156Zoutsloot 53Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot A-156erv. Hessel D. Reidsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot A-163 Catharina Alida Klein vrouw van Cornelis Reuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2418Zoutsloot 53 (A-163)Catharina A. Reuswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 53M. Lolkemaschelpenvisscher


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 53Y. (Ynskje) van Esveld wv Mollema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 53rijksmonument 20755


2023
0.33054614067078


  terug