Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 11 8-129 8-140 F-114 F-108


Huisnaam in: 1821
Gebruik:
Naam: het schippers huur huis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1821
Gebruik:
Naam: nieuw schippershuis
Kwartier/wijk F-011
Verkoper:
Koper/eigenaar: gerbens, wed. sietske
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 11
ten oostenGrote Ossenmarkt 13
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 9
ten noordende Vijverstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Ossenmarkt 11naamloze steeg ten westen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperJan Ysax Groenewolt, gehuwd met900-12-12 CG
koperHillegontie Zanstra
gebruikerde stad Harlingen0-42-00 CG
naastligger ten oostenNeeltie Heeres
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende weduwe van Ritske Pytters
naastligger ten noordende stal van Alewein Pybes
verkoperde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt, gehuwd metkapitein
verkoperwijlen Aeltie Ritskes


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 11huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 11huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 11huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 11huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 11wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 11huis
eigenaarJacob Arends
gebruikerJacob Arends cum soc.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSara Groenewolt


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperde Lutherse Gemeente 991-07-00 GG
naastligger ten oostenHyltje de Haan
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenkolonel Jan de Reus
verkoperJanke Groenewoud, gehuwd met
verkoperDavid Griffinkurkesnijder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe diaconen van de Lutherse Gemeente kopen huis en tuin (Grote Ossenmarkt 11). Ten O. Hyltje de Haan, ten W. het volgende perceel, ten Z. de Grote Ossenmarkt, ten N. de kolonel Jan de Reus. Ook een woning met bleek (Grote Ossenmarkt 5), ten O. het eerste perceel, ten W. en Z. Jacob Pieters Nijboer, ten N. Jan de Reus. Gekocht van Janke Groenewoud x David ... (Griffin?), kurkesnijder, voor.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0192v van 24 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJacob Sas, gehuwd metoud matroos op het Admiraliteitsjacht450-00-00 GG
koperAntje Wybes
huurdermonsieur Hek c.u.
huurderJacob Pieters en vrouw
naastligger ten oostenJohannes H. de Haan
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenJ. de Reus
verkoperde Lutherse Gemeente: diaconie


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0081r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJan Christ. Paulwiky geweermaker681-00-00 GG
huurder benedenAllert 40-00-00 CG
huurder bovenJan 27-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes H. de Haan
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente
naastligger ten noordenJ. de Reus
verkoperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
verkoperAntje Wybes


1800 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 11, HarlingenGrote Ossenmarkt 11Joh. Christ. Pawlowskygeweermaker


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0007r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperHendrik Smith procureur postulant410-00-00 CG
huurderde weduwe van Douwe Jacobs 36-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Johannes H. de Haan
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Elisabeth Pawlowski zuster van de erflaterGolub
verkoperMaria Dorothea Pawlowski zuster van de erflaterGolub
verkoperGotliebe Pawlowski zuster van de erflaterGolub
erflaterde erfgenamen van wijlen Johan Christoph Pawlowskigeweermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Smith, proc. post. koopt huis nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. wd. Johannes de Haan, ten W. en N. de Lutherse Kerk en anderen., ten Z. de straat. De beide bovenkamers van dit huis hebben vrij in- en uitgang etc. door steeg ten W. Overname van alle losse goederen tegen taxatie. Zie de acte voor meer details. Gekocht van erven (met naam vermeld) van Johan Christoph Pawlowski, geweermaker te Harlingen, hun broer, voor 410 cg. Zij wonen in Gollub in Pruisen.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-151 Grote Ossenmarkt 11Frans Antonij, 31 jaar, gehuwd
8-151 Grote Ossenmarkt 11Jan Antonij


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0157r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperWopke Rimkes, gehuwd metvarensgezel600-00-00 CG
koperTrijntje Claasen de Beer
huurderYede Jans 60-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Johannes H. de Haan
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente
naastligger ten noordende Lutherse Gemeente
verkoperHendrik J. Smith, gehuwd metprocureur postulant
verkoperHiltje Eeuwes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWobke Remkes varensgezel


