Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 7 8-129 8-140 1/2 F-112 F-106
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 7
ten oostenGrote Ossenmarkt 9
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 5


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003r van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff
naastligger ten noordenJeltie Teunis Vrijthoff


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003r van 20 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff
naastligger ten noordenJeltie Teunis Vrijthoff


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarGerben Ritskes erven
gebruikerbootsman Jan cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-129Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarLysbeth Jansen Ros
gebruikerJacob Engels
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-10-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0071v van 3 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Vijverstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen tuintje


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarLijsbeth Jansen
gebruikerJacob Arents cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJacob Arents
gebruikerJacob Arents c.s.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-129 Grote Ossenmarkt 7wed. Jacob Arends, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-129 Grote Ossenmarkt 7huis
eigenaarJacob Arends
gebruikerJacob Arends cum soc.
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-00 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0056v van 15 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Pieter Nieuwboer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-140 Grote Ossenmarkt 7Jan Anthony2-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-112Grote Ossenmarkt 7Lutherse Gemeente ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1433Grote Ossenmarkt 7Evangelische Luthersche GemeenteHarlingenhuis en erf (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Dirkje Cornelis Braaksma... 1828, ovl 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-122; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Janna Andries Ruitenbach... Frederik Klander, (gk); BS huw 1826, ovl 1842; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; VT1839; kind: Frederica Frederiks Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL; moeder als ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-112OssemarktJan Pieters de Groot1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-112OssemarktJanne Ruitenbach80 jFranekerv, protestant, weduwe
F-112OssemarktDirkje Braaksma38 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Dirk Rinses Jager... Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-112Grote Ossenmarkt 7Rigtje Cornelis Voordewind... Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1433F-112 (Grote Ossenmarkt)Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1433F-106 (Gr. Ossenmarkt)Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1433Grote Ossenmarkt 7 (F-106)Evang. Lutherse Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 7K. de Groothoutwerker


1938 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 7Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug