Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 338-134 8-147 F-103F-001


Naastliggers vanZuiderhaven 33
ten oostenGrote Ossenmarkt 2
ten zuidenZuiderhaven 35
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Grote Ossenmarkt


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]7600‑00‑00 GGhoekhuis en gebouw met zes gevels
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met te Bolsward
koperFrancine Martini te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]2730‑00‑00 GGhuis
koperJacob Wytzes, gehuwd met
koperBauckien Marthens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]305‑00‑00 GGhoekhuis alwaer tegenwoordich den Tubacks Rolle uuthanght, exempt het uuthangende bord
koperDouwe Kempes, gehuwd metde Tabaksrol
koperBarbar Dircks
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerTiaard Alberts c.u.
naastliggerde weduwe van wijlen Idts Jans
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Dirck Sytes c.u., gehuwd metschroor
naastligger ten oostenHouck
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
verkoperJacob Wytzes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0004v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]500‑00‑00 GGhuis met een loods ten zuiden
koperSake Watzes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJets Martens
naastligger ten zuidende eerder genoemde loods
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
verkoperDouue Kempes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]1200‑00‑00 CGhuis met een loods ten zuiden
koperClaas Claassen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJets Martens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: oude plaats]
verkoperSake Watses c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderpoortsbrug, bij de578‑00‑00 GGhet huis van de zeven gevels
koper door niaarPyter Jacobs de Adam gleibakkerde Zeven Gevels
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperAnnius Theodoriconrector
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperBelyke Popta, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Tako Lautaontvanger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs d`Adam, gleybacker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, het huis 'de Seven Gevels', omtrent de Suiderpoortsbrug. Gekocht van de conrector Annius Theodori, die het kocht van Belyke Popta wv burgemeester en ontvanger Taco Lauta.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [niet vermeld]205‑00‑00 GGhuis
koperSimon Jacobs, gehuwd met
koperAriaentie Fransen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, gehuwd met
verkoperAttie Pieters


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 180v van mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 33Eelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]380‑00‑00 CGgleibakkerij
koperEelcke Piers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 33timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 33huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 33huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 33huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties 17-00-00
gebruikerPieter Aris 15-00-00
gebruikerGerryt Hayes 15-00-00
gebruikerstijfster Trijntie 15-12-00
gebruikerwagens Cornelis 15-12-00
gebruikerJohannes Haenties 15-12-00
huurwaarde93‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑12‑08 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-134 Zuiderhaven 33Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 33huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJouke Douwes cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt], op de hoek van de315‑07‑00 GGhuis van ouds genaemt de Seeven Geevels
koperBernardus Dreyer procureur fiscaalde Zeven Gevels
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Roorda ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperGerben Ates, gehuwd metmelktapper
verkoperFongerke Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer koopt een huis hoek Ossenmarkt, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. Jan Roorda, ten Z. de straat, ten W. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerben Ates x Fongerke Arjens.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt] bij de Zuiderbrug, aan het eind van de104‑00‑00 GGhuis
koperAnthonie Vink hovenier
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurder benedenWillem Doekeles c.u.schipper25‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten oostende verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur
naastligger ten zuidenYpe Willems c.u.sleper
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde verkoper Bernardus Dreyerfiscaal procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier, koopt een huis op het eind van de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper [Grote Ossenmarkt 2] en de Joodse Synagoge [Grote Ossenmarkt 4], ten W. de straat en haven, ten Z. Ype Willems [Zuiderhaven 35], ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van proc. fiscaal Bernardus Dreyer.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vink


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthony Vink


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anthoni Vink


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Zuiderhaven ZZ [staat: aan het eind van de Ossenmarkt bij de Zuiderbrug]550‑00‑00 CGhuis
koperPieter Feykes, gehuwd metbeurtschippersknecht
koperAaltje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderJan Carels
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkopervroedsman Minne Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feykes x Aaltje Pieters koopt huis eind Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de straat en haven, ten Z. Jan Minnes, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Minne Vink.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Feikes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ bij de Zuiderbrug650‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Baukesz Komst, gehuwd met
koperKlaaske Annes bleker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperPieter Feikesschippersknecht
verkoperwijlen Aaltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Baukes Komst x Klaaske Annes Bleeker koopt een huis aan het eind van de Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Wijk F-103, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de Ossenmarkt, ten Z.? Gekocht van Pieter Feikes Schutz?, wednr. van Aaltje Pieters.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147, pag. 173Zuiderhaven 33Jacob Sas c s3‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-103Zuiderhaven 33Hendrik B Komst Foekje Faber


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 13 jan 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33koopaktefl. 400huis F-103 genaamd het Oog in het Zeil
 
verkoperHendrik Baukes Komst
koperJohannes Hendriks Hassenberg (gehuwd met Zytske Klases Blok, in de b.s. is de voornaam echtgenoot: Sietske)


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 330huis F-193
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperAndries Hoogmolen


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 237 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Johan Johans Eilers, overleden op 1 juli 1831zoon van afwezige Johan Eilers, stuurman op reis naar Bordeaux en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1446Zuiderhaven 33Johannes Hendrik HassenbergrijkswegerHarlingenhuis (21 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 219 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Sietske Johans Eilers, overleden op 25 september 1834dochter van afwezige Johan Eilers, kapitein smakschip (op reis naar Nantes) en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Foekje Cornelis Faber... dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Hendrik Baukes Komst... HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en Klaaske Annes Bleeker, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Joeke van der Werfoud 42 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-103; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-103OssemarktSjoerd Mulder41 jkleermakerDokkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-103OssemarktSjoeke van der Werf42 jJouwergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-103OssemarktHendrik Mulder13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktCristhina Mulder19 jTernaardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktSophia Mulder9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktJodukus van Berlo23 jgrofsmidMedenblikgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-103OssemarktNeeltie Vader21 jWinkelgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 50 van 14 nov 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 207huis genaamd het Oog in het Zeil of huis met Zeven Gevels F-103
 
verkoperMarius Nauta Peters
verkoperLambertus Rimkema
koperLaas Wijnalda


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 324 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Jetske Rientses de Wit, overleden op 27 mei 18414 jr, overleden Ossenmarkt F 103, dochter van Rients Durks de Wit, stadswijnwerker en Jetske Jans Steinfort, waarschijnlijk halfzuster van minderjarige Dirk, Bouwe, Jan, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit eerste huwelijk vader), zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientses de Wit (uit tweede! huwelijk van der met Jetske). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 170 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Klaas Rients de Wit, overleden op 24 juli 18421 mnd, overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Rients de Wit, wijnwerker (wednr. NN) en Jetske Jans Steinfort, broer van minderjarige Jantje en Jan Rients de Wit (uit 2e huwelijk van der met Jetske), halfbroer van minderjarige Dirk, Bouwe, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 448 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Annegina Jacobs Groothuis, overleden op 28 september 184310 mnd (geboren dec 1842), overleden Zuiderhaven F 103, dochter van Jacob Groothuis, zeeman en Dedde Jurjens Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 177 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Ale Sybrens Dijkstra, overleden op 12 juni 18461/2 jr (geboren 6/11/1845), overleden Schritzen F 103, zoon van Sybren Gerbens Dijkstra, gleibakker & Trientje Iemes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Christina, Gerben, Martinus, Rein en Akke Sybrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1315 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Pieter Siebrens Dijkstra, overleden op 12 oktober 18481 mnd (geboren 16/9/1848), overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Siebren Germens Dijkstra, gleibakkersknecht en Trientje Imes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Cristina, Germen, Martinus, Rein en Akke Siebrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Aaltje de Graaf... Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sjoerd Mulder... 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-103; VT1839; S. Muller, eigenaar van perceel nr. 1016 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 472, huis ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sybe van Dorpen... of ovl, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1446Zuiderhaven F-103Laas L. Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1446Zuiderhaven F-001Simon Wiardawoonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 16-04-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 33, HarlingenZuiderhaven 33Cornelis Bloemhofverkoop van sterke drank in wijk F-001


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4250Zuiderhaven 33 (F-001)Cornelis D. Molenaarwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Zuiderhaven 33Vergunning tot het houden van een slijterij (Corn. Molenaar)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 33 Willem Oldenburgzonderf. 800f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 33R. Schaafsmawinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 33P. (Paulus) Boomstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 33rijksmonument 20771
  terug