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0353v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 11Grote Ossenmarkt NZ wijk F-0114huis
 
koperJan Anthony sjouwerman650-00-00 CG
naastligger ten oostenHylke Wybes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente e.a.
naastligger ten noordende Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente e.a.
verkoperWobke Remkesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anthony (Postma), sjouwerman, koopt huis nz. Grote Ossenmarkt, wijk F-114. Ten O. Hylke Wybes, ten W. en N. de Hersteld Ev. Luth. gemeente en anderen, ten Z. de straat. Met vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Gekocht van Wopke Romkes, schipper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140 Grote Ossenmarkt 11Jan Anthony2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Jan Anth Postmazie ook: Jan Antoni Posthuma; eigenaar en gebruiker van wijk F-114, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-114Grote Ossenmarkt 11Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 118 en 119 van 12 sep 1821
adressoortbedraggebruik
F-114Grote Ossenmarkt 11provisionele en finale toewijzingfl. 325huis F-114
 
Huibert Jans (q.q.)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-114Grote Ossenmarkt 11Catharina Jacobs Overzee, overleden op 8 maart 1824dochter van afwezige Jacob Overzee, stuurman (op reis naar Liverpool) (Ossenmarkt F 114) en Jikke Aikes Nieuhoff, zuster van minderjarige Antonie en Trijntje Jacobs Overzee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1431Grote Ossenmarkt 11Jacobus Anthony OverzeeHarlingenwinkelierhuis en erf (106 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Elisabeth van Noord... BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Frouwkje Pieters Broersma... ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-114; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Ruurd van der Werfoud 48 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Wubbe Jurjens Veel... 1837; BS huw 1837, ovl 1853; oud 37 jaar, (vnm: Wybo), geb Pekela en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-114; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-114Grote Ossenmarkt 11J W Veel stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-114OssemarktWybo Veel37 jPekel Agezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-114OssemarktFrouwkje Broersma40 jJouregezin 1, v, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-114OssemarktAnna de Boer14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktAafke de Boer10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktJacob F Hemminga48 jBeetsgezin 2, m, protestant, gehuwd, kastmaker
F-114OssemarktElisabeth van Noord40 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-114OssemarktFoppe Hemminga15 jKoudumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktUilke Hemminga17 jKoudumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktFrouwkje Hemminga12 jKoudumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktDjieuwke Hemminga10 jKoudumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktAdriana Hemminga5 jKoudumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-114OssemarktRuurd van der Werf48 jDokkumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-114Grote Ossenmarkt 11Jakkele Rintjes de Boer, overleden op 12 april 184258 jr, zeeman, geboren Workum, overleden Grote Ossenmarkt F 114/115, man van Sytske Hoogzand, vader van Aaltje, Evert, matroos en minderjarige Jan, Rigtje en Rintje Jakkeles de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-114Grote Ossenmarkt 11Sytske Hoogzand, overleden op 12 december 1842overleden Grote Ossenmarkt F 114, wed. Jakkele Rintjes de Boer, moeder van Aaltje, Evert, matroos Batavia en minderjarige Jan, Rigtje en Rintje Jakkeles de Boer (voogd is Gerrit Rikkers, stadsdienaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Hendrikje Johannes... Foppes en Willemke Foppes; BS huw 1816, huw 1837, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk F-012, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Ieme Broers... zv Broer IJemes vd Plaats en Aukje Jans Faber; BS huw 1830, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Jacob Hemminga... ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 48 jaar, geb Beets en wonende te HRL. 1839, kastmaker, wijk F-114; VT ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
F-114Grote Ossenmarkt 11Ruurd Ymes Hellema... wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1431F-002 (Zuiderhaven)Harm Harms Kokwoonhuis
Sectie A nr. 1431F-114 (Grote Ossenmarkt)Dirk J. Wiersma c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1431F-108 (Gr. Ossenmarkt)Trijntje Lollema, wed. Jan F. van der Veerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1431Grote Ossenmarkt 11 (F-108)Johan Hendrik Broersmawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 11Oud Harlingen Magazine 1991De winkel [?] is van Te Loo, een kruidenier en de vader van de huidige (1991) burgemeester van Leeuwarden John Te Loo


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 11 Johan H. Broersmawinkelier
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 11B.J.Katermonteur
Groote Ossenmarkt 11E.J. te Loowinkelier
Groote Ossenmarkt 11B.Renemakommies r.d.b.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 11beeldbepalend pand5 van 10
  terug